Problem Användare är inte tilldelade någon av dina kalender kontakter.

Möjlig orsak Det här problemet kan inträffa om du registrerar kalender anslutningen Expressway-C till en organisation och sedan registrerar den till en annan. Ibland togs inte noden bort från den ursprungliga organisationen, vilket orsakar problemet.

Lösning Försök med följande i Cisco Webex Control Hub:

  1. Från kundvisaren i https://admin.webex.comgår du till tjänster och klicka sedan på Visa alla under resurser på kalender kortet för Hybrid.

  2. Leta upp noden för anslutnings värd Expressway-C och associerad kalender anslutning.

    • Om noden är listad som offline tar du bort den.

    • Om noden inte är listad, eller inte är offline, klickar du på administratörens användar namn och sedan på feedback för att öppna ett ärende.