Kontrola nastavení připojení a zvuku

Pokud aplikaci Webex pro Windows nemůžete spárovat s webexovou deskou nebo pokojovým nebo stolním zařízením, můžete zkontrolovat, zda je vše správně nastavené:

1

Ujistěte se, že je ve vaší aplikaci zapnuté připojení. Informace o nastavení zvuku najdete v tématu Zastavení automatického připojování k místnosti nebo stolnímu zařízení Cisco Webex nebo k desce Cisco Webex.

2

Ujistěte se, že máte zapnutý mikrofon. To umožňuje vašemu zařízení detekovat a zaznamenávat ultrazvuk, který vaše deska nebo zařízení používá ke zjišťování dalších zařízení.

3

V systému Windows 7 nainstalujte nové zvukové ovladače. Další informace najdete v tématu Jak mohu řešit selhání ovladače zvuku pro blízkost Webexu v systému Windows?.

Nebo pro Windows 10 zakažte vylepšení zvuku. Tím je zajištěno, že nedochází k rušení ultrazvuku, který vaše deska nebo zařízení používá ke zjišťování jiných zařízení. Viz Zakázat vylepšení zvuku.

Zakázat vylepšení zvuku

Ujistěte se, že nedochází k rušení ultrazvuku, který místnost a stolní zařízení Webex a desky Webex používají k párování s jinými zařízeními.

1

Do vyhledávání na hlavním panelu systému Windows zadejte Zvuk.

2

Zvolte Ovládací panely zvuku.

3

V dialogovém okně Zvuk klikněte na kartě Záznam pravým tlačítkem myši na Pole mikrofonu – výchozí zařízení a vyberte Vlastnosti.

4

V dialogovém okně Vlastnosti pole mikrofonu přejděte na kartu Vylepšení a zaškrtněte políčko Zakázat všechny zvukové efekty.

5

Pokud tato metoda selže, můžete vylepšení zvuku ve Windows 10 zcela vypnout.

Vraťte se na ovládací panel zvuku. Nyní na kartě Přehrávání klikněte pravým tlačítkem myši na výchozí zařízení a vyberte Vlastnosti. Přejděte na kartu Vylepšení a zaškrtněte políčko Zakázat všechna vylepšení. Tyto změny proveďte pro každé výchozí zařízení, pokud jich máte několik, a zkuste zvuk přehrát znovu.

6

Po dokončení restartujte aplikaci Webex.