Brukerrettigheter

Privilegium

Beskrivelse

Tjeneste

Webex-tjenester som Webex Meetings, Webex Training osv.

Økttype tillatt

En forhåndsdefinert pakke med funksjoner og alternativer.

Sikkerhet

Angi betingelser for tilbakestilling av passord og låsing av konto.

Opptaksredigerer

Velg dette for å tillate at brukere redigerer Cisco Webex-øktopptakene.

Høykvalitetsvideo

Aktiver videoinnstillinger. Høykvalitetsvideo må være aktivert for å kunne slå på høydefinisjonsvideo.

Utskrifter av opptak

Opprett opptaksutskrift for alle denne brukerens MP4-opptak.

Facebook Live-integrering

Tillat at denne brukeren strømmer møter med Facebook Live.

Personlig rom(kun Webex Meetings)

Aktiver personlig rom når det er tilgjengelig på nettstedet.

Møterom for samarbeid (bare Webex Meetings)

Tillat denne brukeren å bli med i Webex-møter fra videoenheter når de er tilgjengelige på nettstedet.

Webex Training

Hvis du aktiverte Webex Training for denne brukeren og alternativene for praktisk lab er aktivert for nettstedet ditt, velg Admin for praktisk lab for å gjøre denne brukeren til en administrator for lab.

Webex Events

Hvis du aktiverte Webex Events for denne brukeren, velg Optimaliser båndbredde ... for å optimalisere båndbredden for deltakere i samme nettverk.

Telefonirettighet

Velg hvilke typer telekonferansealternativer du vil at brukeren skal kunne velge ved planlegging av økter, inkludert telefonkonferanser med innringings og tilbakeringing, samt integrert VoIP.

Nettpresentasjon

Velg hvilken type nettpresentasjon du vil aktivere, grunnleggende og rettigheter for områdeadministrator.

Webex Meetings

Hvis du aktiverte Webex Meetings for denne brukeren, velger du om du vil tillate at denne brukeren blir med i lyddelen av personlige konferansemøter før verten.

Min Webex

Velg hver type Min Webex-side du vil aktivere for denne brukeren. Angi også mengden fil- og innspillingslagring, og ekstra datamaskiner du vil tildele til denne brukeren.

Webex Support

Hvis du aktiverte Webex-støtte for denne brukeren, angir du følgende:

 • Standardvisningen og -fargene for denne brukerens konsoll.

 • Om du vil at brukerens økt skal tas opp automatisk. Velg mellom Nettverksbasert opptak (NBR) eller Lagre opptak på lokal datamaskin og angi en plassering.

 • Om du vil at standardklienten for denne brukeren skal være Flere økter eller Enkeltøkter.

Ekstern tilgang

Hvis du aktiverte Remote Access for denne brukeren, angir du følgende:

 • Datamaskinene som er tilordnet brukeren.

 • Standardvisningen og -fargene for denne brukerens konsoll.

 • Om du vil at brukerens økt skal tas opp automatisk. Velg mellom Nettverksbasert opptak (NBR) eller Lagre opptak på lokal datamaskin og angi en plassering.

System Management

Aktiver System Management, vis og rediger profiler.

Servicedesk

Aktiver Service Desk, vis og rediger roller.

Deltakergrense

Angir maksimalt antall deltakere som er tillatt per tjeneste.

WebACD-innstillinger

Hvis du aktiverte WebACD for denne brukeren, angir du om brukeren er agent, administrator eller begge deler. Denne brukeren må ha telefonrettigheter for å kunne opprettholde en kø for tilbakeringing. Hvis du vil velge køer som skal tilordnes brukeren, velger du Velg køer.

 • En agent, og antall samtidige økter agenten kan håndtere.

 • En agent, og om agenten kan godta innkommende forespørsler om Webex-støtte.

 • En agent, og om agenten automatisk kan tilordne alle eller spesifikke Webex-støttekøer.

 • En administrator og hvilke agenter og køer administratoren kan overvåke.

 • En administrator, og om administratoren automatisk kan tilordne alle eller spesifikke Webex-støttekøer.

 • En administrator, og om administratoren automatisk kan tilordne alle Webex Support-agenter.

Angi rettigheter for brukerkonto

Nettstedsadministratorer kan angi rettighetstilordningene for en brukerkonto når som helst ved å angi følgende:

 • Møtetypene en bruker kan være vert for på et Webex-tjenestenettsted. Møtetyper angir hvilke funksjoner en bruker kan bruke på nettstedet ditt.

 • Om en bruker kan bruke funksjonene for Min Webex Standard eller Min Webex Pro.

 • Telekonferansetjenestene en bruker kan bruke under et møte eller en opplæringsøkt.

Nettstedsadministratorer kan endre rettighetene til alle brukerkontoer samtidig, eller bare bestemte brukerkontoer.

Angi rettigheter for individuelle kontoer

1

I navigasjonslinjen velger du Brukere > Legg til eller rediger bruker.

2

Finn brukerkontoen og velg den tilsvarende koblingen.

3

Legg til bruker- eller Rediger bruker-siden i Rettigheter-delen, velger du rettighetene du vil aktivere for brukeren.

4

Velg Legg til eller Oppdater.