Pokud jste správcem zákazníka nebo partnera, přidáním akce s názvem GetExpert do záměru agenta DialogFlow můžete ve virtuálních asistentech povolit eskalaci konverzace. Záměr popisuje úmysl zákazníka v rámci konverzace.

Když zákazník zadá dotaz, aktivuje se záměr. Pokud záměr obsahuje akci GetExpert, virtuální agent bude konverzaci eskalovat na agenta v aplikaci Agent Desktop.

Konfigurací spouštěče akce GetExpert v platformě DialogFlow můžete určit, kdy má virtuální agent eskalovat konverzace na agenty.

Chcete-li používat záměry, můžete si ze stránky https:/​/​virtual-assistant.produs1.ciscoccservice.com/​DialogFlow/​escalation.json stáhnout předem nakonfigurovaný záměr a pomocí stránky záměru agenta DialogFlow jej potom můžete nahrát.

V platformě DialogFlow můžete aktivovat záměr v těchto případech:

  • Zákazník zadá určité fráze.

  • V konverzaci je k dispozici určitá informace o zákazníkovi.

  • Zákazník zadá frázi, která není rozpoznána konfigurací agenta DialogFlow.

  • V reakci na jiný aktivovaný záměr.