עיין בטבלה ובתיאורים הבאים לקבלת פרטים נוספים.

תכונה

פגישה מתוזמנת רגילה

פגישה בחדר אישי

פגישת ועידה אישית

תזמון מופע יחיד של פגישה ופגישות חוזרות

מספר משתתפים מקסימלי

1000

1000

500 משתתפי שמע בלבד

ניתן לדרוש מהמשתתפים להירשם

המשתתפים יכולים להצטרף לפני שהפגישה מתחילה

לא מומלץ

הוספת מארחי-משנה או מארחים חלופיים

מארחים אחרים יכולים לתזמן פגישות בשמי

קישור להצטרפות לפגישה

כתובת URL ייחודית

כתובת URL של החדר האישי

כתובת URL ייחודית

הצטרף באמצעות מערכת וידאו

פגישה מתוזמנת רגילה

באפשרותך לתזמן פגישה רגילה מאתר Cisco Webex, ב-Microsoft Outlook באמצעות יישום שולחן העבודה של Cisco Webex Meetings או מהמכשיר הנייד שלך.

 • באפשרותך לתזמן מופע יחיד או פגישות חוזרות.

 • באפשרותך לבחור לדרוש רישום בעת תזמון הפגישה.

 • באפשרותך לבחור לאפשר למשתתפים להצטרף לפגישה עד 15 דקות לפני שעת ההתחלה בעת תזמון הפגישה.

 • באפשרותך להוסיף מארחים חלופיים ולאפשר לכל מי שיש לו חשבון מארח באתר Webex שמארח את הפגישה.

 • אדם בעל חשבון מארח באתר Webex יכול לתזמן פגישה בשמך. אתה המארח היחיד שיכול להתחיל את הפגישה.

 • לכל פגישה יש כתובת URL ייחודית של פגישה שעליה המשתמשים לוחצים כדי להצטרף לפגישה.

 • לכל פגישה יש כתובת וידאו ייחודית שאליה המשתמשים מחייגים אם הם מצטרפים באמצעות מערכת וידאו.

פגישה בחדר אישי

פגישות בחדר אישי הן הטובות ביותר לפגישות מאולתרות, ולפגישות שמתקיימות בזו אחר זו, שבהן מארח הפגישה רוצה להישאר בחדר ישיבות אחד למשך כמה פגישות ולצרף למשתתפים במועדים שונים.

פגישת ועידה אישית

פגישת ועידה אישית היא פגישה עם שמע בלבד, בדומה לשיחת ועידה. בעת הצורך, ניתן להסלים את סוג הפגישה הזה לפגישה מתוזמנת רגילה. כתובת URL של פגישה נוצרת כאשר פגישת הוועידה האישית מתוזמנת. למידע נוסף על הגדרת מספרי החשבונות של הוועידה האישית שלך, ראה תזמון ועידה אישית או פגישת שמע בלבד של Cisco Webex.

 • באפשרותך לתזמן מופעים יחידים של פגישות מאתר Webex ב-Outlook באמצעות יישום שולחן העבודה של Webex Meetings. באפשרותך לתזמן פגישות חוזרות של יישום שולחן העבודה של Webex Meetings.

 • באפשרותך להוסיף מארחים כדי לאפשר לאחרים לארח את פגישות הוועידה האישית בלעדיך.

 • אנחנו לא ממליצים לאפשר למשתתפים להצטרף לפני שהפגישה מתחילה. פעולה זו עלולה לאפשר למשתתפים לא רצויים לגרום לחיובי טלפוניה על-ידי נוכלים לפני שהמארח יצטרף.

 • אם תסלים את הפגישה לפגישה רגילה של Webex, לכל פגישה תהיה כתובת URL ייחודית לפגישה שעליה המשתמשים ילחצו כדי להצטרף לפגישה.

 • מספר המשתתפים המרבי הוא 500 משתתפי שמע בלבד. אם הפגישה הוסלמה לפגישה מקוונת, 25 המשתתפים הראשונים יכולים להצטרף.