כיצד ניתן לבקש ניתוח סיבת בסיס (RCA) עבור הפרעות בשירות?

כיצד ניתן לבקש ניתוח סיבות בסיס (RCA) עבור הפרעות בשירות?

כיצד ניתן לבקש סיבה להפסקת חשמל (RFO) עבור הפרעה?

כיצד אוכל לבקש RCA?

כיצד אוכל לבקש RFO?

כיצד ניתן לאתר מצב ניתוח סיבות בסיס (RCA) עבור הפרעות באשכולות?

פתרון:

פנה לתמיכה הטכנית כדי לבקש RCA/RFO.לקבלת עזרה בפנייה לתמיכה הטכנית, ראה: WBX162 – איך ניתן לפנות לשירות הלקוחות או לתמיכה הטכנית של Webex?
 

הערה:אם יש לך שאלות המשך לאחר קריאת RCA, פנה לתמיכה הטכנית.

האם המאמר הזה הועיל לך?