13 mars 2023

Version 1-3-52

Cisco headset 720-serien Microsoft team-certifiering

Denna version av den fasta program varan möjliggör kompatibilitet med Microsoft-team Certified-versionen av Cisco headset 720-serien.

Mer information finns i Cisco Headset 720 Series Release Notes .

1 december 2022

Version 1-3-50

Mindre felkorrigeringar

Med denna version av den fasta program varan förbättras volym kontroll upplevelsen av Cisco IP Phones-och MacOS-enheter.

13 juni 2022

Version 1-3-28

Mindre felkorrigeringar

Med den här versionen av program varan förbättras CPU prestandan för samtal med Microsoft-team. Vi har även löst ett mindre problem med kontroll av headsetets volym på Windows-enheter.

22 mars 2022

Version 1-3-20

Mindre felkorrigeringar

Den här fasta program varu versionen innehåller mindre integrerade integrerings förbättringar med Webex-appen.

26 juli 2021

Version 1-3-12

Stöd för Microsoft Teams

Cisco Headset USB HD Adapter har stöd för samtals kontroller i den senaste versionen av Microsoft team.

Du kan:

 • Svara på och avsluta samtal

 • Sätta samtal i vänteläge och återuppta dem

 • Slå på och stänga av ditt headset

 • Justera volym i ditt headset

Kontroll av flera appar

Denna version av den fasta programvaran ger användarna en förbättrad samtalskontrollupplevelse vid användning av flera samtalsprogram från Cisco samtidigt. Du kan till exempel stänga av ljudet för ett aktivt samtal i Webex-appen och sedan svara på ett inkommande Cisco Jabber-samtal via Jabber-gränssnittet. När du befinner dig i Jabber call påverkar samtalskontrollerna bara Jabber i headsetet. När Jabber-samtalet är över kan du återuppta ditt Webex-samtal och behålla samtalskontrollen via headsetet.


 
 • Aktiva samtal går inte automatiskt till vänteläge när du svarar på ett inkommande samtal i ett annat program. Var noga med att parkera eller tysta ett samtal i ett program innan du svarar på ett inkommande samtal i ett annat samtalsprogram.

 • Den här versionen aktiverar endast kontroll av flera appar mellan Webex (version 41.7 eller senare) och Cisco Jabber (version 12.9 eller senare). Kontroll av flera appar med begränsad funktion finns tillgänglig med Microsoft Teams.

Mindre felkorrigeringar

I den här versionen åtgärdas problem med återuppringning i Cisco Jabber, samverkan med Microsoft Teams och musikuppspelning på macOS--enheter.

26 februari 2021

Version 1-2-33

Headset-inventering genom Cisco Headset USB HD Adapter

Cisco-headset 730 visas nu som enhet i Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) och Webex Control Hub när du ansluter det via USB HD-adaptern. Tidigare visades bara USB HD-adaptern som headsetenhet.

Mer information om funktionerna för headsetadministration i Control Hub finns i Headsetadministration i Cisco Webex Control Hub.

Mer information om visning av headsetenheter i Cisco Unified CM finns i Administrationsguide för Cisco-headset 700-serien.

10 november 2020

Version 1-1-66

Mindre felkorrigering

I den här versionen åtgärdas ett problem med mikrofonuppspelning för headset via USB-adapter. Tidigare anslöts inte headsetets mikrofon när du försökte använda USB-adaptern innan ett headset har kopplats.

21 oktober 2020

Version 1-1-59

Förbättrad funktion för Tyst-knappen

Samtalsklienten eller -enheten visar rätt status för Tyst -knappen när du är ansluten via USB-adapter. Tidigare synkroniserades inte klienters och samtalsenheters Tyst-status via USB HD-adaptern.

Förbättrade loggar för USB HD-adaptern

Loggar som skickas via Cisco IP-telefoner, Cisco Jabber och Cisco Webex innehåller information om Cisco-headset 730 USB-adapter. Headset-loggar skickar information som styrka för Bluetooth-anslutning, samtalskvalitet och headset-inställningar som hjälper våra tekniker att hitta och felsöka potentiella fel.

Förbättrad Bluetooth-säkerhet

Bluetooth-anslutningen mellan USB-adaptern och Cisco-headset 730 har förbättrad kryptering för att förhindra KNOB-angrepp.

Mindre felkorrigeringar

Felkorrigeringar i den här versionen innehåller förbättrade funktioner för uppspelning av musik och förbättrade musikkontroller genom USB-adaptern.

7 maj 2020

Version 1-1-33

Förbättrade byten mellan Bluetooth-källor

Nu kan du enkelt byta mellan två musikkällor när du är ansluten via USB HD-adaptern. Tidigare kunde användare inte byta till en alternativ Bluetooth-källa när de var anslutna till USB HD-adaptern.

Förbättrad musik uppspelning på Mac Mojave

Användare som kör Mac OS Mojave har nu förbättrad ljudkvalitet.

LED-förbättring för USB-adapter

LED-symbolen lyser inte när adaptern inte är kopplad till ett headset eller i parkopplingsläge. Tidigare blinkade LED-lampan i både parkopplingsläge och när det inte fanns något sparat parkopplat headset.

Mer information finns i Koppla USB-adaptern till ditt headset.

Förbättrad funktion för samtalsknappen

Du kan avvisa inkommande samtal när du är ansluten till USB-adaptern. Tidigare svarade headsetetet ibland på inkommande samtal innan de avvisades.

Tryck på knappen Ring två gånger på vänster öronkåpa för att avvisa ett samtal.

4 februari 2020

Version 1-0-48

Cisco-headset USB HD-adapter

Din Cisco-headset 730 levereras med en USB HD-adapter för användning med samtalsenheter som inte har Bluetooth. USB HD-adaptern är parkopplad till ditt headset direkt ur kartongen. Kortet ansluts automatiskt till ditt headset när du kopplar in det i en USB-port med strömförsörjning.

När du ansluter USB-adaptern blinkar LED-lampan och lyser sedan med fast sken när kortet ansluter till ditt headset. Om headsetet inte är tillgängligt för anslutning stängs LED-lampan av.

När du vill koppla från ditt headset behöver du bara ta ut kortet från samtalsenheten. Det tar ungefär 10 minuter för ditt headset att acceptera en annan aktiv Bluetooth-anslutning när du har kopplat bort USB HD-adaptern. Du kan också stänga av och sätta på headsetet för att snabbt parkoppla en ny enhet.

USB HD-adapter

13 juni 2022

Version 1-3-28

Kända problem

 • Adaptern visas inte i listan över Windows-ljudenheter efter att du har uppgraderat en inbyggd program vara på Cisco Accessory Hub.

  Lösning: när adaptern har uppgraderat ska du koppla bort och ansluta kortet till USB-porten två gånger.

26 juli 2021

Version 1-3-12

Kända problem

 • Headsetet upplever tidvis lång fördröjning i musikuppspelningen efter att adaptern har anslutit till Windows.

  Lösning: Starta om appen för musikstreaming.

15 mars 2021

Version 1-2-33

Kända problem

 • Headsetet förlorar ibland ljuduppspelningen efter en omstart när det är parkopplat till både en Bluetooth-enhet och USB HD-adaptern.

  Lösning: Koppla bort och återanslut sedan USB HD-adaptern till enheten igen.

7 maj 2020

Version 1-1-33

Kända problem

 • Musikuppspelningen återupptas inte efter ett samtal i Cisco Webex via USB HD-adaptern.

  Lösning: Starta om appen för musikstreaming.

 • Det går inte att spela upp musik på mobila enheter förrän användarna har stängt skrivbords- eller webbappen som är kopplad till USB-adaptern.

  Lösning: Stäng webbläsaren eller musikappen innan du byter källa till den mobila enheten.

 • Ibland uppstår en fördröjning på 30 sekunder när användare växlar ljudkälla mellan USB HD-adaptern och en mobilenhet.

  Lösning: Stäng webbläsaren eller musikappen innan du byter källa till den mobila enheten.

 • Windows 10-användare kan uppleva dålig ljudkvalitet eller inget ljud efter att ha uppgraderat USB HD-adaptern eller när headsetet startas om.

  Lösning: I Windows 10 går du till Inställningar > Enheter > Cisco 700 USB Adapter > Ta bort enhet och tar bort USB HD-adaptern från enhetslistan. Ta ut och sätt i adaptern i USB-porten igen. Windows 10 installerar automatiskt om USB-drivrutinen och återställer ljuduppspelningen.