Hur begär jag en grundorsaksanalys (RCA) för tjänsteavbrott?

Hur begär jag en rotorsaksanalys (RCA) för tjänsteavbrott?

Hur begär jag en orsak till driftsavbrott (RFO) för ett avbrott?

Hur begär jag en RCA?

Hur begär jag en RFO-begäran?

Hur hittar jag statusen för en rotorsaksanalys (RCA) för klusteravbrott?

Lösning:

Kontakta teknisk support för att begära RCA/RFO. För hjälp att kontakta teknisk support, se: WBX162 – Hur kontaktar jag Webex kundtjänst eller tekniska support?
 

Obs! Om du har några uppföljningsfrågor efter att du har läst en RCA ska du kontakta teknisk support.

Var den här artikeln användbar?