Kako da zatražim analizu osnovnog uzroka (RCA) za prekid usluge?

Kako da zatražim analizu osnovnog uzroka (RCA) za prekid usluge?

Kako da zatražim razlog prekida rada (RFO) zbog prekida?

Kako da zatražim RCA?

Kako da zatražim RFO?

Kako da pronađem status analize osnovnog uzroka (RCA) za prekid klastera?

Rešenje:Obratite

se tehničkoj podršci da zatražite RCA/RFO. Za pomoć u vezi sa tehničkom podrškom pogledajte: WBX162 - Kako da kontaktiram službu za korisnike kompanije Webex ili tehničku podršku?
 

Napomena: Ako imate bilo kakvih propratnih pitanja nakon čitanja RCA, obratite se tehničkoj podršci.

Da li je ovaj članak bio koristan?