Kullanıcılar, takvim bağlayıcılarınızdan birine atanmamış.

Bu sorun, takvim bağlayıcısı Expressway-C'yi bir kuruluşa kaydettirirseniz ve daha sonra başka bir kuruluşa kaydettirirseniz ortaya çıkabilir. Bazen düğüm orijinal kuruluştan kaldırılmadığından bu soruna neden oluyordu.

Control Hub'da şunları deneyin:

  1. Müşteri görünümündenhttps://admin.webex.com , git Hizmetler ve ardından Tümünü görüntüle altında Kaynaklar Hibrit Takvim kartında.

  2. Bağlayıcı ana bilgisayar Expressway-C düğümünü ve ilişkili takvim bağlayıcısını bulun.

    • Düğüm çevrimdışı olarak listeleniyorsa, kaldırın.

    • Düğüm listelenmemişse veya çevrimdışı değilse, yönetici kullanıcı adı tıklayın ve ardından geri bildirim dava açmak için.