26. februar 2021

Version 1-2-33

Hovedtelefonlager via USB HD-adapteren til Cisco-hovedtelefon

Cisco-hovedtelefon 730 vises nu i Cisco Unified Communications Manager- (Unified CM) og Webex Control Hub-hovedtelefonlageret , når den tilsluttes via USB HD-adapteren. Tidligere var det kun USB HD-adapteren, der blev vist i hovedtelefonlageret.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om funktioner til administration af hovedtelefoner i Control Hub, kan du se under Administration af hovedtelefoner i Cisco Webex Control Hub.

Du kan få oplysninger om hovedtelefonlager i Cisco Unified CM ved at se i Administrationsvejledning til Cisco-hovedtelefon 700-serien.

10. november 2020

Version 1-1-66

Mindre programrettelse

Denne version løser et problem med afspilning med hovedtelefonmikrofon via USB-adapteren. Tidligere har hovedtelefonen ikke kunnet oprette forbindelse, når du forsøger at bruge USB-adapteren, før en hovedtelefon er parret.

21. oktober 2020

Version 1-1-59

Forbedret virkemåde af knappen til afbrydelse af lyd

Din opkaldsklient eller -enhed viser den korrekte status for knappen Slå lyd fra, når du er tilsluttet via USB-adapteren. Tidligere blev statussen for afbrydelse af lyd for klienter og opkaldsenheder ikke synkroniseret via USB HD-adapteren.

Forbedrede logfiler til USB HD-adapter

Logfiler, der sendes via Cisco IP-telefoner, Cisco Jabber og Cisco Webex, indeholder oplysninger om Cisco-hovedtelefon 730 USB-adapteren. Hovedtelefonen logfører oplysninger om afsendelse som f.eks. Bluetooth-forbindelses styrke, opkaldskvalitet og indstillinger for hovedtelefoner, der hjælper vores teknikere med at finde og fejlfinde potentielle fejl.

Sikkerhedsforbedring til Bluetooth

Bluetooth-forbindelsen mellem USB-adapteren og Cisco-hovedtelefon 730 har forbedret kryptering til at bekæmpe KNOB-angreb.

Mindre programrettelser

Fejlrettelser i denne version omfatter forbedret funktion til afspilning af musik og forbedret styring af musik via USB-adapteren.

7. maj 2020

Version 1-1-33

Forbedret skift mellem Bluetooth-kilder

Du kan nu skifte mellem to musikkilder uden problemer, når du er tilsluttet via USB HD-adapteren. Tidligere kunne brugere ikke skifte til en alternativ Bluetooth-kilde, mens der er oprettet forbindelse til USB HD-adapteren.

Forbedret afspilning af musik på Mac Mojave

Brugere, der kører Mac OS Mojave, har nu forbedret lydkvalitet.

Forbedret LED til USB-adapter

LED-indikatoren lyser ikke, når adapteren ikke er parret med en hovedtelefon eller er i pardannelsestilstand. Tidligere ville LED'en blinke i begge pardannelsestilstande, og når den ikke havde gemt en parret hovedtelefon.

Få flere oplysninger ved at se Par USB-adapteren med din hovedtelefon.

Forbedret virkemåde af opkaldsknap

Du kan slette indgående opkald med det samme, når du er tilsluttet USB-adapteren. Tidligere ville hovedtelefonen lejlighedsvis besvare indgående opkald, før de blev afvist.

Tryk på knappen Opkald to gange på venstre ørekop for at afvise et opkald.

4. februar 2020

Version 1-0-48

USB HD-adapter til Cisco-hovedtelefon

Din Cisco-hovedtelefon 730 leveres med en USB HD-adapter til brug med opkaldsenheder, der ikke har en Bluetooth-indstilling. USB HD-adapteren er forhåndsparret med din hovedtelefon ved leveringen. Adapteren opretter automatisk forbindelse til din hovedtelefon, når det tilsluttes en strømdrevet USB-port.

Når du tilslutter USB-adapteren, blinker LED'en og lyser derefter konstant, når den opretter forbindelse til din hovedtelefon. Hvis din hovedtelefon ikke er tilgængelig til at oprette forbindelse, slukkes LED'en.

Når du vil afbryde din hovedtelefon, skal du bare frakoble adapteren fra opkaldsenheden. Det tager ca. 10 minutter, før din hovedtelefon accepterer en anden aktiv Bluetooth-forbindelse, efter at du har frakoblet USB HD-adapteren. Du kan også slukke for din hovedtelefon, så du hurtigt kan parre en ny enhed.

USB HD-adapter

15. marts 2020

Version 1-2-33

Kendte problemer

 • Hovedtelefonerne mister lejlighedsvis lydafspilningen efter cyklus med sluk og tænd, når der parres til både en Bluetooth-enhed og USB HD-adapteren.

  Løsning: Afbryd forbindelsen, og slut derefter USB HD-adapteren til enheden igen.

7. maj 2020

Version 1-1-33

Kendte problemer

 • Afspilning af musik genoptages ikke efter et opkald på Cisco Webex via USB HD-adapteren.

  Løsning: Genstart programmet til streaming af musik.

 • Der er ingen afspilning af musik på mobilenheder, før brugerne lukker det computer- eller webprogram, der er tilsluttet USB-kortet.

  Løsning: Luk din computerbrowser eller musikapp, før du skifter kilder til den mobile enhed.

 • Der er nogle gange en forsinkelse på 30 sekunder, når brugere skifter lydkilder mellem USB HD-adapteren og en mobilenhed.

  Løsning: Luk din computerbrowser eller musikapp, før du skifter kilder til den mobile enhed.

 • Windows 10-brugere kan opleve dårlig eller ingen lyd, når de har opgraderet USB HD-adapteren, eller efter at hovedtelefonen har været slukket og tændt.

  Løsning: I Windows 10 skal du gå til Indstillinger > Enheder > Cisco 700 USB-adapter > Fjern enhed for at fjerne USB HD-adapteren fra enhedslisten. Træk stikket ud, og sæt adapteren tilbage i USB-porten. Windows 10 geninstallerer automatisk USB-driveren og gendanner lydafspilningen.