Než začnete


 

Pro uživatele FedRAMP, když není v aplikaci Webex nakonfigurován Hybrid Calendar nebo O365, v kalendáři se zobrazí jediné schůzky, které jsou v rozsahu FedRAMP (FedRAMP - FedRAMP).

Zvolte plánovač , kterou chcete použít k plánování schůzek.
1

Přejít do schůzekMeetings.

2

Klikněte na Naplánovat schůzkua poté zadejte informace o schůzce:


 
Pokud nevidíte, Naplánujte schůzku , váš účet není nastavit k hostování schůzek. Můžete naplánovat schůzku z prostoru místo toho.
 • Upravte téma schůzky.

 • Vyberte možnost a Začněte a Konec datum a čas.

 • Zkontrolujte Opakování a zvolte četnost schůzek.

 • Vyberte možnost a Odkaz na schůzku , vyberte z:

  • Vygenerovat jednorázový odkaz na schůzku

  • Použít můj odkaz na soukromou místnost

 • Chcete-li vytvořit prostor pro schůzku, zaškrtněte políčko Vytvořit prostor se všemi osobami pozvanými na schůzku.

 • Zadejte popis, který má správce zahrnout do e-mailové pozvánky nastavit svůj účet ke službě Cisco Webex Hybrid Calendar Service .

3

Přidat Pozvané osoby , zadejte jména nebo e-mailové adresy.

Když je pro váš účet nastavit hybridní kalendář, vedle jmen jednotlivých osob se zobrazují ikony znázorňující jejich dostupnost.

 • K dispoziciAvailable

 • NedostupnýUnavailable

 • Neznámý stav dostupnostiUnknown availability

4

Přidat Místnosti , zadejte název zasedací místnost.

Po nastavit účtu s hybridním kalendářem se vedle názvu místnosti zobrazují ikony označující dostupnost.

 • K dispoziciAvailable

 • NedostupnýUnavailable


 

Zobrazí se pouze místnosti schůzek uvedené v adresáři organizací. Podržením ukazatele na ikonu místnosti zobrazíte karta kontaktu pro místnosti.

5

Chcete-li získat jednorázovou schůzku, klikněte na Pokročilá nastavení a vyberte z dostupných možností:

 • Typ schůzky
 • Možnosti zabezpečení

  Do videí účastníků a sdíleného obsahu můžete přidat zvukové vodoznaky. V části Zvukové vodoznaky zaškrtněte možnost Přidat vodoznaky ke zvuku schůzky. Správce webu může nahrát schůzky označené vodoznakem do prostředí Control Hub, které poté analyzuje záznam a vyhledá jedinečné identifikátory. Mohou se podívat na výsledky a zjistit, který zdrojový klient nebo zařízení schůzku zaznamenal.

  Do videí účastníků a sdíleného obsahu můžete přidat vizuální vodoznaky.

 • Připojení zvuku
 • Možnosti plánování – Nastavte možnosti schůzky, například vypněte konverzaci a vypněte možnost přidávat nebo stahovat soubory.
6

Klepněte na tlačítko Naplánovat.

Schůzka je vytvořena a přidána do kalendáře. Všem pozvaným na schůzku je odeslána e-mailová pozvánka.

Pokud potřebujete provést změny, můžete aktualizovat podrobnosti o schůzce nebo schůzku zrušit .

1

Přejít do schůzekMeetings.

2

Klepněte na globální tlačítko akce > Naplánovat schůzku.

3

Zadejte informace o schůzce:

 • Upravte téma schůzky.

 • Vyberte možnost a Začněte a Konec datum a čas.

 • Klepněte na Pozvané osoby a přidejte osoby podle jména, e-mailu nebo vyberte z Nedávné seznamu.

  Klepněte na Ověřte dostupnost , abyste zjistili, kdy mají všichni volno, a přetáhněte schůzku do tohoto časového úseku. Můžete také:

  • Zobrazí seznam osob, které jsou ve vybranou dobu k dispozici.

  • Klepnutím a podržením schůzky ji přetáhnete do jiného časového úseku.

  • Klepnutím a přetažením karet schůzky změníte dobu trvání schůzky. Veškeré změny se projeví v čase zahájení a ukončení plánovače.

 • Klepněte na Přidat místnost , vyhledejte místnost podle názvu a klepnutím místnost přidejte. Klepněte na Zkontrolujte aplikaci Kalendář , abyste zjistili dostupnost místnosti.

  Klepnutím a podržením místnosti otevřete karta kontaktu pro místnosti.

 • Klepněte na Odkaz na schůzku a vyberte si Odkaz na jednorázovou schůzku nebo Odkaz na osobní místnost .

 • Chcete-li vytvořit vlastní heslo schůzky nebo vygenerovat nové heslo, klepněte na heslo. Poté odstraňte stávající heslo a zadejte nové heslo, nebo klepnutím na možnost vygenerujte nové heslo.

 • Zadejte popis.

4

Klepněte na Plán chcete-li naplánovat schůzku.

1

Přejít do schůzekMeetings.

2

Klepněte na plovoucí tlačítko akce > Naplánovat schůzku.

3

Zadejte informace o schůzce:

 • Upravte téma schůzky.

 • Vyberte možnost a Začněte a Konec datum a čas.

 • Klepněte na Pozvané osoby a přidejte osoby podle jména, e-mailu nebo vyberte z Nedávné seznamu.

  Klepněte na Zkontrolujte aplikaci Kalendář , abyste zjistili, kdy mají všichni volno, a přetáhněte schůzku do tohoto časového úseku. Můžete také:

  • Zobrazí seznam osob, které jsou ve vybranou dobu k dispozici.

  • Klepnutím a podržením schůzky ji přetáhnete do jiného časového úseku.

  • Klepnutím a přetažením karet schůzky změníte dobu trvání schůzky. Veškeré změny se projeví v čase zahájení a ukončení plánovače.

 • Klepněte na Přidat místnost , vyhledejte místnost podle názvu a klepnutím místnost přidejte. Klepněte na Zkontrolujte aplikaci Kalendář , abyste zjistili dostupnost místnosti.

  Klepnutím a podržením místnosti otevřete karta kontaktu pro místnosti.

 • Klepněte na Odkaz na schůzku a vyberte si Odkaz na jednorázovou schůzku nebo Odkaz na osobní místnost .

 • Chcete-li vytvořit vlastní heslo schůzky nebo vygenerovat nové heslo, klepněte na heslo. Poté odstraňte stávající heslo a zadejte nové heslo. Klepnutím na možnost vygenerujte nové heslo a klikněte na možnost Uložit.

 • Zadejte popis.

4

Klepněte na Plán chcete-li naplánovat schůzku.

Jakmile naplánujete schůzku, pozvané osoby obdrží automaticky e-mail s informací. Pokud pozvánku upravíte nebo zrušíte, všem pozvaným se odešle nový e-mail, aby měli aktuální e-mail.

1

Přihlaste se k Webex , klikněte Schůzky > Plán .


 

Pokud jste uložili šablony schůzek předtím, můžete vybrat jednu z Šablony schůzek rozevírací seznam.

2

Vyberte možnost a Typ schůzky z rozevírací seznam, pokud je k vašemu účtu přidruženo více účtů. Typy schůzek jsou výchozí nebo vlastní sady funkcí schůzek dostupné pro vaši organizaci.

3

Zadejte název schůzky ve Téma schůzky , přidejte nebo změňte heslo v případě potřeby a vyberte Datum a čas na vaši schůzku.

4

Zaškrtnutím můžete nastavit opakování schůzky Opakování zaškrtávací políčko. Schůzku můžete naplánovat tak, aby se opakovala denně, jednou za dva týdny, měsíčně nebo jinak.

5

V části Účastníci zadejte e-mailová adresa osob, které zvete. Stránka Účastníci pole navrhuje osoby, které jste dříve pozvali, stávající účty v organizaci Cisco Webex a kontakty ve vašem adresář. Pokud má daná osoba ve vaší organizaci účet hostitele, můžete ji nastavit jako alternativního hostitele kliknutím.vedle jejich jména.

6

Chcete-li zobrazit další možnosti, vyberte možnost Zobrazit rozšířené možnosti .

Možnosti Cisco Webex mohou být nastaveny tak, aby zahrnovaly:

 • In Možnosti připojení zvuku :

  • Typ připojení zvuku –Zvolte jednu z následujících možností

   • Webex Audio – Zahrnuje možnosti přímého volání, zpětného volání a zvuku počítače. Možnosti telefonu mohou zahrnovat bezplatná a globální čísla pro přímé volání a také možnost nastavit vstupní a výstupní tóny.

   • Použít pouze VoIP – Omezuje všechny účastníky používat zvuk počítače.

   • Jiná telekonferenční služba – umožňuje zadat informace o telekonferenci třetích stran.


     

    Uživatelé, kteří preferují použití neintegrovaných zvukových telekonferencí, tak mohou učinit v případě schůzek s Webex a videozařízení. Chcete-li tuto funkci pro službu Webex použít, musí být vaše organizace spravovaná pomocí centra Webex Control Hub nebo s ním propojena.

   • Žádné

  • Tón při vstupu a výstupu –vyberte tón, který zazní, když se host připojí ke schůzce nebo ji opustí.


    

   Při použití Webex Audio možnost, pokud Oznámit název je vybrána funkce , a ti se připojují pomocí Pro zvuk použít počítač možnost nezískat možnost nahrát a oznámit své jméno.

  • Ztlumit účastníky –Automaticky ztlumit účastníky při vstupu do schůzky a povolit účastníkům, aby se ztlumili.

 • In Agenda , zadejte kontext nebo podrobnosti, které chcete účastníkům poskytnout o nadcházející schůzce.

 • In Možnosti plánování , můžete:

  • Spoluhostitel –Spoluhostitelé mohou vaším jménem zahajovat schůzky. Pokud chcete před schůzkou přiřadit spoluhostitele, vyberte jednu z možností v této části.

  • videosystémy –Ověřené videosystémy v této organizaci mohou tuto schůzku zahájit a připojit se k ní bez vyzvání.

  • Automatický záznam –Automaticky spustit záznam při zahájení schůzky.

  • Vyloučit heslo – Pro zvýšení bezpečnosti vylučte heslo z e-mailové pozvánky.

  • Připojit se jako hostitel – Zaškrtnutím políčka povolíte účastníkům připojit se ke schůzce před vaším zahájením schůzky. Zvolte, zda chcete povolit účastníkům připojit se 0–15 minut před zahájením schůzky.

  • Schůzky ve skupinách – schůzky ve skupinách jsou menší skupiny, které jsou odděleny od hlavní schůzka Webex. Umožňují podmnožině účastníků schůzky spolupracovat a sdílet nápady prostřednictvím zvuku a videa.

  • Pouze pozvaní – Omezit účast na schůzce pouze pro pozvané účastníky.

  • Odemčené schůzky – Určete, co se stane s hosty, když se připojí ke schůzce.

  • Automatický zámek – Určete, jak dlouho po schůzce začne, aby se schůzka automaticky uzamkla.

  • Registrace – Vyberte Požadovat registrace účastníka vyžadovat, aby se účastníci před účastí na schůzce zaregistrovali a získali souhlas hostitele. Vyberte podrobné registrační informace, které chcete od účastníků zadat. Tyto informace bude muset poskytnout každý účastník, který se zaregistruje.

  • e-mail s připomenutím –Zvolte, že chcete odeslat e-mailové připomenutí 10–50 minut před zahájením schůzky.

  • Možnosti schůzky – Vyberte Upravte možnosti schůzky a vyberte možnosti, které chcete účastníkům na začátku schůzky nabídnout.

  • Oprávnění účastníka – Vyberte Upravit oprávnění účastníka a vyberte oprávnění, která mají účastníci mít na začátku schůzky.

7

Pokud chcete tato nastavení uložit a v budoucnu ji použít jako šablonu, klikněte Uložit jako šablonu . V opačném případě klikněte na tlačítko Začněte chcete-li ihned zahájit schůzku, nebo klikněte na Plán pokud máte schůzku později.

Chcete-li naplánovat schůzky, můžete schůzku přidat do kalendáře otevřením schůzky v Schůzky kartě a kliknutím Přidat do mého kalendáře vedle názvu schůzky.

Stáhne se soubor iCalender (.ics). Vyberte soubor ICS a přijměte schůzku. Chcete-li na schůzku pozvat ostatní, odešlete soubor ICS jako přílohu e-mailu.