משתמשים אינם משויכים לאחד ממחברי לוח השנה שלך.

בעיה זו יכולה לקרות אם תרשום את מחבר לוח השנה של כביש מהיר C לארגון אחד ולאחר מכן תרשום אותו לארגון אחר. לפעמים, הצומת לא הוסר מהארגון המקורי, מה שגרם לבעיה זו.

נסה את הפעולות הבאות במרכז הבקרה:

  1. מתצוגת הלקוח ב https://admin.webex.com, עבור אל שירותים ולאחר מכן לחץ על הצג את כל המשאבים בכרטיס לוח השנה ההיברידי.

  2. אתר את המחבר שמארח את צומת הכביש המהיר C ואת מחבר לוח השנה המשויך אליו.

    • אם הצומת רשום כלא מקוון, הסר אותו.

    • אם הצומת אינו רשום או שאינו במצב לא מקוון, לחץ על שם המשתמש של מנהל המערכת שלך ולאחר מכן על משוב כדי לפתוח פנייה.