Kako mogu zatražiti analizu korijenskog uzroka (RCA) za prekide usluge?

ODGOVOR
Obratite se tehničkoj podršci da zatražite RCA/RFO ili ako imate pitanja nakon pregleda RCA dokumenta.

Je li taj članak bio koristan?