Brugere er ikke tildelt en af dine kalendertilsluttere.

Dette problem kan opstå, hvis du registrerer kalendertilsluttektorenExpressway-Ctil én organisation og derefter senere tilmelde den til en anden. Sommetider blev knudepunktet ikke fjernet fra den oprindelige organisation, hvilket forårsager dette problem.

Prøv følgende iControl Hub:

  1. Fra kundevisningen i skal https://admin.webex.comdu gå til Tjenester og derefter klikke på Se alle under Ressourcer på kortet hybrid-kalender.

  2. Find forbindelsesværtenExpressway-Cknude og tilknyttet kalendertilslutning.

    • Hvis knudepunktet er angivet som offline, skal du fjerne den.

    • Hvis knudepunktet ikke er angivet eller ikke er offline, skal du klikke på din administrators brugernavn og derefter på Feedback for at åbne en sag.