Zaplanuj spotkanie

Ty lub ktoś, kogo przypisujesz jako współgospodarza, możesz rozpocząć spotkanie, zaprosić do niego inneosoby, rozpocząć sesje breakout, nagrać spotkanie i udostępnićnagranie.

Przed rozpoczęciem

Wybierz harmonogram, którego chcesz użyć do planowania spotkań.

Spotkania jednorazowe lub cykliczne można zaplanować za pomocą programu Microsoft Outlook lub Kalendarza Google. Spotkanie jednorazowe można zaplanować za pomocą harmonogramu aplikacji Webex.

1

Przejdź do spotkaniaMeetings.

2

Kliknij pozycję Zaplanuj spotkanie.

Zaplanuj spotkanie

 
Jeśli nie widzisz listy Zaplanujspotkanie, Twoje konto nie jest skonfigurowane do organizowania spotkań. Zamiast tego można zaplanować spotkanie z miejsca.

Jeśli do planowania spotkań używasz programu Microsoft Outlook, zaplanowano spotkanie w pokoju osobistym. Webex otwiera nowe zaproszenie programu Outlook ze wszystkimi szczegółami spotkania. Wszystko, co musisz zrobić, to dodać osoby, które chcesz zaprosić, wybrać datę i godzinę oraz wysłać zaproszenie.

Jeśli do planowania spotkań używasz Kalendarza Google, planujesz spotkanie w pokoju osobistym. Webex otwiera zaproszenie do kalendarza Google na nowej karcie w domyślnej przeglądarce. Wszystko, co musisz zrobić, to dodać osoby, które chcesz zaprosić, wybrać datę i godzinę oraz wysłać zaproszenie.

3

Jeśli do planowania spotkań używasz harmonogramu aplikacji Webex, edytuj nazwę spotkania w temacie i wybierz datę i godzinę spotkania.

Wybierz, czy chcesz zaplanować łącze do spotkania jednorazowego, czy skorzystać z pokojuosobistego. Jeśli wybierzesz łącze do spotkania jednorazowego, zmień hasło, jeśli chcesz.

Opcjonalnie dodaj opis spotkania. Zostanie on uwzględniony w zaproszeniu e-mail, jeśli administrator skonfigurował Twoje konto w usłudze Cisco Webex Hybrid Calendar Service.

4

Dodaj osoby zaproszone, wpisując ich imię i nazwisko lub adres e-mail.

Po rozpoczęciu wpisywania czyjejś nazwy webex udostępnia sugestie. Wybierz nazwę z listy.

Jeśli twoje konto ma usługę kalendarza hybrydowego, początkowo obok imienia i nazwiska każdej osoby jest Nieznana dostępność wyświetlana nieznana dostępność. Jeśli dana osoba jest dostępna w wybranym czasie, symbol zostanie zaktualizowany na polu Dostępne Dostępne. Jeśli dana osoba jest niedostępna, symbol zostanie zaktualizowany na niedostępne Niedostępne. Jeśli nie możemy odzyskać czyjejś dostępności, obok imienia i nazwiska tej osoby nadal jest Nieznana dostępność utrzymywać się nieznana dostępność.


 

Jeśli osoby zaproszone są niedostępne, zmień czas spotkania i ich dostępność lub kliknij przedział czasu w kalendarzu po prawej stronie ekranu, aby zobaczyć ich dostępność.

5

(Opcjonalnie) Jeśli wybrano łącze do spotkania jednorazowego i masz w pełni funkcjonalne spotkania, kliknij pozycję Ustawienia zaawansowane, aby dostosować opcje audio, dodać współbrat,włączyć sesje breakout i nie tylko.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych ustawień, zobacz Zaawansowane opcje planowania. Opisano w nim wszystkie opcje dostępne podczas planowania spotkania z witryny webex, w tym podzbiór opcji dostępnych podczas planowania spotkania w aplikacji Webex.

6

Kliknij pozycję Zaplanuj.

Spotkanie zostanie dodane do kalendarza. Zaproszenie e-mail jest wysyłane do wszystkich zaproszonych na spotkanie.

Co robić dalej

Gdy na nadszedł czas, rozpocznij spotkanie.

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany, możesz zaktualizować szczegóły spotkania lubanulować spotkanie.

1

Zainstaluj aplikację mobilną Cisco Webex Meetings.

2

Otwórz aplikację mobilną Webex Meetings i przesuń palcem w lewo do witryny Moje spotkania

3

Naciśnij pozycję Harmonogram , a następnie wprowadź informacje ospotkaniu:

 • Temat spotkania

 • Data spotkania, godzina rozpoczęcia i czas trwania

 • Hasło do spotkania

 • Osoby zaproszone — zezwalaj aplikacji na dostęp do kontaktów na urządzeniu lub ręcznie wprowadź wiadomości e-mail uczestników i naciśnij pozycję Powrót, aby dodać je do listy uczestników.

4

Przejrzyj szczegóły spotkania, a następnie naciśnij pozycję Harmonogram, aby zaplanować spotkanie.


 

Jeśli spotkanie odbędzie się w ciągu następnych 15 minut, naciśnij pozycję Start.

1

Zainstaluj aplikację mobilną Cisco Webex Meetings.

2

Otwórz aplikację mobilną Webex Meetings i przesuń palcem w lewo do witryny Moje spotkania

3

Naciśnij pozycję Harmonogram , a następnie wprowadź informacje ospotkaniu:

 • Temat spotkania

 • Data spotkania, godzina rozpoczęcia i czas trwania

 • Hasło do spotkania

 • Osoby zaproszone — zezwalaj aplikacji na dostęp do kontaktów na urządzeniu lub ręcznie wprowadzać wiadomości e-mail uczestników, a następnie naciśnij pozycję Dodaj zaproszenie, aby dodać je do listy uczestników.

4

Przejrzyj szczegóły spotkania, a następnie naciśnij pozycję Harmonogram, aby zaplanować spotkanie.


 

Jeśli spotkanie odbędzie się w ciągu następnych 15 minut, naciśnij pozycję Start.

Po zaplanowaniu spotkania zaproszone osoby automatycznie otrzymają wiadomość e-mail, aby poinformować je o tym. Jeśli zmodyfikujesz zaproszenie lub anulujesz je, do wszystkich zaproszonych zostanie wysłana nowa wiadomość e-mail, aby byli na bieżąco.

1

Zaloguj się do webex, kliknij pozycję Spotkania > harmonogram .


 

Jeśli szablony spotkań zostały zapisane wcześniej, możesz je wybrać z listy rozwijanej Szablony spotkań.

2

Wybierz typ spotkania z listy rozwijanej, jeśli z twoim kontem jest skojarzone więcej niż jedno. Typy spotkań to domyślne lub dostosowane zestawy funkcji spotkań dostępnych dla organizacji.

3

Wprowadź nazwę spotkania w temacie Spotkania , dodaj lub zmień hasło , jeśli tokonieczne, a następnie wybierz datę i godzinę spotkania.

4

Spotkanie można ustawić tak, aby było powtarzane, zaznaczając pole wyboru Reccurence. Możesz zaplanować spotkanie codziennie, co dwaty tydzień, co miesiąc i nie tylko.

5

W sekcji Uczestnicy wprowadź adres e-mail osób, które zapraszasz. Pole Uczestnicy sugeruje osoby, które wcześniej zaprosiły osoby, istniejące konta w organizacji Cisco Webex oraz kontakty w książce adresowej. Jeśli dana osoba ma konto hosta w organizacji, możesz uczynić ją alternatywnym hostem, klikając obok jego nazwy.

6

Aby uzyskać inne opcje, wybierz pozycję Pokaż opcje zaawansowane.

Opcje cisco Webex mogą zawierać:

 • W opcji połączenia audio:

  • Typ połączenia audio— wybierz jedną z następujących opcji

   • Webex Audio— zawiera opcje połączeń, oddzwaniania i dźwięku komputerowego. Opcje telefoniczne mogą obejmować bezpłatne i globalne numery połączeń, a także możliwość ustawiania dźwięków wejścia i wyjścia.

   • Użyj tylko VoIP— ogranicza wszystkich uczestników do korzystania z dźwięku z komputera.

   • Inne usługi telekonferencji— umożliwia wprowadzanie informacji telekonferencyjnych innych firm.


     

    Użytkownicy, którzy wolą korzystać z niezintegrowanych telekonferencji audio, mogą to zrobić w przypadku spotkań obsługujących technologię Webex i wideo z obsługą urządzeń. Aby użyć tej funkcji w witrynie Webex, organizacja musi być zarządzana w Centrum sterowania webex lub do niej połączona.

   • Brak

  • Ton wejścia i wyjścia— wybierz ton, aby usłyszeć, kiedy gość dołącza do spotkania lub opuszcza je.


    

   W przypadku korzystania z opcji Webex Audio, jeśli zaznaczona jest funkcja Ogłosić nazwę, osoby łączące się przy użyciu opcji Użyj komputera dla dźwięku nie mają opcji nagrywania i ogłaszania swojej nazwy.

  • Wyciszanie uczestników— automatycznie wyciszanie uczestników po wejściu na spotkanie i umożliwianie uczestnikom wyciszania się.

 • W programie"Agenda" wprowadź dowolny kontekst lub szczegóły, które mają mieć uczestnicy na temat nadchodzącego spotkania.

 • W obszarze Opcje planowania można wykonać następująceczynności:

  • Cohost- Współgospodarze mogą rozpocząć spotkania w Twoim imieniu. Jeśli chcesz przypisać współbrać przed spotkaniem, wybierz jedną z opcji w sekcji.

  • Systemy wideo— uwierzytelnione systemy wideo w tych organizacjach mogą rozpoczynać i dołączać do tego spotkania bez monitu.

  • Nagrywanie autmatyczne— automatycznie rozpoczynanie nagrywania po rozpoczęciu spotkania.

  • Wyklucz hasło— wyklucz hasło z zaproszenia e-mail, aby uzyskać dodatkowe bezpieczeństwo.

  • Dołącz przedhostem — zaznacz to pole wyboru, aby umożliwić uczestnikom dołączenie do spotkania przed rozpoczęciem spotkania. Wybierz, aby umożliwić uczestnikom dołączenie na 0–15 minut przed rozpoczęciem spotkania.

  • Sesje breakout-Sesje breakout są mniejsze grupy, które są oddzielone od głównego spotkania Webex. Umożliwiają one podzbiór uczestników spotkania do współpracy i dzielenia się pomysłami na audio i wideo.

  • Tylko zaproszeni— ogranicz spotkanie tylko do zaproszonych uczestników.

  • Odblokowane spotkania— zdecyduj, co dzieje się z gośćmi, gdy dołączą do spotkania.

  • Blokada automatyczna— zdecyduj, jak długo po rozpoczęciu spotkania automatyczne blokowanie spotkania.

  • Rejestracja— wybierz opcję Wymagaj rejestracji uczestnika, aby wymagać od uczestników rejestracji i otrzymania zatwierdzenia hosta przed uczestnictwem w spotkaniu. Wybierz szczegółowe informacje rejestracyjne, które wymagają od uczestników. Każdy uczestnik, który się zarejestruje, będzie musiał podać te informacje.

  • Przypomnieniee-mail — wybierz, aby wysłać przypomnienie e-mail na 10–50 minut przed rozpoczęciem spotkania.

  • Opcje spotkania— wybierz pozycję Edytuj opcje spotkania i wybierz opcje, które mają być dostępne dla uczestników po rozpoczęciu spotkania.

  • Uprawnienia uczestników— wybierz pozycję Edytuj uprawnienia uczestników i wybierz uprawnienia, które mają mieć uczestnicy po rozpoczęciu spotkania.

7

Jeśli chcesz zapisać te ustawienia do użycia jako szablonu w przyszłości, kliknij przycisk Zapisz jako szablon. W przeciwnym razie kliknij przycisk Rozpocznij, aby rozpocząć spotkanie od razu, lub kliknij pozycję Zaplanuj spotkanie później.

W przypadku planowania spotkań można dodać spotkanie do kalendarza, otwierając spotkanie na karcie Spotkania i klikając pozycję Dodaj dokalendarza obok nazwy spotkania.

Pobieranie pliku iCalender (.ics). Wybierz plik .ics i zaakceptuj spotkanie. Aby zaprosić inne osoby na spotkanie, wyślij plik .ics jako załącznik wiadomości e-mail.