• ודא שהאוזניות פונה לפנים על הראש. אם אתה לובש את האוזניות לאחור, המיקרופונים לא יפעלו כראוי.

  הצבע את מיקרופון האוזניות לעבר הפנים.
 • נתק מכשירי Bluetooth אחרים מהאוזניות.

  ראה ניהול ההתקשרויות הBluetoothות.

 • נסה לבצע שיחה במכשיר אחר.

 • התחבר למכשיר עם כבל USB-C או 3.5 mm.

 • ודא שהמיקרופון אינו מושתק.

 • במכשיר:

  • , תכבה את Bluetooth. ואחר-כך שוב

  • מחק את האוזנייה מרשימת התקני הBluetooth המחוברים וחבר מחדש את האוזניות.