Användare har inte tilldelats någon av dina kalenderanslutningar.

Det här problemet kan uppstå om du registrerar kalenderanslutningen Expressway-C till en organisation och sedan registrerar den till en annan. Ibland togs noden inte bort från den ursprungliga organisationen, vilket orsakade detta problem.

Prova följande i Control Hub:

  1. Från kundvyn inhttps://admin.webex.com , gå till Tjänster och klicka sedan på Visa alla under Resurser på Hybrid-kalenderkortet.

  2. Leta upp Expressway-C-noden för anslutningsvärden och den tillhörande kalenderanslutningen.

    • Om noden anges som offline tar du bort den.

    • Om noden inte finns med i listan eller inte är offline klickar du på ditt användarnamn för administratör och sedan Feedback för att öppna ett ärende.