Než začnete

Vyberte plánovač, který chcete použít k naplánování schůzek.

Jednorázové nebo opakované schůzky můžete naplánovat pomocí aplikace Microsoft Outlook nebo Kalendáře Google. Jednorázovou schůzku můžete naplánovat pomocí plánovače aplikací Webex.

1

Přejděte na schůzkySchůzky.

2

Klepněte na tlačítko Naplánovat schůzku.

Naplánovat schůzku

 
Pokud se v programu Naplánování schůzky nezodrazňuje, váš účet není nastaven tak, aby hostil schůzky. Místo toho můžete naplánovat schůzku z prostoru.

Pokud k plánování schůzek používáte aplikaci Microsoft Outlook, naplánujte schůzku v osobní místnosti. Webex otevře novou pozvánku do Outlooku se všemi podrobnostmi o schůzce. Vše, co musíte udělat, je přidat lidi, které potřebujete pozvat, vybrat datum a čas a odeslat pozvánku.

Pokud ke plánování schůzek používáte Kalendář Google, naplánujete schůzku v osobní místnosti. Webex otevře pozvánku na kalendář Google na nové kartě ve výchozím prohlížeči. Vše, co musíte udělat, je přidat lidi, které potřebujete pozvat, vybrat datum a čas a odeslat pozvánku.

3

Pokud k plánování schůzek používáte plánovač aplikací Webex, upravte název schůzky v tématua vyberte datum a čas schůzky.

Zvolte, zda chcete naplánovat jednorázový odkaz na schůzku nebo použít osobní pokoj. Pokud zvolíte jednorázový odkaz na schůzku, změňte heslo, pokud chcete.

Volitelně přidejte popis schůzky. Bude zahrnuta do e-mailové pozvánky, pokud správce nastavil váš účet u služby Cisco Webex Hybrid Calendar Service.

4

Přidejte pozvaní zadáním jejich jména nebo e-mailové adresy.

Když začnete psát něčí jméno, Webex vám poskytne návrhy. Ze seznamu zvolte název.

Pokud má váš účet službu Hybridní kalendář ,zpočátku se vedle jména každé Neznámá dostupnost osoby zobrazí neznámá dostupnost. Pokud je osoba k dispozici v době, kdy jste vybrali, symbol se aktualizuje na K dispozici K dispozici. Pokud osoba není k dispozici, symbol se aktualizuje na Nedostupný Nedostupný. Pokud se nám nedaří načíst něčí dostupnost, neznámá Neznámá dostupnost dostupnost se bude zobrazovat i nadále vedle jména této osoby.


 

Pokud pozvaní nejsou k dispozici, změňte čas schůzky a jejich aktualizace stavu dostupnosti nebo kliknutím na časový úsek v kalendáři napravo od obrazovky zobrazíte jejich dostupnost.

5

(Nepovinné) Pokud jste zvolili jednorázový odkaz na schůzku a měli jste plnohodnotné možnosti schůzek, klikněte na Upřesnit nastavení a přizpůsobte možnosti zvuku, přidejte kohosta, povolte přestávkové relace adalší.

Další informace o těchto nastaveních naleznete v tématu Rozšířené možnosti plánování. Popisuje všechny možnosti, které jsou k dispozici při plánování schůzky z webu Webex, včetně podmnožiny možností dostupných při plánování schůzky v aplikaci Webex.

6

Klepněte na tlačítko Naplánovat.

Schůzka se přidá do kalendáře. Všem pozvaným na schůzku se odesílala e-mailová pozvánka.

Co dělat dál

Až bude čas, začni s touschůzkou.

Pokud potřebujete provést změny, můžete aktualizovat podrobnosti schůzky nebo schůzku zrušit.

1

Nainstalujte mobilní aplikaci Cisco Webex Meetings.

2

Otevření mobilní aplikace Webex Meetings a přejetím doleva na Moje schůzky

3

Klepněte na Plán a zadejte informace oschůzce:

 • Téma schůzky

 • Datum schůzky, čas zahájení a doba trvání

 • Heslo schůzky

 • Pozvaní – umožněte aplikaci přístup ke kontaktům na vašem zařízení nebo ručně zadejte e-maily účastníků a klepnutím na Vrátit je přidejte do seznamu účastníků.

4

Zkontrolujte podrobnosti o schůzce a klepnutím na Naplánovat naplánujte schůzku.


 

Pokud se schůzka bude vysouložit během příštích 15 minut, klepněte místo toho na Začít.

1

Nainstalujte mobilní aplikaci Cisco Webex Meetings.

2

Otevření mobilní aplikace Webex Meetings a přejetím doleva na Moje schůzky

3

Klepněte na Plán a zadejte informace oschůzce:

 • Téma schůzky

 • Datum schůzky, čas zahájení a doba trvání

 • Heslo schůzky

 • Pozvaní – umožněte aplikaci přístup ke kontaktům na vašem zařízení nebo ručně zadejte e-maily účastníků a klepnutím na Přidat pozvanou pozvánku je přidejte do seznamu účastníků.

4

Zkontrolujte podrobnosti o schůzce a klepnutím na Naplánovat naplánujte schůzku.


 

Pokud se schůzka bude vysouložit během příštích 15 minut, klepněte místo toho na Začít.

Jakmile schůzku naplánujte, lidé, které jste pozvali, dostanou automaticky e-mail, aby jim to věděli. Pokud pozvánku upravíte nebo zrušíte, odeše se všem pozvaným e-mailem, aby zůstali aktuální.

1

Přihlaste se k webexu , klepněte na položku Schůzky > plánu .


 

Pokud jste šablony schůzky uložili dříve, můžete je vybrat z rozevíracího seznamu Šablony schůzky.

2

Vyberte typ schůzky z rozevírací seznamu, pokud je k vašemu účtu přidruženo více. Typy schůzek jsou výchozí nebo přizpůsobené sady funkcí schůzky, které jsou k dispozici pro vaši organizaci.

3

Zadejte název schůzky do tématu Schůzky, v případě potřeby přidejte nebo změňte heslo a vyberte datum ačas schůzky.

4

Schůzku můžete nastavit tak, aby se opakovala zaškrtnutím políčka Recurence. Schůzku můžete naplánovat denně, dvousežně, měsíčně a další.

5

V části Účastníci zadejte e-mailovou adresu lidí, které zvete. Pole Účastníci navrhne osoby, které jste pozvali dříve, existující obchodní vztahy v organizaci Cisco Webex a kontakty v adresáři. Pokud má osoba ve vaší organizaci hostitelský účet, můžete z něj udělat alternativního hostitele kliknutím vedle jeho jména.

6

Další možnosti zobrazíte výběrem možnosti Zobrazit upřesňující možnosti.

Vaše možnosti Cisco Webex mohou být nastaveny tak, aby zahrnovaly:

 • V možnostech připojení zvuku:

  • Typ zvukového připojení– Vyberte jeden z následujících

   • Webex Audio– Zahrnuje možnosti volání, zpět volání a zvuku počítače. Možnosti telefonu mohou zahrnovat bezplatná a globální čísla volání, stejně jako možnost nastavit vstupní a výstupní tóny.

   • Používejte pouze VoIP– Omezuje všechny účastníky na používání zvuku v počítači.

   • Jiná služba telekonfence– Umožňuje zadat informace o telekonferenci třetích stran.


     

    Uživatelé, kteří dávají přednost neintegrování audio telekonferencí, tak mohou učinit pro schůzky s webexem a video zařízeními. Chcete-li tuto funkci použít pro webex, musí být vaše organizace spravována v centru Webex Control Hub nebo propojena s ním.

   • Žádné

  • Vstupní a výstupní tón– Vyberte tón, který uslyšíte, když se host připojí ke schůzce nebo ji opustí.


    

   Pokud je při použití možnosti Webex Audio vybraná volba Oznamovat název, ti, kteří se připojují pomocí možnosti Použít počítač pro zvuk, nemají možnost nahrávat a oznamovat své jméno.

  • Ztlumitúčastníky – Automaticky ztlumit účastníky při vstupu do schůzky a umožnit účastníkům ztlumit se.

 • Do programu schůzky zadejtelibovolný kontext nebo podrobnosti, které mají účastníci o nadcházející schůzce mít.

 • V části Možnosti plánování můžete udělat následujícíkroky:

  • Cohost– Cohosts mohou začít schůzky vaším jménem. Pokud chcete před schůzkou přiřadit spoluhostite, vyberte jednu z možností v sekci.

  • Video systémy– Ověřené video systémy v této organizaci mohou zahájit a připojit se k této schůzce bez výzvy.

  • Autmatickýzáznam – Automaticky začne nahrávat při zahájení schůzky.

  • Vyloučit heslo– Pro větší zabezpečení vylučte heslo z e-mailové pozvánky.

  • Připojit se předhostitelem – Zaškrtněte políčko, které účastníkům umožní připojit se ke schůzce před zahájením schůzky. Zvolte, zda chcete účastníkům povolit připojení 0–15 minut před zahájením schůzky.

  • Rozdělené relace –Breakout sessions jsou menší skupiny, které jsou rozděleny od hlavní schůzky Webexu. Umožňují podmnožině účastníků schůzky spolupracovat a sdílet nápady přes zvuk a video.

  • Pouzepozvaní – Omezte schůzku pouze na pozvané účastníky.

  • Odemčené schůzky– Rozhodněte se, co se stane s hosty, když se ke schůzce připojí.

  • Automatický zámek– Rozhodněte se, jak dlouho po schůzce začnete schůzku automaticky zamykat.

  • Registrace– Vyberte Vyžadovat registraci účastníka, aby účastníci před účastí schůzky zaregistrovali a získali souhlas hostitele. Vyberte podrobné registrační informace, které musí účastníci zadat. Každý účastník, který se zaregistruje, bude muset tyto informace poskytnout.

  • Připomenutíe-mailu – Zvolte odeslání připomenutí e-mailu 10–50 minut před začátkem schůzky.

  • Možnosti schůzky– Vyberte Upravit možnosti schůzky a vyberte možnosti, které mají mít účastníci při schůzce.

  • Oprávnění účastníků– Vyberte Upravit oprávnění účastníků a vyberte oprávnění, která mají mít účastníci při schůzce.

7

Pokud chcete tato nastavení uložit, aby se v budoucnu používala jako šablona, klepněte na tlačítko Uložit jako šablonu. V opačném případě klikněte na Začít a začněte schůzku hned, nebo klikněte na Naplánovat, pokud se setkáte později.

U naplánovaných schůzek můžete schůzku přidat do kalendáře tak, že schůzku otevřete na kartě Schůzky a vedle názvu schůzky kliknete na Přidat do mého kalendáře.

Soubory iCalender (.ics) se stáhnou. Vyberte soubor .ics a schůzku přijměte. Pokud chcete na schůzku pozvat ostatní, odešlete .ics soubor jako přílohu e-mailu.