Brugerprivilegier

Privilegium

Beskrivelse

Service

Webex-tjenesteydelser såsom Webex-møder, Webex-undervisning osv.

Tilladt essionstype

En foruddefineret samling af funktioner og muligheder.

Sikkerhed

Indstil betingelser for nulstilling af adgangskode og kontospærring.

Redigeringsprogram til optagelser

Vælg dette for at tillade brugere at redigere Cisco Webex-sessions optagelser.

Video i høj kvalitet

Aktiver videoindstillinger. Højkvalitetsvideo skal være aktiveret for at aktivere video i højdefinition.

Optagelsesafskrifter

Opret optagelsesafskrifter for alle denne brugers MP4-optagelser.

Integration af Facebook Live

Tillad denne bruger at streame møder med Facebook Live.

Personligt lokale(kun Webex-møder)

Aktiver personligt mødelokale, når de er tilgængelige på webstedet.

Mødelokale til samarbejde (Kun Webex-møder)

Tillad denne bruger at deltage i Webex-møder fra videoenheder, når de er tilgængelige på webstedet.

Webex-undervisning

Hvis du aktiverede Webex-undervisning for denne bruger, og valgmulighederne for praktisk laboratorium er aktiveret for dit websted, skal du vælge administration af praktisk laboratorium for at gøre denne bruger til til laboratorie administrator.

Webex-begivenheder

Hvis du aktiverede Webex-begivenheder for denne bruger, skal du vælge Optimer båndbredde... for at optimere båndbredden for mødedeltagere på det samme netværk.

Telefoniprivilegium

Vælg typer af valgmuligheder for telekonference, som du ønsker at brugeren kan vælge ved planlægning af sessioner, herunder opkalds- og tilbagekaldstelekonferencer og integreret VoIP.

Webcast

Vælg den type webcast, du ønsker at aktivere, grundlæggende og websteds administrator privilegium.

Webex Meetings

Hvis du aktiverede Webex-møder for denne bruger, skal du vælge, om du vil tillade denne bruger at deltage i lyddelen af personlig konference møder før værten.

Mit Webex

Vælg hver type Mit Webex side, du vil aktivere for denne bruger. Indtast mængden af fil- og optagelseshukommelse, og ekstra computere, du vil tildele til denne bruger.

Webex-support

Hvis du aktiverede Webex-support for denne bruger, skal du angive:

 • Standardvisningen og farver for denne brugers konsol.

 • Hvis du ønsker at optage brugerens session automatisk. Vælg fra Netværksbaseret optagelse (NBR), eller Gem optagelse på lokal computer, og angiv en placering.

 • Hvis du vil have standardklienten for denne bruger til at være Multisession eller Enkeltsession.

Remote Access

Hvis du aktiverede Remote Access for denne bruger, angiv:

 • De computere, der er tildelt til brugeren.

 • Standardvisningen og farver for denne brugers konsol.

 • Hvis du ønsker at optage brugerens session automatisk. Vælg fra Netværksbaseret optagelse (NBR), eller Gem optagelse på lokal computer, og angiv en placering.

System Management

Aktiver System Management, se og rediger profiler.

Serviceskranke

Aktiver Service Desk, se og rediger roller.

Deltagergrænse

Angiver det maksimale antal deltagere, der er tilladt pr. tjenesteydelse.

WebACD-præferencer

Hvis du har aktiveret WebACD for denne bruger, skal du angive, om brugeren er en agent, administrator eller begge dele. For at betjene en ring mig op-kø skal denne bruger have telefoniprivilegier. For at vælge køer, der skal tildeles til brugeren, skal du vælge Vælg køer.

 • En agent, og antallet af samtidige sessioner agenten kan håndtere.

 • En agent, og om agenten kan acceptere indgående Webex Support-anmodninger.

 • En agent, og om agenten automatisk kan tildele alle eller specifikke Webex Support-køer.

 • En administrator, og hvilke agenter og køer administratoren kan overvåge.

 • En administrator, og om administratoren automatisk kan tildele alle eller specifikke Webex Support-køer.

 • En administrator, og om administratoren automatisk kan tildele alle Webex Support-agenter.

Indstil privilegier for brugerkonto

Webstedsadministratorer kan indstille tildelingen af privilegier for en brugerkonto til enhver tid ved at angive følgende:

 • De typer møder, en bruger kan være vært for på en Webex-tjenesteydelsens websted. Mødetyper bestemmer, hvilke funktioner en bruger kan bruge på dit websted.

 • Om en bruger kan bruge Mit Webex standard eller Min Webex Pro funktioner.

 • De telekonferencetjenester en bruger kan bruge under et møde eller en undervisningssession.

Webstedsadministratorer kan ændre privilegierne for enten alle brugerkonti samtidigt eller kun bestemte brugerkonti.

Indstil privilegier for individuelle konti

1

På navigationsbjælke skal du vælge brugere > Tilføj bruger eller Rediger bruger.

2

Find brugerkontoen og vælg det tilsvarende link.

3

I afsnittet Privilegier på siden Tilføj bruger eller Rediger bruger skal du vælge de privilegier, du vil aktivere for brugeren.

4

Vælg Tilføj eller Opdater.