בעיות מוכרות ומגבלות עבור יישום Webex Meetings שולחן העבודה

עיין בקישור בעיות ומגבלות מוכרות עבור יישום האינטרנט של Webex Meetings למידע על יישום האינטרנט.

Mac Outlook Plugin ב-Cisco Webex יישום שולחן העבודה דורש שדרוג לגרסה 39.5.1

Webex Mac outlook plugin אינו מזהה Webex פגישות ב-Mac outlook 16.23 או מאוחר יותר עבור Microsoft Office 365, עם הפקדים עדיין מציגים הוסף פגישה ב-Webex כאשר משתמשים פותחים פגישה ומנסים לערוך אותה.

כדי לשחזר יכולת תפעוליות בינית זו בין plug-in Webex Mac Outlook לplug-in Windows Outlook, עליך לשדרג את ה-plug-in של Webex Outlook ל-WBS39.5.1 ואילך.

עבור השינויים הבאים:

 • מנהל האתר חייב לבדוק לקשר משתמשים אוטומטית עם אתר Webex זה אם כתובת הדוא"ל של חשבון Webex שלהם תואמת לכתובת הדוא"ל של Microsoft Office 365 בניהול האתר של Cisco Webex תצורה > הגדרות אתר נפוצות > שילוב צד שלישי.

 • מנהל המערכת חייב לאשר גישת Webex ל-Microsoft Office 365 במנהל האתר של Webex. בחר באפשרות הוסף אישור חדש כדי להתחיל את התהליך.

 • לקבלת מידע נוסף אודות פריסה והגדרה של מתזמן ה-Cisco Webex עבור Microsoft 365, ראה פריסה וקביעת תצורה של מתזמן הCisco Webex עבור Microsoft 365.

 • ודא כי כתובת הדואר האלקטרוני שנמצאת בשימוש ב-Webex זהה לחשבון Microsoft 365, וכי כתובת הדואר האלקטרוני מאומתת ב-Webex.

למידע נוסף על אימות דואר אלקטרוני, ראה:

בעיות מוכרות עם Webex של Webex Outlook plugin WBS39.5.1

 • בעיה ב-Interop בפגישה בחדר פרטי: לא ניתן למחוק פרטי פגישה בחדר פרטי בעת בחירה באפשרות בטל פגישה ב-Webex ב-Mac Outlook אם הפגישה נוצרת או מעודכנת על-ידי Webex Outlook plugin. פתרון לעקיפת הבעיה הוא לבטל את הפגישה של Outlook.

 • פעילות משולבת בפגישה PCN: הלחצן עדיין מציג את הוספת פגישה ב-Webex כאשר משתמשים פותחים את הפעילות ב-Mac Outlook אם הפגישה נוצרה או מעודכנת על-ידי plug-in Webex Windows outlook. אין דרך לעקיפת הבעיה.

 • לוח זמנים מטעם הבעיה ב-MAC גרסת outlook 16.25 (19051201): פגם ב-MAC outlook מזוהה והוא משפיע על מתזמן ה-Webex. פגם זה של Outlook תוקן ב-16.26 (19053000) הערוץ האיטי של Microsoft Office וב-16.27 (19060500) הערוץ המהיר של Microsoft Office. פגם זה הוא שכאשר עוזר פותח את לוח השנה של אדם אחר ומנסה ליצור פגישה עבור אותו אדם, הפעילות נוצרת עבור העוזר. הפתרון הוא לשדרג ל-Mac Outlook 16.26 או גרסה מאוחרת יותר.

יחסי תלות

אתרים ששדרגו ל-Webex החדש של Mac Outlook plugin 39.5.1, אבל לא עומדים בתנאים המוקדמים מקבלים הודעת שגיאה בעת ניסיון לעדכן או לערוך פגישה ב-Webex.

תאימות לאחור

גרסה חדשה זו אינה מתקנת פגישות קודמות שתוזמנו על-ידי תוספי plug-in הישנים של Webex Windows או Mac Outlook. אותה הודעת שגיאה מופיעה כאשר משתמשים מנסים לעדכן או לערוך פגישה ב-Webex.


 • Cisco Webex מנתב מחדש את השירות הראשי ל-GSB לשינוי זה.

 • ללא שדרוג זה, למשתמשים אין אפשרות ליצור ולעדכן פגישה ב-Webex באמצעות Webex Mac Outlook plugin.

 • אתרים מקבלים עדכון זה באופן אוטומטי רק אם העדכון האוטומטי מופעל.

בעיות ומגבלות ידועות כלליות ביישום שולחן העבודה של Cisco Webex Meetings

 • לאחר התקנת יישום שולחן העבודה של Webex, קיימים שני פריטים ברשימת היישומים של Windows. בחירה באפשרות הסרת התקנה מסירה את שתיהן.

 • לאחר שהמשתמשים מפעילים פגישה מיישום שולחן העבודה, קיימים שני סמלי Webex בשורת המשימות. אלה ימוזגו מאוחר יותר.

 • תצוגת ממשק המשתמש עלולה להיראות מעוותת לאחר שינוי DPI ב-Microsoft Windows. כדי לתקן זאת, צא מ-Windows והיכנס שוב.

 • תזמון ב-Microsoft Outlook עם הגדרת תיק לקוח מלוח השנה של Google אינו נתמך.

 • יישום שולחן העבודה יכול לקרוא רק את רשימת הפגישות כאשר Microsoft Outlook מותקן ומחובר למערכת. משתמשי Mac חייבים להגדיר את כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה של Outlook בפעם הראשונה שהם משתמשים ביישום.

 • עבור משתמשי Windows 7 ו-Outlook 2016, ייתכן שיישום שולחן העבודה לא יוכל למחוק את רשימת הפגישות מלוח השנה של Outlook מכיוון ש-Windows 7 אינו כולל קובצי ספרייה מסוימים הנדרשים ב-Outlook 2016. עיין באתר האינטרנט של Microsoft כדי להוריד את החבילות הניתנות להפצה חוזרת של Visual C++. ל-Windows 7 ול-Outlook 2013 אין בעיה זו.

 • משתמשי Windows עשויים לקבל שגיאת MAPI כאשר יישום שולחן העבודה מנסה לקרוא את רשימת הפגישות מלוח השנה של Outlook. צא מיישום Outlook והפעל מחדש.

 • כאשר משתמשים מנסים להפעיל או להצטרף לפגישות Webex שדורשות אימות באתר אחר, יישום הפגישה ישלח מחדש את המשתמש לדפדפן תחילה. גם משתמשי Cisco Webex Events ו-Cisco Webex Training מנותבים מחדש לדפדפן תחילה.

 • כאשר משתמשים מנסים להצטרף לפגישה באתר Webex שהוא שונה מהאתר שנכנס דרך יישום שולחן העבודה, זרימות ההתחלה והצירוף מנותבים מחדש לדפדפן במקום להפעיל את יישום Webex Meetings.

 • פונקציית הקרבה של יישום שולחן העבודה משתמשת רק במצב בלעדי כדי לנסות לשייך למכשירי וידאו של Cisco כאשר משתמשים לוחצים על התחבר למכשיר ב-Windows. פירוש הדבר הוא שיישומים אחרים הפועלים בבלוקים של מצב בלעדי או משפיעים על השיוך.

 • ייתכן שפונקציית הקירבה לא תפעל ב-Windows אם ההגדרה אפשר שיפורי שמע מופעלת. כדי למנוע זאת, בצע את הפעולות הבאות:

  מתוך הלשונית הקלטה של המסך תצורת צליל של Windows, בחר מאפיינים ולאחר מכן בטל את התכונה הפעל שיפורי שמע.

 • אם במחשב האישי יש מסכים מרובים, רק התוכן במסך הראשי משותף למכשירי הווידאו המשויכים ל-Cisco.

 • אם המחשב האישי כולל אוזניות שמחוברות לחשמל, מכשירי הווידאו של Cisco לא יזוהו באמצעות קירבה.

 • כאשר נקודת סיום מזווגת עם יישום שולחן העבודה, "שתף במכשיר" פירושו הקרנת שולחן העבודה שלך למסך מערכת הווידאו באופן אלחוטי ללא Webex Meetings.

 • יישום שולחן העבודה של Webex Meetings אינו מציג מידע אודות פגישה המשותף משירות לוח השנה ההיברידי.

 • אם תבחר Webex כלוח השנה שבו אתה משתמש עבור רשימת הפגישות שלך, הפגישות המתוזמנות בחדרים האישיים לא יופיעו.

 • יישום שולחן העבודה של Webex Meetings אינו יכול לשייך להתקן כתובת IP ציבורית באמצעות 'קירבה' בשל סיבות אבטחה.

Cisco Webex Video Platform, גרסה 2 - בעיות מוכרות


מקטע זה חל רק על אתרי Webex Meetings שבהם רשימת סוג משאב מדיה זמינה באפשרויות האתר של חדר פגישות של שיתוף פעולה בענן. למידע נוסף, פנה למנהל המערכת שלך.

H. 264-קודק וידאו הדרוש לשיתוף תוכן

שיתוף תוכן נתמך רק באמצעות קודק וידאו של H. 264. מערכות וידאו ישנות יותר, שאינן תומכות ב-H. 264 קודק לא יוכלו לבצע שיתוף תוכן.

חוויה ממוזערת של וידאו בפגישה

כל הדירוגים בתוך Webex Meetings מוגבלים עד לשישה זרמים בכל פעם בכל כיוון. לדוגמה, משתתפי Webex Meetings רואים רק עד שישה זרמי וידאו של Webex מחוברים דרך מכשירים לשולחן העבודה של Webex Cisco Webex, Webex, Skype for Businessומכשירי SIP או H.323 המחוברים לפגישה. כמו כן, משתמשי פלטפורמת וידאו של Webex רואים רק עד שישה משתתפים באמצעות יישומים של Webex Meetings כולל יישומים עבור שולחן העבודה, לנייד ואינטרנט. וגם כל משתתף שמחובר דרך צומתי Video Mesh node של Webex יש את אותה מגבלה בין Video Mesh node והמכשירים או היישומים הספציפיים שמחוברים ישירות אל ענן Webex או לצומתי רשת וידאו אחרים של Webex Webex.

רשימת התקני וידאו רשומים באתר

לרשימת הווידיאו באתר הרשומה יש הגבלה למספר המשתתפים המוצגים. לפיכך, ייתכן שלוח התורנויות לא יציג את המספר הכולל של המשתתפים בפגישה, כפי שמשתקף ביישום Webex Meetings לשולחן העבודה.

בעיות מוכרות ומגבלות עבור וידאו

מקטע זה מכיל בעיות והגבלות ידועות שמשפיעות על הווידאו המשולב של Webex. לקבלת מידע נוסף על דפדפנים, מערכות הפעלה הנתמכים על-ידי Webex ובעיות ידועות שמשפיעות על שירותים אחרים של Webex, ראה תכונות חוצות פלטפורמות ובעיות ידועות.

וידאו בהבחנה גבוהה

וידאו בהבחנה גבוהה מכובה אוטומטית במהלך שיתוף של יישום, שולחן עבודה והזרמת מדיה. הוא מופעל אוטומטית כאשר פונקציות אלה מסתיימות.

הזרמת מדיה ב-Webex Meetings עוצרת את הווידאו של המציג

ב-Cisco Webex Events, הפעלת וידאו מקובץ ושיתוף שלו עם כל המשתתפים מחייבת עצירה של מצלמת הווידאו של המציג. המציג יכול לשלוח זרם וידאו אחד בלבד בכל פעם. ניתן להפעיל מחדש את מצלמת הווידאו של המציג לאחר שהוא או היא סיימו להזרים את הקובץ או המדיה.

מגבלה זו נוספה כדי להגן על המנויים מבעיות רוחב פס שעלולות לנבוע מעלייה בתעבורת הווידאו אם נשלחים זרמי וידאו מרובים ללא תמונות ממוזערות לקבוצה גדולה של משתתפים. המגבלה צפויה להיות מוסרת בעתיד.

בעיות נפוצות של וידאו Webex ו-CMR Hybrid

הבעיות הבאות נפוצות הן עבור פגישות וידאו של Webex והן עבור פגישות CMR Hybrid (TelePresence התומכות ב-Webex):

שליחת וידאו מיישומי Webex למערכות ועידה בווידאו או ליישומים

ועידת וידאו של Webex או פגישה של CMR היברידי תמיד מתחילה מרזולוציית הווידאו הטובה ביותר בין TelePresence (או מערכות ועידת וידאו או יישומים אחרים) ו-Webex. אם וידאו בהבחנה גבוהה זמין, הוא זמין לכל המשתתפים. אם משתתף כלשהו בצד של Webex חווה תנאי רשת גרועים, הרזולוציה בין TelePresence ו-Webex תשתדרג לאחור כדי להתאים למשתתף זה. כתוצאה מכך, רזולוציית הווידאו תהיה גרועה עבור כל שאר המשתתפים. קצב הסיביות המינימלי שיישום Webex חייב לעבד מענן Webex כדי להיות מסוגל לקבל תוכן וידאו ואפליקציות או שיתוף מסך (שנקרא בעבר "שיתוף שולחן העבודה") הוא 1.2 Mbps. פחות מזה יביא לכך שיישום Webex יציג רק את האפליקציה או המסך המשותפים.

החל מ-WBS29.11, אם, מסיבות של רוחב פס נמוך בשל רשת או תנאים (כגון CPU או זיכרון RAM) שהם מקומיים ליישום Webex, יישום Webex אינו מסוגל לשמור על קצב סיביות של 1.2 Mbps לפי האמור לעיל, המשתמשים יראו הודעת אזהרה "רוחב פס נמוך" במקום קבלת וידאו של TelePresence. ב-WBS29.11 ואילך, משתמשי יישום Webex יבחנו מחדש באופן אוטומטי מעת לעת את החיבור שלהם לענן Webex כדי להעריך אם תנאים ברשת או תנאים מקומיים כלשהם תוקנו. אם הם מסוגלים לשלוח ולקבל וידאו בקצב סיביות של 1.2 Mbps או יותר, הם יוכלו לחדש את השליחה והקבלה של וידאו.

לקבלת מידע נוסף על הגדרות תצורת רוחב הפס המומלצות עבור פגישות ועידת וידאו של Webex, ראה דרישות קדם ב-Cisco Webex Meetings ראה את Cisco Webex Meetings - מדריכי תצורה.

למידע על הגדרות מומלצות לתצורת רוחב פס עבור פגישות CMR היברידי, ראה דרישות קדם בפרק Cisco Webex Features and Important Notes ובנושא עצות לפתרון בעיות של רוחב פס נמוך בלקוח עם Cisco Webex Meetings ב-Windows או ב-Mac בפרק פתרון בעיות של מדריך התצורה של חדרי פגישה של שיתוף פעולה של Cisco - היברידי בדף Cisco TelePresence Management Suite (TMS) - מדריכי תצורה. למידע נוסף, עיין רוחב פס רשת של Cisco Webex - נייר לבן.

חוויית וידאו בפגישה

משתמשי Webex יכולים לראות רק את הדובר הפעיל או את נקודת קצה הווידאו של הדובר הפעיל האחרון ביישום Webex. משתמשי נקודת קצה של וידאו שאינם מדברים לא יופיעו ביישום Webex.

משתמשי נקודת קצה של וידאו יכולים לראות רק את הדובר הפעיל או את הדובר הפעיל האחרון מ-Webex על המסכים שלהם. משתמשי Webex שאינם מדברים לא יופיעו על המסכים שלהם.

אם יש רעשי רקע בחדר TelePresence, זה יכול לגרום לסרטון של אותו חדר TelePresence להופיע בתור הדובר הפעיל בפגישה ב-Webex. במידת הצורך, המארח יכול להשתמש בפקודה נעל וידאו כדי לנעול את תצוגת הווידאו בווידאו של משתתף אחר.

בפגישת ועידת וידאו ב-Webex או בפגישת CMR היברידי, סרטוני המשתתפים של משתתפים שהצטרפו ממכשירי אייפד או אייפון של Apple מעל 4G LTE לא יהיו גלויים במערכות TelePresence, אם כי האודיו עדיין יהיה זמין. בעיה זו מתרחשת מכיוון שנדרש וידאו 180p כדי לשלוח וידאו למערכות TelePresence, אך שליחת וידאו 180p ברשתות סלולריות אינה נתמכת עקב דרישות Apple iTunes Store עבור יישומים.

תצוגת וידאו במסך מלא

כאשר המציג עובר לתצוגת וידאו במסך מלא בזמן שיתוף המסך, היישום או המסמך שלו, השיתוף מושהה בצד המשתתף (המסך האחרון ששותף קופא). כאשר המציג יוצא מתצוגת וידאו במסך מלא, השיתוף מתחדש באופן אוטומטי.

המשתתפים נשארים בתצוגת וידאו במסך מלא כשהמציג מפסיק לשתף ויוצאים אוטומטית מתצוגת וידאו במסך מלא כשהמציג מתחיל לשתף שוב.

אם ליישום Webex למחשב האישי יש שני צגים, משתמשים יכולים להציג תצוגה במסך מלא על צג אחד ובמסך מלא או שיתוף יישומים על הצג השני על-ידי גרירת חלון הווידאו לצג השני ובחירה בסמל "הצג את כל המשתתפים בתצוגת מסך מלא".

המציג עלול לבטל בטעות את הווידאו עבור כל המשתתפים

אם משתמש Webex שהוא המציג בפגישה מבטל את הסימון של האפשרות וידאו בתיבת הדו-שיח 'אפשרויות פגישה', הווידאו מושבת עבור כל משתתפי הפגישה, בין אם הם הצטרפו מיישום 'פגישה ב-Webex' או ממערכת ועידת וידאו. כדי לשחזר את הווידאו עבור כל המשתתפים, על מארח הפגישה או המציג הנוכחי לסמן את וידאו בתיבת הדו-שיח 'אפשרויות פגישה'.

בעיות מוכרות ומגבלות ב-Cisco Webex Meetings

התקנה אוטומטית של יישום שולחן העבודה באתרי ערוץ איטי

באתרי Webex של ערוץ איטי WBS39.5.x ו-WBS33.6.x, למשתמשים ללא כלי הפרודוקטיביות של Webex (WBS33.0.x) או יישום שולחן העבודה של Webex Meetings (WBS33.x—WBS39.x) יהיה מותקן באופן אוטומטי יישום שולחן העבודה המהווה דרישת קדם בעת הצטרפות לפגישה באתר Webex של WBS39.8 כאורח.

כדי למנוע התקנה אוטומטית זו, משתמשים יכולים להתקין גרסת יישום שולחן עבודה של Webex Meetings המוקדם מ-WBS39.8 לפני הצטרפות לפגישה באתר WBS39.8 ואילך.

מתבקש להתקין את Webex Meetings מספר פעמים

אם תנקה את קבצי ה-cookie ב-Google Chrome, Mozilla Firefox או ב-Safari, ייתכן שתראה את מסך ההתקנה שוב בפעם הבאה שתצטרף לפגישה מדפדפן האינטרנט שלך, גם אם היישום כבר מותקן בשולחן העבודה. אם תלחץ על קובץ ההתקנה, תפעיל את יישום שולחן העבודה.

הקלטת השמעה במכשירים ניידים

אין באפשרותך להפעיל הקלטה מבוססת-רשת במכשיר נייד.

תבניות ברירת מחדל לפגישות

אם האפשרות של המשתתף הראשון להצטרף תהיה מופעלת בניהול אתרים, אפשרות זו מופעלת כברירת מחדל במתזמן הפגישות באתר Webex Meetings. הוא מופעל גם בתבנית הפגישה המהווה ברירת מחדל שבה אתה משתמש בכלי הפרודוקטיביות של Webex Meetings לתזמון Webex meetings עם Microsoft Outlook. תבניות פגישה מותאמות אישית שנוצרו על-ידי משתמשים אינן מושפעות. אם מארח מתזמן פגישות באמצעות תבניות מותאמות אישית ומעוניין שהמשתתף הראשון יצטרף לפגישות יהיה מציג באופן אוטומטי, המארח חייב להפוך את ההגדרה לזמינה באופן ידני בתבניות המותאמות אישית.

הקלטות מבוססות רשת (NBR)

הקלטות מבוססות-רשת מחייבות רוחב פס מינימלי של 2.0 Mbps כדי לפעול בצורה חלקה; אחרת, עלולה להיות השהיה.

השמעת MP4 בפגישות וידאו של Webex לא נתמכת עבור יישום שולחן העבודה של Webex Meetings עבור Linux

משתמשי Linux ביישום שולחן העבודה של Webex Meetings לא יכולים להפעיל או להצטרף לפגישה שאינה פגישת וידאו של Webex שמאפשרת הפעלת MP4. הם מקבלים הודעת אזהרה המציינת כי מערכת ההפעלה שלהם אינה נתמכת עבור פגישה זו, מכיוון ש-Linux תומך רק בתבנית הקלטה ARF.


אנו ממליצים למשתמשי Linux להשתמש ביישום האינטרנט Webex Meetings לתמיכה בהשמעת MP4 בפגישות וידאו שאינן Webex.

פגישות פעילות עם שמע-בלבד ממוחזרות

פגישות שמע-בלבד ממוחזרות בהתאם לתקופת מחזור הפגישות של 90 ימים או לתקופת מחזור של פגישות חוזרות של 180 ימים, גם אם הפגישות התארחו או הצטרפו אליהן בתוך זמן זה.

חדרים אישיים

טלפונים של Windows 8 והיישום לשולחן העבודה של Webex Meetings עבור Linux—אינך יכול להתחיל או לארח פגישה בחדר האישי באמצעות מכשיר טלפון של Windows 8 או יישום שולחן עבודה של Webex Meetings עבור Linux.


אנו ממליצים למשתמשי Linux להשתמש ביישום האינטרנט Webex Meetings כדי להתחיל או לארח פגישות מהחדרים האישיים שלהם.

לובי חדר אישי-משתמשים במכשירים או ביישומים הבאים לא יכולים להמתין בלובי כאשר חדר פרטי נעול: Webex Meetings - יישום שולחן העבודה עבור Linux, התקנים של TelePresence ומכשירי טלפון של Windows 8. בנוסף, למשתמשים המצטרפים רק לחלק משמע הפגישה אין אפשרות להמתין בלובי כאשר חדר פרטי נעול. משתמשים אלה יקבלו הודעה שהחדר נעול, ולא יוכל להצטרף עד שהחדר ייפתח.


אנו ממליצים למשתמשי Linux להשתמש ביישום האינטרנט Webex Meetings כדי להמתין בלובי בזמן שחדר פרטי נעול.

למידע על בעיות נוספות המשפיעות על החדרים האישיים והווידאו של Webex Meetings, ראה תכונות חוצות פלטפורמות ובעיות מוכרות.

יישום אינטרנט של Cisco Webex

הגבלת וידאו

VoIP אינו נתמך כאשר לחשבון המארח יש ועידת וידאו מושבתת של Webex Meetings.

הצג זמני הצטרפות לאחר שדרוג גדול

לאחר שדרוג גדול של Webex Meetings המכיל תכונות חדשות יותר ממהדורת חבילת שירות רגילה, ייתכן שתיתקל בזמן טעינה ארוך, כאשר יש להוריד ולהתקין קבצים נוספים. זמני טעינה תלויים ברוחב הפס של הרשת ובכמות התעבורה בזמן ההורדה. באופן כללי, שעות הטעינה עשויות לנוע בין 20 שניות ל-3 דקות או יותר.

פגישה אחת בכל פעם

משתמשי Mac יכולים להצטרף רק לפגישה אחת בו-זמנית.

חוויה בפגישה

 • תמיכת ניווט בלוח המקשים ובקוראי המסך:
  • פריטים בתמונות ממוזערות של וידאו בלוח 'משתתפים' אינם תומכים בניווט באמצעות המקש Tab.

  • חלק מהפריטים בשיתוף קבצים ובלוח תשאול אינם תומכים בניווט באמצעות מקש Tab.

  • פריטים בתצוגת מסך מלא של הווידאו אינם תומכים בניווט באמצעות המקש Tab.

  • אלמנטים בממשק המשתמש של הווידאו אינם תומכים בקוראי מסך.

  • פריטים בתמונות ממוזערות של וידאו אינם תומכים בקוראי מסך.

  • רשימת המשתתפים בלוח 'משתתפים' אינה תומכת בקוראי מסך.

  • רכיבים מסוימים לשיתוף קבצים וללוח 'תשאול' אינם תומכים בקוראי מסך.

 • הכלי Pan אינו זמין בעת הצגת קובץ המשותף באמצעות שיתוף קבצים.

 • הממשק החדש אינו זמין עבור משתמשי Linux.

 • ב-Mac, כאשר המציג מציג ביאור במהלך שיתוף יישומים או שיתוף מסך (שנקרא קודם שיתוף שולחן העבודה) ורושם הערות או יוצר סקר, לא ניתן לשמור את פרטי ההערות והסקרים.

 • ב-Mac, בעת שימוש בביאור במהלך השיתוף, אם משתמש עובר מתצוגת לשונית לתצוגת מסך מלא, המערכת לא זוכרת את אפשרות הביאור האחרונה שהייתה בשימוש.

 • בחלק ממחשבי Windows וגם במחשבי Linux, אם שומר מסך של משתתף מופיע ואז המציג מתחיל בשיתוף קבצים, אז שומר המסך יוצא באופן אוטומטי.

 • מספר תבניות התחלה מהירות מותאמות אישית, שנוצרו באמצעות מהדורות ישנות יותר של Webex Meetings, עשויות שלא לפעול לאחר שדרוג למהדורה זו.

 • במקרים מעטים, העלאת קובץ Microsoft PowerPoint גדול מאוד לשיתוף בפגישה עלולה לגרום לפגישה להתנתק עבור המציג.

ראשי תיבות בתמונות אישיות

האות הראשונה של השם הפרטי של משתמש והאות הראשונה של שם המשפחה של המשתמש משמשות באווטארים כאשר אין תמונה זמינה. משתמשים בעלי שמות שניים הכוללים יותר ממילה אחת לא יוצגו כראוי כשלוש אותיות, לדוגמה, "מרי ואן ביורן" ו-"רוברט סמית ג'וניור" יוצג כ-MB "ו-RJ בהתאמה.

כל אחד יכול לשתף תכונה

 • התכונה 'כל אחד יכול לשתף' אינה זמינה עבור משתמשי Linux ביישום שולחן העבודה Webex Meetings. הוא גם אינו זמין עבור משתמשי נייד המשתמשים בגירסאות מוקדמות יותר של היישום לנייד Cisco Webex Meetings. תכונה זו תהיה נתמכת ביישום Cisco Webex Meetings גרסה 6.6 או מאוחרת יותר עבור iPhone ו-iPad וגרסה 6.5 או מאוחרת יותר עבור מכשירי Android. משתמשים ניידים בעלי גירסאות מוקדמות יותר של היישום יכולים עדיין להיות מציגים על-ידי העברת תפקיד המציג אליהם רק אם ליישום הנייד יש יכולות של מגיש.


  אנו ממליצים למשתמשי Linux להשתמש ביישום האינטרנט Webex Meetings כדי לגשת לתכונה 'כל אחד יכול לשתף'.

 • אם מארח מפעיל פגישה בשולחן העבודה ולאחר מכן משבית את התכונה 'כל אחד יכול לשתף' בזמן פגישה, המשתתפים בפגישה זו משתמשים בגירסאות מוקדמות יותר של יישום Cisco Webex Meetings למכשירי iPhone, iPad ו-Android עדיין יוכלו לשתף.

 • למשתמשי היישום הנייד Cisco Webex Meetings לא תהיה אפשרות להשבית את כל מי שיוכל לשתף תכונה בתוך פגישה, אך יציית להגדרות ניהול האתרים עבור תכונה זו.

מארח חלופי מצטרף השתלט על תפקיד המארח

בנסיבות מסוימות, מארח חלופי יכול להשתלט על תפקיד המארח בעת הצטרפות לפגישה או להפעלה, גם אם המארח כבר הצטרף. אם שגיאה זו מתרחשת, אנחנו ממליצים שהמארח החלופי יקצה את תפקיד המארח בחזרה למארח.

קישורים שנוצרו על-ידי שירותי הקלטה של Webex Meetings ו-Webex

כחלק מהעדכונים המתמשכים שלנו כדי לשפר את האבטחה, Cisco מבצעת שינויים כדי לשפר את ניהול מפתחות ההצפנה המשמשים להפקת כתובות URL המשמשות בחבילת שירותי ההקלטה של Webex Meetings ו-Webex. כתוצאה מכך, קישורים קיימים שהופקו על-ידי שירותים אלה עודכנו, ולעיתים, ייתכן שהמשתמשים יצטרכו לבקש קישורים חדשים. מידע נוסף ניתן למצוא כאן: https://collaborationhelp.cisco.com/article/WBX78957.

תמיכה בריבוי צגים ב-Windows 10

תוכן משותף עלול להתנתק או להיות מוצג חלקית בעת שיתוף ממסך משני בעל רזולוציה גבוהה יותר מאשר המסך הראשי. כדי לתקן זאת, מומלץ להגדיר את התצוגה הגדולה ביותר שלך כתצוגה הראשית בהגדרות התצוגה של Windows.

איכות התצוגה של מסמכים משותפים

Webex Meetings משתמש בממשק מנהל מדפסת כדי לייבא מסמכים שאינם נתמכים באופן מקורי. איכות המצגת של מסמכים המשותפים במצב 'מנהל התקן הדפסה', כגון מסמכי Microsoft Word, Excel ו-Adobe PDF אינה יכולה להיות טובה יותר מתדפיס עותק קשיח של אותו מסמך המודפס על-ידי מדפסת פיזית. בעיה זו מודגשת כאשר מסמכים אלה מכילים תמונות של טקסט.

אובייקטים של ציור גזורים, קטועים או שלא מופיעים במקום

אובייקטים של ציור שנמצאים מחוץ לטווח הקוארדינטות של 15-bit twips (32768 x 32768 twips = 22.75 x 22.75 inches) באופן חלקי או מלא אינם מוצגים, קטועים או לא מופיעים במקום. הדבר כולל אובייקטי ציור של PD רגילים, תמונות, אובייקטי UCF וביאורים. הגודל הממשי בפיקסלים תלוי ברזולוציית המסך ובגודל המסך.

כדי למנוע בעיה זו, מומלץ לשנות את גודל המסמכים הגדולים כך שיתאימו לטווח הקואורדינטות שלעיל.

Microsoft Office 2013 ותמיכה מאוחרת יותר

 • אם התקנת את Microsoft Office 2013 או מאוחר יותר, התכונות הבאות אינן נתמכות בעת שיתוף קבצי PowerPoint:

  • הנפשות ומעברים

  • קובצי וידאו או שמע מוטמעים

  • ערכת כלים של UFC

 • אם התאמת אישית את הלשונית 'מידע', ייתכן שחלק מהרכיבים המותאמים אישית לא יתמכו. אנו ממליצים שתוודא שזה ימשיך להיות מוצג כראוי בפגישה ב-Webex.

 • במקרים אחדים, הבעיות הבאות עשויות להתרחש:

  • צבעי טקסט ומילוי עשויים להיות שונים במקצת מהצבעים בפועל בשקופית.

  • ייתכן שחלק מהרכיבים הגרפיים חסרים בשקופית.

  • גופנים עשויים להיראות מטושטשים בשקופית או עשויים להיות שונים מהמקור.

  • ייתכן שגודל הצורות שונה מהמקור.

 • אם אובייקט במצגת PowerPoint לא מוצג כראוי במצב עריכה, הוא מוסר אוטומטית בתצוגת מצגת שקופיות; עם זאת, האובייקט עשוי להמשיך להיות מוצג כאשר הקובץ משותף בפגישה ב-Webex.

 • אין באפשרותך לשתף קובצי PowerPoint 2013 מוגנים על-ידי סיסמה באמצעות התכונה 'שיתוף קבצים'. השתמש במקום זאת בתכונות שיתוף היישומים או שיתוף שולחן העבודה.

 • אין באפשרותך לשתף קובצי Excel 2013 ב-Windows 8 באמצעות התכונה 'שיתוף קבצים'. השתמש בתכונה 'שיתוף יישומים' או 'שיתוף מסך' (שנקרא בעבר 'שיתוף שולחן העבודה').

 • אינך יכול לשתף מסמכים של Word 2013 (64-bit) ב-Windows 8 (64-bit) באמצעות תכונת שיתוף המסמכים. השתמש במקום זאת בתכונות שיתוף יישומים או שיתוף מסך.

תיוג משתתפים פנימיים

תגים עבור משתתפים פנימיים לא מופיעים במקרים הבאים:

 • כאשר המשתתף מצטרף ממכשיר נייד

 • כאשר משתתף משתמש בליטוש במגע אחד של TelePresence Plus אינו משתמש ב-SAML עם כניסה יחידה

 • בפגישות ועידה אישיות

שיתוף קבצים

אם אתה מארח באמצעות Windows ואין לך מנהל מדפסת אוניברסלי המותקן במערכת שלך, לא תוכל לשתף סוגי קבצים למעט קובצי Microsoft PowerPoint במהלך שיתוף קבצים. במקרה זה, המערכת תספק אפשרות לעבור לשיתוף יישומים במקום שיתוף קבצים או להתקין מנהל התקן מדפסת אוניברסלי לפני שתמשיך. (מערכות Windows 7 מותקנות מראש עם מנהל מדפסת אוניברסלי).

שיתוף מדיה זורמת

רזולוציית וידאו של משתתפים ממוטבת ל-480p. גודל של קובצי וידאו עם רזולוציה גבוהה משתנה כדי להתאים לרזולוציה של (640 X 480). תבניות קובץ המדיה הבאות נתמכות כרגע: WMV, WMA, WAV, MP3, ASF, AVI, MPG, MPEG, FLV, F4V, ו-MP4.

דרישות מערכת מומלצות לשיתוף קובצי וידאו בצדו של המציג:

 • Core2-Duo E6750 @ 2.66GHz עבור קובץ VGA נדרש

 • AMD 9650 2.3 ג'יגה-הרץ (4 core) 8GB הוא המועדף

 • Intel® Core™ 2 Duo -E7400 2.8GHz 2.79GHz מועדף

שמע מעבר לרמקולים פנימיים בעת שיתוף קבצים

אם אתה משתמש בהתקן שמע חיצוני כגון אוזניות או רמקולים חיצוניים, משתף קובץ עם קול, כגון קובץ WRF, מאלץ את יישום ה-Webex Meetings לעבור לרמקולים הפנימיים, גם אם אתה בוחר מקור חיצוני בהגדרות הצליל Webex Meetings. היישום מוחזר למכשיר החיצוני לאחר שהפסקת לשתף את הקובץ.

אין אפשרות להצטרף לפגישה

ייתכן כי משתמשי Linux/Unix לא יוכלו להצטרף לפגישה אם אימות NTLM מופעל באמצעות ISA proxy. אנו ממליצים למשתמשי Linux להשתמש ביישום האינטרנט Webex Meetings כפתרון עוקף.

הצגת Office 2007 ומסמכים מאוחרים יותר

משתתפים המצטרפים לפגישה מיישום שולחן העבודה של Webex Meetings עבור Linux/Unix עשויים להיתקל בבעיות תצוגה כאשר המציג משתף מסמך של Microsoft Office 2007 ומסמך מאוחר יותר. לדוגמה, ייתכן שהנפשות ותמונות מסוימות לא יוצגו או יהפכו למעוותות. כפתרון עוקף, אנו ממליצים למשתתפים להשתמש ביישום האינטרנט Webex Meetings.

Microsoft Office PowerPoint

ב-Microsoft PowerPoint 2007 ואילך, טקסט המועתק מדף אינטרנט ומודבק לתוך לוח ההערות עלול שלא להיות מעובד כראוי. דרך לעקיפת הדבר היא להעתיק את הטקסט לתוך Microsoft Word או לפנקס הרשימות של Microsoft, ולאחר מכן להעתיק את הטקסט שוב מעורך זה בלוח 'הערות'.

ייבוא אנשי קשר לתוך Microsoft Outlook 2010

ייבוא פנקס הכתובות של החברה לאנשי הקשר של Webex Meetings אינו נתמך עם Microsoft Outlook 2010 64-bit.

סגירת פגישה

ב-Internet Explorer 7, אם ישנן כרטיסיות מרובות פתוחות בדפדפן והדף Webex Meetings "הפגישה מתנהלת" אינו הכרטיסיה בקידמה, לא ניתן לסגור את מנהל הפגישה. הסיבה לכך היא שתיבת הדו-שיח של אישור 'פגישה סגורה ' מוסתרת כאשר לשונית אחרת נמצאת בחלק העליון של דף ה-Webex Meetings.

תצוגת וידאו במסך מלא

כאשר המציג עובר לתצוגת וידאו במסך מלא בעת שיתוף המסך (שנקרא בעבר "שיתוף שולחן העבודה"), יישום או מסמך, השיתוף מושהה בצד המשתתף (המסך המשותף האחרון קופא) אם יש לו צג אחד בלבד. כאשר המציג יוצא מתצוגת וידאו במסך מלא, השיתוף מתחדש באופן אוטומטי.

המשתתפים נשארים בתצוגת וידאו במסך מלא כשהמציג מפסיק לשתף ויוצא אוטומטית מתצוגת וידאו במסך מלא כשהמציג מתחיל לשתף שוב.

אם למציג יש שני צגים או יותר, ניתן לשתף בקלות תוכן במסך אחד ולעבור לתצוגת מסך מלא בצג אחר.

חלון Webex Meetings קטן ב-Microsoft surface

החלון Webex Meetings בגירסאות WBS המוקדמות מ-31.8 נפתחות בקטן במכשיר של Microsoft Surface. הטקסט קשה לקריאה והפקדים קשים לשימוש. אנו ממליצים לשדרג לגרסה העדכנית ביותר של Webex Meetings.

הפעלה מחדש אוטומטית של פגישה באתר גיבוי

אין שחזור מצב משותף אוטומטי כאשר אתר אינו זמין ומנותב מחדש באופן אוטומטי לאתר הגיבוי שגיבית באמצעות מערכת גיבוי האתר הכללית של Webex (GSB). לאחר שחלון הפגישה מתחבר מחדש לפגישה באתר גיבוי, המצב המשותף אובד והמגיש חייב להתחיל לשתף תוכן.

הצפנה מקצה לקצה באמצעות PKI

הצפנה מקצה לקצה של נתונים בפגישה באמצעות זוג מפתחות ציבורי ופרטי המסופק על-ידי מנהל האתר אינה נתמכת עוד. הצפנה מקצה לקצה בפגישה חיה ממשיכה להיות זמינה באמצעות מפתח הפעלה המופק אוטומטית בלבד.

הגישה נדחתה במכשיר iOS לאחר השדרוג

ייתכן שימנעו ממך להצטרף לפגישה מהתקן ה-iOS עם הודעת השגיאה "גרסת יישום ה-Webex Meetings אינה תואמת לשירות ה-Webex הנוכחי. שדרג את היישום כעת." הדבר נובע מאפשרות אבטחה לאכוף גישה מאובטחת לאחר כל שדרוגי האפליקציה הניידים.

פגישות חופפות מסתיימות בטרם עת

פגישות חופפות עשויות להסתיים בשעת סיום הפגישה הראשונה לפעמים.

לדוגמה, אם המארח מתזמן פגישה חוזרת יומית עם משך של 24 שעות עם זמן התחלה של 8:00 בבוקר והפגישה תומכת בהצטרפות לפני המארח. 15 דקות לפני תחילת הפגישה, ואם המארח לא נמצא, הפגישה מסתיימת ב-8:00 בבוקר והמארח והמשתתפים חייבים להצטרף לפגישה שוב.

מגבלות במהלך שיתוף מסך

אין באפשרותך לקיים אינטראקציה עם יישומי מערכת במחשב שנשלט מרחוק, גם אם המארח במחשב זה משתף את המסך.

לא ניתן להצטרף לפני המארח כאשר הפגישה כבר החלה

כאשר מארח מתזמן פגישה ב-Microsoft Outlook ומסמן משתתפים יכולים להצטרף לפגישה X דקות לפני שעת ההתחלה, אם הפגישה כבר החלה לפני כן, המשתתפים יכולים להתחבר לשמע הפגישה באמצעות המחשב שלהם רק לאחר שהמארחים מפעילים את הפגישה. זוהי תכונת אבטחה.

שיתוף תוכן של קצב מסגרות גבוה

ב-Webex Meetings, ייתכנו בעיות לסירוגין עם מספר משתתפים המסוגלים לראות תוכן משותף כאשר ממוטב לתנועה ווידאו נבחר. תיקון מתוכנן לעדכון עתידי. עד אז, ייתכן שיהיה עליך לבטל את הסימון באפשרות זו אם הבעיה נמשכת.

לא ניתן לזווג עם קרבה

יישום שולחן העבודה של Webex Meetings אינו יכול לשייך למכשיר של כתובת IP ציבורית באמצעות 'קירבה' בשל סיבות אבטחה.

פרוטוקול שולחן עבודה מרוחק

פרוטוקול שולחן העבודה המרוחק אינו נתמך עבור Webex Meetings.

בעיות מוכרות ומגבלות עבור אירועים (קלאסי)

הפעלת אירועים כאשר האפשרות אירועים (קלאסי) מושבתת

אם מנהל האתר שלך הפך את אירועים (קלאסי) ללא זמינים , אין באפשרותך להפעיל אירועים מתוזמנים בעבר מאתר Webex. במקום זאת, הפעל את האירוע מיישום לוח השנה או מדואר אלקטרוני של האירוע.

הקלטת השמעה במכשירים ניידים

אין באפשרותך להפעיל הקלטה מבוססת-רשת במכשיר נייד.

שימוש בשירותי teleconfrences אחרים

כאשר שירות שיחת ועידה אחר משמש עבור אירועים Webex (קלאסי) , הקלטת האירוע לא תהיה ממוקדת ווידאו.

הצג זמני הצטרפות לאחר שדרוג גדול

לאחר שדרוג גדול של Webex Meetings המכיל תכונות חדשות יותר ממהדורת חבילת שירות רגילה, ייתכן שתיתקל בזמן טעינה ארוך, כאשר יש להוריד ולהתקין קבצים נוספים. זמני טעינה תלויים ברוחב הפס של הרשת ובכמות התעבורה בזמן ההורדה. באופן כללי, שעות הטעינה עשויות לנוע בין 20 שניות ל-3 דקות או יותר.

חוויה בפגישה

 • תמיכת ניווט בלוח המקשים ובקוראי המסך:
  • פריטים בתמונות ממוזערות של וידאו בלוח ' משתתפים ' אינם תומכים בניווט באמצעות המקש Tab.

  • חלק מהפריטים בשיתוף קבצים ובלוח תשאול אינם תומכים בניווט באמצעות מקש Tab.

  • פריטים בתצוגת מסך מלא של הווידאו אינם תומכים בניווט באמצעות המקש Tab.

  • אלמנטים בממשק המשתמש של הווידאו אינם תומכים בקוראי מסך.

  • פריטים בתמונות ממוזערות של וידאו אינם תומכים בקוראי מסך.

  • רשימת המשתתפים בלוח 'משתתפים' אינה תומכת בקוראי מסך.

  • רכיבים מסוימים לשיתוף קבצים וללוח 'תשאול' אינם תומכים בקוראי מסך.

 • הכלי Pan אינו זמין בעת הצגת קובץ המשותף באמצעות שיתוף קבצים.

 • הממשק החדש אינו זמין עבור משתמשי Linux.

 • ב-Mac, כאשר המציג מציג ביאור במהלך שיתוף יישומים או שיתוף מסך (שנקרא קודם שיתוף שולחן העבודה) ורושם הערות או יוצר סקר, לא ניתן לשמור את פרטי ההערות והסקרים.

 • ב-Mac, בעת שימוש בביאור במהלך השיתוף, אם משתמש עובר מתצוגת לשונית לתצוגת מסך מלא, המערכת לא זוכרת את אפשרות הביאור האחרונה שהייתה בשימוש.

 • בחלק ממחשבי Windows וגם במחשבי Linux, אם שומר מסך של משתתף מופיע ואז המציג מתחיל בשיתוף קבצים, אז שומר המסך יוצא באופן אוטומטי.

 • מספר תבניות התחלה מהירות מותאמות אישית, שנוצרו באמצעות מהדורות ישנות יותר של Webex Meetings, עשויות שלא לפעול לאחר שדרוג למהדורה זו.

 • במקרים מעטים, העלאת קובץ Microsoft PowerPoint גדול מאוד לשיתוף בפגישה עלולה לגרום לפגישה להתנתק עבור המציג.

ראשי תיבות בתמונות אישיות

האות הראשונה של השם הפרטי של משתמש והאות הראשונה של שם המשפחה של המשתמש משמשות באווטארים כאשר אין תמונה זמינה. משתמשים בעלי שמות שניים הכוללים יותר ממילה אחת לא יוצגו כראוי כשלוש אותיות, לדוגמה, "מרי ואן ביורן" ו-"רוברט סמית ג'וניור" יוצג כ-MB "ו-RJ בהתאמה.

איכות התצוגה של מסמכים משותפים

אירועים (קלאסי) משתמש בממשק מנהל מדפסת כדי לייבא מסמכים שאינם נתמכים באופן מקורי. איכות המצגת של מסמכים המשותפים במצב 'מנהל התקן הדפסה', כגון מסמכי Microsoft Word, Excel ו-Adobe PDF אינה יכולה להיות טובה יותר מתדפיס עותק קשיח של אותו מסמך המודפס על-ידי מדפסת פיזית. בעיה זו מודגשת במיוחד כאשר מסמכים אלה מכילים תמונות של טקסט.

הזמנות למשתתפים

אם מארח מסיר משתתפים כלשהם מאירוע, הקישור לאירוע מההזמנה לא יהיה תקף יותר עבור אותם משתתפים שהוסרו. אם אתה מתכנן להזמין אנשים לרשימת תפוצה גדולה, מומלץ להשתמש בשירות דיוור של צד שלישי ולאחר מכן לקשר את כתובת האירוע למשתתפים.

מארח חלופי מצטרף השתלט על תפקיד המארח

בנסיבות מסוימות, מארח חלופי יכול להשתלט על תפקיד המארח בעת הצטרפות לפגישה או להפעלה, גם אם המארח כבר הצטרף. אם שגיאה זו מתרחשת, אנחנו ממליצים שהמארח החלופי יקצה את תפקיד המארח בחזרה למארח.

קישורים שנוצרו על-ידי שירותי הקלטה של Webex Meetings ו-Webex

כחלק מהעדכונים המתמשכים שלנו כדי לשפר את האבטחה, Cisco מבצעת שינויים כדי לשפר את ניהול מפתחות ההצפנה המשמשים להפקת כתובות URL המשמשות בשירותי ההקלטה של חבילת Webex Meetings ו-Webex. כתוצאה מכך, קישורים קיימים שהופקו על-ידי שירותים אלה עודכנו, ובמקרים מסוימים, ייתכן שהמשתמשים יצטרכו לבקש קישורים חדשים.

הצטרפות לפגישה ב-Webex ב-Chrome וב-Firefox

בגלל השינויים במדיניות Google ו-Mozilla, משתמשים חייבים להפעיל באופן ידני את plug-in Webex באמצעות Chrome ו-Firefox.

אירוע אחד בכל פעם

משתמשי Mac יכולים להצטרף רק לאירוע אחד בו-זמנית.

תמיכה בריבוי צגים ב-Windows 10

תוכן משותף עלול להתנתק או להיות מוצג חלקית בעת שיתוף ממסך משני בעל רזולוציה גבוהה יותר מאשר המסך הראשי. כדי לתקן זאת, מומלץ להגדיר את התצוגה הגדולה ביותר שלך כתצוגה הראשית בהגדרות התצוגה של Windows.

Microsoft Office 2013 ותמיכה מאוחרת יותר

 • אם התקנת את Microsoft Office 2013 או מאוחר יותר, התכונות הבאות אינן נתמכות בעת שיתוף קבצי PowerPoint:

  • הנפשות ומעברים

  • קובצי וידאו או שמע מוטמעים

  • ערכת כלים של UFC

 • אם התאמת אישית את הלשונית 'מידע', ייתכן שחלק מהרכיבים המותאמים אישית לא יתמכו. אנו ממליצים שתוודא שזה ימשיך להיות מוצג כראוי באירוע ב-Webex.

 • במקרים אחדים, הבעיות הבאות עשויות להתרחש:

  • צבעי טקסט ומילוי עשויים להיות שונים במקצת מהצבעים בפועל בשקופית.

  • ייתכן שחלק מהרכיבים הגרפיים חסרים בשקופית.

  • גופנים עשויים להיראות מטושטשים בשקופית או עשויים להיות שונים מהמקור.

  • ייתכן שגודל הצורות שונה מהמקור.

 • אם אובייקט במצגת PowerPoint לא מוצג כראוי במצב עריכה, הוא מוסר אוטומטית בתצוגת מצגת שקופיות; עם זאת, האובייקט עשוי להמשיך להיות מוצג כאשר הקובץ משותף בפגישה ב-Webex.

 • אין באפשרותך לשתף קובצי PowerPoint 2013 מוגנים על-ידי סיסמה באמצעות התכונה 'שיתוף קבצים'. השתמש במקום זאת בתכונות שיתוף היישומים או שיתוף שולחן העבודה.

 • אין באפשרותך לשתף קובצי Excel 2013 ב-Windows 8 באמצעות התכונה 'שיתוף קבצים'. השתמש בתכונה 'שיתוף יישומים' או 'שיתוף מסך' (שנקרא בעבר 'שיתוף שולחן העבודה').

 • אינך יכול לשתף מסמכים של Word 2013 (64-bit) ב-Windows 8 (64-bit) באמצעות תכונת שיתוף המסמכים. השתמש במקום זאת בתכונות שיתוף יישומים או שיתוף מסך.

איכות התצוגה של מסמכים משותפים

Webex Meetings משתמש בממשק מנהל מדפסת כדי לייבא מסמכים שאינם נתמכים באופן מקורי. איכות המצגת של מסמכים המשותפים במצב 'מנהל התקן הדפסה', כגון מסמכי Microsoft Word, Excel ו-Adobe PDF אינה יכולה להיות טובה יותר מתדפיס עותק קשיח של אותו מסמך המודפס על-ידי מדפסת פיזית. בעיה זו מודגשת במיוחד כאשר מסמכים אלה מכילים תמונות של טקסט.

שיתוף מדיה זורמת

רזולוציית וידאו של משתתפים ממוטבת ל-480p. גודל של קובצי וידאו עם רזולוציה גבוהה משתנה כדי להתאים לרזולוציה של (640 X 480). תבניות קובץ המדיה הבאות נתמכות כרגע: WMV, WMA, WAV, MP3, ASF, AVI, MPG, MPEG, FLV, F4V, ו-MP4.

דרישות מערכת מומלצות לשיתוף קובצי וידאו בצדו של המציג:

 • נדרש Core2-Duo E6750 @ 2.66GHz עבור קובץ VGA

 • AMD 9650 2.3 ג'יגה-הרץ (4 core) 8GB הוא המועדף

 • מועדף Intel® Core™ 2 Duo -E7400 2.8GHz 2.79GHz

תוכן דואר אלקטרוני בתבנית HTML

התוכן של הדואר האלקטרוני המוגדר כברירת מחדל ב-HTML והתבנית המתאימה (iCalendar (.ics) לא זהים [295149]

תיאור בקובץ מצורף iCalendar

עקב מגבלת לוח שנה של Outlook, תיאור האירוע לא יוצג בקובץ המצורף iCalendar אם התיאור יעלה על אורך מסוים. התיאור אינו מוצג אם אורך השדה חורג ממגבלות אלה:

 • ב-Microsoft Outlook 2000 מגבלת אורך השדה היא 8KB.

 • ב-Microsoft Outlook 2003 מגבלת אורך השדה היא 4KB.

 • ב Microsoft Outlook 2007 אין מגבלה לאורך השדה. [271477]

לחצן הפעל בקבצי Flash

כאשר מגיש משתף קובץ (Flash (.swf, לחיצה על לחצן ההפעלה "תשהה" את הקובץ במקום להשמיעו. המגיש צריך ללחוץ פעמיים על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את הקובץ. [289318]

מחיקת פגישות מרשימת הפגישות שלי

כאשר נבחרת האפשרות מחק מהפגישות שלי בעת השלמתה, האירוע עדיין מופיע ברשימת הפגישות אם המארח משלים את האירוע לפני שעת סיום האירוע. האירוע יימחק מהרשימה לאחר ששעת הסיום המתוזמן תחלוף. לדוגמה, אם אירוע מתוזמן לשעה 10:00 עד 11:00 בבוקר והמארח מסיים את האירוע ב-10.45 בבוקר, האירוע עדיין מוצג תחת רשימת הפגישות ובלוח השנה של אירוע Webex עד לשעה 11.01, לאחר מועד הסיום שנקבע. האירוע מוצג תמיד בעת הפעלת 'הצג אירועים קודמים'.

הפאנל 'משתתפים' ב-Solaris

חלק מהתווים הלא-אנגליים אינם מוצגים כראוי בפאנל 'משתתפים' במכשירי Solaris. [276651]

החלפת תפקיד מתאם הסקרים

במהלך עריכת הסקר, אם תשנה את תפקיד מתאם עריכת הסקר, יוצג החלון 'שמור תוצאות עריכת הסקר'.

הוספת משתתפים לפנקס הכתובות

ממתזמן האירועים, אם תבחר את האפשרות להוסיף משתתף לפנקס הכתובות שלך, תוצג הודעת שגיאה בעת לחיצה על הוסף משתתף

קובץ מצורף iCalendar

כאשר Webex Meetings שולח את תזכורת האירוע הראשונה והשנייה למשתתפים, הקובץ המצורף לiCalendar שבהם משתמש המשתתפים להוספה אוטומטית של האירוע ליישום לוח השנה חסר.

הודעות דואר אלקטרוני עם תוכן iCalendar

עקב מגבלת .ics (קובץ iCalendar מצורף) הודעות דואר אלקטרוני בתבנית HTML אינן יכולות להציג את התוכן של לוחות שנה של ics כראוי. כתוצאה מכך, עבור הודעות דואר אלקטרוני ב-HTML, אנו נמשוך את התוכן מהודעות דואר אלקטרוני בטקסט רגיל. פירוש הדבר הוא שאם משתמש ביצע התאמה אישית של הודעת הדואר האלקטרוני בתבנית HTML, לא ניתן לשקף את ההתאמה האישית בiCalendar המצורף.

ייבוא קובץ CSV בעת יצירת רשימת הזמנות

בעת יצירת רשימת הזמנות, האפשרות לייבא קובץ CSV אינה נתמכת עבור MAC. כתוצאה מכך, הלחצן 'ייבוא קבצי CSV' אינו זמין לMAC ול-Safari.

אירועים מהעבר

הקריטריונים לזיהוי אירועים בעבר לא יהיו עקביים בין הדף אירועים (קלאסי) ודפי ברוכים הבאים. לפי הלוגיקה של אירועים (קלאסי), אירוע שייך לאירועים קודמים לאחר ששעת ההתחלה המתוכננת עברה. עם זאת, אם שעת ההתחלה שתוזמנה עברה, האירוע עדיין מופיע בדף 'ברוכים הבאים', גם כאשר הצגת הפגישות בעבר לא נבחרה. [244342]

מצב אירועים קודמים מציג את לוח השנה של אירועים (קלאסי) עבור התצוגה של המשתתף. כאשר משתתף מתבונן בלוח השנה של אירועים (קלאסי) ובוחר להציג אירועי עבר, כל האירועים מהעבר מוצגים עם ה-Register ו/או מצב לא החל; עם זאת, לא יופיע מצב עבור אירועים מהעבר בתצוגה של המשתתף. [244153]

תבניות אירועים

כאשר מארח שומר את האירוע כתבנית, רשימת המשתתפים וחברי הפאנל אינה נשמרת; עם זאת, המידע אודות חברי הפאנל וסיסמת חברי הפאנל נשמרים. [180534]

סמל כסף

סמל הכסף חסר בשדה התקציב בדף 'מידע אודות התוכנית'. [183019]

פרטי חברי הפאנל כקריטריוני חיפוש

לא ניתן להשתמש בפרטי חבר הפאנל כקריטריוני חיפוש בדף החיפוש אירועים (קלאסי). עם זאת, ניתן לבצע את החיפוש מהדף 'ברוכים הבאים' [177716]

שמירת פרטי משתמש בעת שימוש ב-Firefox

אם המשתמש משתמש ב-Firefox, פרטי המשתמש תמיד נשמרים, ללא קשר לתשובה הנבחרת לשאלה האם יש לזכור אותי במחשב זה. [228112]

הצגת לוח שנה של אירועי שמע יומיים בלבד

מאחר שבאירועים (קלאסי) אין את המושג של אירוע חוזר, אם אירוע השמע בלבד יומי מתוזמן, לא ניתן להציג כראוי את לוח האירועים (קלאסי) [161351]

הצגת וידאו משתתפת

רק המשתתפים הראשונים ב-1,000 האירועים יכולים לקבל וידאו משתתף. לדוגמה, בעת הפעלת מצלמת אינטרנט או מכשיר וידאו כמשתתף פאנל, רק 1,000 המשתתפים הראשונים יוכלו לראות את הווידאו שלך.

מגבלות במהלך שיתוף מסך

אין באפשרותך לקיים אינטראקציה עם יישומי מערכת במחשב שנשלט מרחוק, גם אם המארח במחשב זה משתף את המסך.

לא ניתן לצרף מערכות וידאו לאירועים (קלאסי) ב-FedRAMP

לא ניתן לצרף מערכות וידאו לאירועים (קלאסי)בפלטפורמת FedRAMP מכיוון שפלטפורמת FedRAMP מפעילה כעת פלטפורמת וידאו 1 בשעה זו.

מגבלות Web app ב-FedRAMP

משתתפים המצטרפים ליישום האינטרנט יכולים להאזין רק לשמע אם המארח מתזמן את ההפעלה של שידור השמע והשמע היברידי מופעל.

אין אפשרות לקדם את המשתתפים ב-Web app לpanelist

עיין בבעיות ובהגבלות הידועות של יישום הרשת Webex Meetings.

מגבלות לסנכרון הבמה של יישום הרשת

שלבים מסונכרנים אינם מופיעים למשתתפים המצטרפים לאירוע באמצעות יישום הרשת בבאירועים (קלאסי).

בעיות מוכרות ומגבלות של Cisco Webex Training

קישורים שנוצרו על-ידי שירותי הקלטה של Webex Meetings ו-Webex

כחלק מהעדכונים המתמשכים שלנו כדי לשפר את האבטחה, Cisco מבצעת שינויים כדי לשפר את ניהול מפתחות ההצפנה המשמשים להפקת כתובות URL המשמשות בשירותי ההקלטה של חבילת Webex Meetings ו-Webex. כתוצאה מכך, קישורים קיימים שהופקו על-ידי שירותים אלה עודכנו, ובמקרים מסוימים, ייתכן שהמשתמשים יצטרכו לבקש קישורים חדשים.

הצג זמני הצטרפות לאחר שדרוג גדול

לאחר שדרוג גדול של Webex Meetings המכיל תכונות חדשות יותר ממהדורת חבילת שירות רגילה, ייתכן שתיתקל בזמן טעינה ארוך, כאשר יש להוריד ולהתקין קבצים נוספים. זמני טעינה תלויים ברוחב הפס של הרשת ובכמות התעבורה בזמן ההורדה. באופן כללי, שעות הטעינה עשויות לנוע בין 20 שניות ל-3 דקות או יותר.

מארח חלופי מצטרף השתלט על תפקיד המארח

בנסיבות מסוימות, מארח חלופי יכול להשתלט על תפקיד המארח בעת הצטרפות לפגישה או להפעלה, גם אם המארח כבר הצטרף. אם שגיאה זו מתרחשת, אנחנו ממליצים שהמארח החלופי יקצה את תפקיד המארח בחזרה למארח.

תמיכה בריבוי צגים ב-Windows 10

תוכן משותף עלול להתנתק או להיות מוצג חלקית בעת שיתוף ממסך משני בעל רזולוציה גבוהה יותר מאשר המסך הראשי. כדי לתקן זאת, מומלץ להגדיר את התצוגה הגדולה ביותר שלך כתצוגה הראשית בהגדרות התצוגה של Windows.

תמיכה ב-Microsoft Office 2013 ואילך

 • אם התקנת את Microsoft Office 2013 ואילך, התכונות הבאות אינן נתמכות בעת שיתוף קבצי PowerPoint:

  • הנפשות ומעברים

  • קובצי וידאו או שמע מוטמעים

  • ערכת כלים של UFC

 • אם התאמת אישית את הכרטיסייה 'מידע', ייתכן שחלק מהרכיבים המותאמים אישית לא יתמכו. אנו ממליצים שתוודא שזה ימשיך להיות מוצג כראוי בפגישה ב-Webex.

 • במקרים אחדים, הבעיות הבאות עשויות להתרחש:

  • צבעי טקסט ומילוי עשויים להיות שונים במקצת מהצבעים בפועל בשקופית.

  • ייתכן שחלק מהרכיבים הגרפיים חסרים בשקופית.

  • גופנים עשויים להיראות מטושטשים בשקופית או עשויים להיות שונים מהמקור.

  • ייתכן שגודל הצורות שונה מהמקור.

 • אם אובייקט במצגת PowerPoint לא מוצג כראוי במצב עריכה, הוא מוסר אוטומטית בתצוגת מצגת שקופיות; עם זאת, האובייקט עשוי להמשיך להיות מוצג כאשר הקובץ משותף בפגישה ב-Webex.

 • אין באפשרותך לשתף קובצי PowerPoint 2013 מוגנים על-ידי סיסמה באמצעות התכונה 'שיתוף קבצים'. השתמש במקום זאת בתכונות שיתוף היישומים או שיתוף שולחן העבודה.

 • אין באפשרותך לשתף קובצי Excel 2013 ב-Windows 8 באמצעות התכונה 'שיתוף קבצים'. השתמש בתכונה 'שיתוף יישומים' או 'שיתוף מסך' (שנקרא בעבר 'שיתוף שולחן העבודה').

 • אינך יכול לשתף מסמכים של Word 2013 (64-bit) ב-Windows 8 (64-bit) באמצעות תכונת שיתוף הקבצים. השתמש במקום זאת בתכונות שיתוף יישומים או שיתוף מסך.

Microsoft Office PowerPoint

ב-Microsoft PowerPoint 2007 ואילך, טקסט המועתק מדף אינטרנט ומודבק לתוך פאנל ההערות עלול שלא להיות מעובד כראוי. דרך לעקיפת הדבר היא להעתיק את הטקסט לתוך Microsoft Word או לפנקס הרשימות של Microsoft, ולאחר מכן להעתיק את הטקסט שוב מעורך זה בפאנל 'הערות'.

ראשי תיבות בתמונות אישיות

האות הראשונה של השם הפרטי של משתמש והאות הראשונה של שם המשפחה של המשתמש משמשות באווטארים כאשר אין תמונה זמינה. משתמשים בעלי שמות שניים הכוללים יותר ממילה אחת לא יוצגו כראוי כשלוש אותיות, לדוגמה, "מרי ואן ביורן" ו-"רוברט סמית ג'וניור" יוצג כ-MB "ו-RJ בהתאמה.

איכות התצוגה של מסמכים משותפים

Webex Meetings משתמש בממשק מנהל מדפסת כדי לייבא מסמכים שאינם נתמכים באופן מקורי. איכות המצגת של מסמכים המשותפים במצב 'מנהל התקן הדפסה', כגון מסמכי Microsoft Word, Excel ו-Adobe PDF אינה יכולה להיות טובה יותר מתדפיס עותק קשיח של אותו מסמך המודפס על-ידי מדפסת פיזית. בעיה זו מודגשת במיוחד כאשר מסמכים אלה מכילים תמונות של טקסט.

שיתוף מדיה זורמת

רזולוציית וידאו של משתתפים ממוטבת ל-480p. גודל של קובצי וידאו עם רזולוציה גבוהה משתנה כדי להתאים לרזולוציה של (640 X 480). תבניות קובץ המדיה הבאות נתמכות כרגע: WMV, WMA, WAV, MP3, ASF, AVI, MPG, MPEG, FLV, F4V, ו-MP4.

דרישות מערכת מומלצות לשיתוף קובצי וידאו בצדו של המציג:

 • נדרש Core2-Duo E6750 @ 2.66GHz עבור קובץ VGA

 • AMD 9650 2.3 ג'יגה-הרץ (4 core) 8GB הוא המועדף

 • מועדף Intel® Core™ 2 Duo -E7400 2.8GHz 2.79GHz

וידאו בהבחנה גבוהה

וידאו באיכות HD זמין עבור ההפעלה הראשית בלבד. אין תמיכה בהפעלות חסימות מפגשים בשלב זה.

וידאו באיכות גבוהה

וידאו באיכות גבוהה זמין עבור ההפעלה הראשית בלבד. אין תמיכה בהפעלות חסימות מפגשים בשלב זה.

מגבלות מערכת ההפעלה

אם אתה משתמש ב-Solaris או Linux אתה לא יכול:

 • הצגת UCF הנפשות ומעברים של PowerPoint

 • חומר הקורס מועבר לזיכרון מוטמן לפני שההפעלה מתחילה

 • הצגת המחוון המוכן למשתתפים

 • השתמש בווידאו המשולב Webex Meetings

 • הקלטת הפעלות עם Webex Meetings רשמקול או ערוך אותן באמצעות עורך ההקלטות Webex

 • הפעלת קובץ הקלטת מפגש הדרכה (פורמט WRF) ב Solaris או Linux

 • השתמש ב-PCNow

 • התקן את השילוב לMicrosoft Outlook

 • ערוך מעבדה פעילה

פלטפורמת Linux אינה תומכת בממשק החדש, לוח הבקרה של ההדרכה, הזרמת שיתוף וידאו, שיפורי שיפורים במחשב, לוח משתתפים חדש והתנהגות וידאו באיכות גבוהה, כולל וידאו במסך מלא.

ב-Linux, למציגים אין אפשרות לשתף קבצי Microsoft Office, Open Office או Star Office. יש תמיכה רק בשיתוף קבצים UCF

אם אתה משתמש בפלטפורמת Mac אין באפשרותך:

 • להתקין את השילוב לMicrosoft Outlook

 • להציג הערות PowerPoint בפאנל

 • להשתמש בהפעלה מהירה

 • הזמנה או הזכרת משתתפים ממגש אפשרויות ההפעלה במהלך שיתוף מסמכים במסך מלא, יישום ושיתוף שולחן עבודה

 • הגדרת אפשרויות מעבדה פעילה

 • הקלט הפעלות למחשב מקומי עם מקליט Webex Meetings מקומי או ערוך אותן באמצעות עורך ההקלטות Webex (. תבנית WRF בלבד).

מגבלות אחרות של Mac

 • משתמשי Mac יכולים להצטרף למפגש אחד בלבד בכל פעם.

 • אם מחשב מארח ב-Mac מקצה את תפקיד המגיש למשתתף ב-Mac, ובמקביל יש לו רשימת סקרים, אפשרויות הזמנה או אפשרויות פתיחת כרטיסיית שאלות ותשובות, אפשרויות אלה אינן נסגרות באופן אוטומטי עבור המגיש החדש אם אינו עושה שיתוף מסך מלא או שיתוף יישום/שולחן עבודה

 • למארח אין אפשרות להפעיל מפגש ב-Mac בעת הצגת הקלטה מבוססת רשת Webex Meetings.

 • לתיבת טקסט של צ'טים ושאלות ותשובות אין פס גלילה בעת הזנת כמויות גדולות של טקסט בהודעה

 • אם משתתף מחליף לתפקיד מגיש במהלך בחינה, הוא עדיין יכול לבצע את הבחינה.

 • משתתפים יכולים לראות את תפריט השיתוף של המגיש במהלך השיתוף בשולחן העבודה, אם האחרון הוא ב-Intel Mac.

 • בעת ביצוע שיתוף בשולחן העבודה, אם המגיש מנסה להקצות משתתפים בו להפעלות חסימת מפגשים ממגש אפשרויות ההפעלה, החלונית חופפת לתיבת הדו הקצאה ותיבת דו-שיח זו נעלמת אם המגיש לוחץ במקום כלשהו בשולחן העבודה.

 • מופיע תמיד שטח פס גלילה לסקרים, גם אם לא קיים פס גלילה

אפשרויות הפעלה מופיעות תמיד מעל חלונות אחרים אם הן נפתחות במהלך השיתוף בשולחן העבודה ומשתמשים בפונקציות אחרות ממגש אפשרויות ההפעלה.

מעקב אחר תשומת לב

אם המשתתף נמצא ב-Solaris או ב-Unix והוא מבצע מבחן בתוך המפגש, ההנחה היא שהוא קשוב למפגש כל עוד שהוא במפגש במהלך ולאחר השלמת הבחינה.

הרשמה להפעלות חוזרות

במקרה של הפעלות חוזרות בודדות, אם משתתף רשום מהפעלה מאוחרת יותר מוזמן באופן ידני על-ידי המגיש לתוך ההפעלה השוטפת הנוכחית, הם יאבדו את הרישום שלהם מההפעלה שנרשמה במקור והציגו כמשתתף בהפעלה הנוכחית בדוחות השימוש.

שם מטא-נתונים

שם המטא-נתונים בעת הזנת נתונים לSCORM 2004 אינו יכול לכלול תווים מיוחדים מסוימים, גם אם ההפעלה המקורית כללה תווים אלה בכותרת.

הרשמה באמצעות קישור דואר אלקטרוני

אם משתתף מוזמן להירשם למפגש וולוחץ על קישור הדואר האלקטרוני לשם כך, שמו אינו מוזן מראש בטופס ההרשמה.

קבצי חשבון מארח

אם חשבון המשתמש המארח שלך נמחק, הקבצים שלך עדיין כלולים בהקצאת שטח אחסון האתרים.

הקלטה מבוססת רשת

 • המקליט המבוסס על רשת אינו מוקלט:

  • מפגשי שיחה פרטיים עם מארחים

  • תוצאות עריכת הסקר (אלא אם התוצאות נמסרות למשתתפים)

  • מבחן והפעלות חסימה

 • Webex Meetings פורמט הקלטה מתקדם קבצי (.ARF) נתמכים במציג הUCF.

השבתת התחלה מהירה

אם מנהל האתר משבית את דף ההתחלה המהירה בסוג ההפעלה ואתה שומר תבנית תזמון עבור סוג הפעלה זה, התחלה מהירה עדיין מופיעה באפשרויות התבנית. עם זאת, הדף 'התחלה מהירה' אינו מופיע בהפעלה.

סגירת חלונות דו-שיח בדפדפן Firefox

בעת שימוש ב-Firefox, ייתכן שחלק מחלונות הדיאלוג לא ייסגר בעת לחיצה על לחצן סגור או אישור עקב מגבלה טכנית עם Firefox.

שיפורי תכונה עבור Macintosh

שיפורי תכונה במהדורה זו זמינים עבור חלונות, Solaris ו-Linux. שיפורים ותמיכה בתכונות נוספות ב-Macintosh יהיו זמינים זמן קצר לאחר פרסום זה.

מערכות וידאו

Webex תרגול אינו תומך בהפעלה או הצטרפות להפעלות ממערכות וידאו. לדוגמה, אין באפשרותך להצטרף מלוחות Webex, ערכות Webex חדרים, מערכות שולחן או חדרים, וכן הלאה.

בעיות מוכרות ומגבלות לתמיכה Webex

Windows 8.1, ו-10

 • לשיתוף קובץ, יש להחזיק ב-Adobe Acrobat Reader כדי לשתף מסמכי Pdf.

 • בעת שיתוף קבצי Microsoft PowerPoint במצב מנהל התקן הדפסה, ייתכן שחלק מהתוכן לא יופיע. אנו ממליצים להשתמש במצב הסטנדרטי Universal Communications Format (UCF) שלנו או להשתמש במקום זאת בשיתוף המסך 'שיתוף יישומים'.

 • בעת התחברות למחשב מרוחק עם Windows 10, המסך המקומי לא יוכל להתנתק.

 • למשתתפים במפגשי Webex יש אפשרות לשמור קבצי(Universal Communications Format (UCF) למחשביהם, גם כאשר המארח ביטל את הרשאת השמירה עבורם.

 • יישומי Windows אינם מופיעים בתיבת הדו-שיח של Access Anywhere או Remote Access הוסף יישום.

 • כאשר משתתף Mac של פגישה Webex הוא שיתוף והערות לוח הציור, צבע הביאור שגוי כאשר הצורה ריבוע או אליפסה נבחרה.

תמיכה ב-Microsoft Office 2013 ואילך

 • אם התקנת את Microsoft Office 2013 ואילך, התכונות הבאות אינן נתמכות בעת שיתוף קבצי PowerPoint:

  • הנפשות ומעברים

  • קובצי וידאו או שמע מוטמעים

  • ערכת כלים של UFC

 • אם התאמת אישית את הכרטיסייה 'מידע', ייתכן שחלק מהרכיבים המותאמים אישית לא יתמכו. אנו ממליצים שתוודא שזה ימשיך להיות מוצג כראוי בפגישה ב-Webex.

 • במקרים אחדים, הבעיות הבאות עשויות להתרחש:

  • צבעי טקסט ומילוי עשויים להיות שונים במקצת מהצבעים בפועל בשקופית.

  • ייתכן שחלק מהרכיבים הגרפיים חסרים בשקופית.

  • גופנים עשויים להיראות מטושטשים בשקופית או עשויים להיות שונים מהמקור.

  • ייתכן שגודל הצורות שונה מהמקור.

 • אם אובייקט במצגת PowerPoint לא מוצג כראוי במצב עריכה, הוא מוסר אוטומטית בתצוגת מצגת שקופיות; עם זאת, האובייקט עשוי להמשיך להיות מוצג כאשר הקובץ משותף בפגישה ב-Webex.

 • אין באפשרותך לשתף קובצי PowerPoint 2013 מוגנים על-ידי סיסמה באמצעות התכונה 'שיתוף קבצים'. השתמש במקום זאת בתכונות שיתוף היישומים או שיתוף שולחן העבודה.

 • אין באפשרותך לשתף קובצי Excel 2013 ב-Windows 8 באמצעות התכונה 'שיתוף קבצים'. השתמש בתכונה 'שיתוף יישומים' או 'שיתוף מסך' (שנקרא בעבר 'שיתוף שולחן העבודה').

 • אינך יכול לשתף מסמכים של Word 2013 (64-bit) ב-Windows 8 (64-bit) באמצעות תכונת שיתוף הקבצים. השתמש במקום זאת בתכונות שיתוף יישומים או שיתוף מסך.

איכות התצוגה של מסמכים משותפים

Webex משתמש בממשק מנהל מדפסת כדי לייבא מסמכים שאינם נתמכים באופן מקורי. איכות המצגת של מסמכים המשותפים במצב 'מנהל התקן הדפסה', כגון מסמכי Microsoft Word, Excel ו-Adobe PDF אינה יכולה להיות טובה יותר מתדפיס עותק קשיח של אותו מסמך המודפס על-ידי מדפסת פיזית. בעיה זו מודגשת במיוחד כאשר מסמכים אלה מכילים תמונות של טקסט.

תמיכה במערכת ההפעלה

כדי להפעיל את תמיכת Webex:

 • עבור נציגי תמיכת לקוחות (Csr) באמצעות Linux, Solaris או Macintosh, ייתכן שתכונות מוצר מסוימות לא יהיו נתמכות. למידע נוסף, יש לעיין ב-תכונות חוצות פלטפורמות ובעיות מוכרות.

 • לקוחות יכולים להשתמש ב-Linux, Solaris או Macintosh, אבל הם לא יוכלו להתחבר להפעלה מרוחקת מאחורי שרת ה-proxy של Microsoft ISA עם אימות משתמש זמין. זהו מסמך מוכר של Java על-ידי Sun ב-http://bugs.sun.com/bugdatabase/view_bug.do?bug_id=4636657.

לקבלת מידע נוסף אודות המחשבים, מערכות ההפעלה והדפדפנים הנתמכים על-ידי תמיכת Webex, עיין בדרישות מערכת Webex ובהערות המפורסמות לגבי התמיכה.

מתרסק בעת שנכנס למחשבי לקוח

אם תיכנס למחשב לקוח כמשתמש אחר והדפדפן התומך Webex יקרוס, תישאר מחובר למחשב של הלקוח. כאשר הדבר קורה, בקש מהלקוח להתנתק ולאחר מכן היכנס שוב למערכת.

יישומים מוצגים בעת הקלטת ההפעלה

בעת הקלטת הפעלת תמיכה Webex בעת הצגת יישום ללקוח, כל שאר חלונות הדפדפן הפתוחים במחשב שלך יהיו גלויים ללקוח שלך.

שטח דיסק במהלך העברת קובץ

במהלך העברת קובץ, אם לנמען המקבל אוזל שטח דיסק, ההפעלה תסתיים.

חלון העברת קובץ במהלך שיתוף בשולחן העבודה

בעת הפעלת העברת קובץ בעת שיתוף שולחנות עבודה, אין באפשרותך להזיז את חלון ההעברה.

השבת מידע מערכת

למנהלי אתרים אין אפשרות להשבית את תכונת מידע המערכת בסוגי הפעלות מותאמות אישית.

מגבלת דואר אלקטרוני של הזמנה של Lotus Notes

אם אתה משתמש ביישום הדואר האלקטרוני של Lotus Notes, ייתכן שהתכונה "שלח הזמנה לדואר אלקטרוני באמצעות לקוח דואר מקומי" לא תפעל. הדבר קורה כיוון שהערות Lotus מגבילות את גודל הודעות הדואר האלקטרוני שאתה יוזם מדפי אינטרנט. כדי לפתור את הפעולה, שנה את תבנית הדואר האלקטרוני להזמנה כדי להקטין את גודל ההודעה.

העברת קובץ בסיסית אינה מופיעה ביומן האירועים

קבצים שהועברו באמצעות שיטת העברת הקובץ הבסיסית לא יוצגו ביומן האירועים.

הצטרפות להפעלת תמיכה נכנסת בחיבור רשת איטי

כאשר שיטת הורדת לקוח מוגדרת TFS (פתרון תיקייה זמנית) עבור האתר, ולקוח מנסה להצטרף להפעלת תמיכה נכנסת באמצעות חיבור רשת איטי, לקוח עלול לקבל את הודעת השגיאה "אישור ועידת הצטרפות נכשלה" לאחר שהלקוח ימלא את טופס ההזנה וילחץ על שלח

גלילה במהלך שימוש בצ'אט אינטרנט עם Webex Support

בעת שימוש בצ'אט אינטרנט של Webex Support, לאחר הופעת פסי הגלילה, גלילה במהירות למעלה ולמטה עלולה לגרום לחלון הצ'אט להבהב ברצף מהיר.

פונקציונליות תמיכה Webex חסומה

כדי לבצע פונקציות מסוימות בתמיכת Webex, Webex דורש הרשאות ניהול ב-Windows. ללא אישורים אלה, מספר Webex פונקציונליות של תמיכה נחסם עקב הרשאות לא מספיקות, כגון היכולת לשלוט מרחוק בחלון ' בקרת חשבון משתמש של Windows ' (UAC) או ביישומים אחרים הדורשים הרשאות מנהל. קיימות שתי דרכים לאפשר למערכת לבצע את הפעולות הבאות:

 • במערכת שמעולם לא היתה לה תמיכה Webex מותקנת, היכנס ל-Windows כמנהל כדי להפעיל את התמיכה Webex בפעם הראשונה. לאחר מכן, משתמש יכול להיכנס עם חשבון משתמש רגיל.

 • משתמש מקומי עם הרשאות ניהול יכול לאפשר לפעולות Webex שדורשות הרשאת UAC.

בעיות מוכרות ומגבלות לRemote Access–

הצטרפות לפגישה ב-Webex ב-Chrome וב-Firefox

בגלל השינויים במדיניות Google ו-Mozilla, משתמשים יצטרכו להפעיל באופן ידני את תוסף Webex באמצעות Chrome ו-Firefox.

מגבלות Remote Access לסוכנים

הפקודה 'הפוך מסך לריק' אינה זמינה במצב Windows Safe.

בעיות מוכרות ומגבלות לWebACD

קישורים שנוצרו על-ידי שירותי Webex Meetings ו-Webex

כחלק מהעדכונים המתמשכים שלנו כדי לשפר את האבטחה, Cisco מבצעת שינויים כדי לשפר את ניהול מפתחות ההצפנה המשמשים להפקת כתובות url המשמשות Cisco Webex Meetings, הדרכה Webex, Webex תמיכה, אירועי Webex ושירותי הקלטה Webex. כתוצאה מכך, קישורים קיימים שהופקו על-ידי שירותים אלה עודכנו, ובמקרים מסוימים, ייתכן שהמשתמשים יצטרכו לבקש קישורים חדשים.

Windows 8.1, ו-10

 • לשיתוף קובץ, יש להחזיק ב-Adobe Acrobat Reader כדי לשתף מסמכי Pdf.

 • בעת שיתוף קבצי Microsoft PowerPoint במצב מנהל התקן הדפסה, ייתכן שחלק מהתוכן לא יופיע. אנו ממליצים להשתמש במצב הסטנדרטי Universal Communications Format (UCF) שלנו או להשתמש במקום זאת בשיתוף המסך 'שיתוף יישומים'.

 • בעת התחברות למחשב מרוחק עם Windows 10, המסך המקומי לא יוכל להתנתק.

 • למשתתפים במפגשי Webex יש אפשרות לשמור קבצי(Universal Communications Format (UCF) למחשביהם, גם כאשר המארח ביטל את הרשאת השמירה עבורם.

 • יישומי Windows אינם מופיעים בתיבת הדו-שיח Access Anywhere או Remote Access הוסף יישום.

 • כאשר משתתף Mac של פגישה Webex הוא שיתוף והערות לוח הציור, צבע הביאור שגוי כאשר הצורה ריבוע או אליפסה נבחרה.

בעיות מוכרות ומגבלות עבור ניהול אתרים

מיתוג והתאמה אישית

 • הכותרת החדשה Webex אינה מאפשרת לכותרות ממותגים להיות פחות מ-75 px. אם לאתר ממותג יש גובה כותרת הקטן מ-75 px ואין לו קוד HTML של כותרת מותאמת אישית, המערכת מגדילה באופן אוטומטי את גובה הכותרת עד 75 px.

 • קישורי הכניסה והיציאה של כלי ניהול האתרים אינם נראים לעין אם צבע הניווט בכותרות הוא כחול או צבע כהה.

אם ברצונך לבצע שינויי מיתוג, עליך לפנות למנהל תמיכת הלקוחות (CSM).

תמיכה בדפדפני ספארי

דפדפן הספארי אינו נתמך עבור ' ניהול אתרים ' ב-Mac.

CMR היברידית (Webex מTelePresence ופעלת) מפגשים

הבעיות הבאות חלות על פגישות CMR היברידיות (Webex-enabled-מTelePresence):

 • כדי לצמצם את האפשרות של בעיות ברוחב פס עבור וידאו, מנהלי אתרים צריכים לוודא שהאפשרויות הבאות לניהול אתרים מוגדרות עבור משתמשים היברידיים CMR:

  • ודא שניתן לבחור בWebex VoIP ובחיבור וידאו, האפשרות מוצפן באופן אוטומטי UDP/TCP SSL מסומנת תמיד.

  • בחר הגדרות אתר >אפשרויות האתר ובדוק את האפשרות 'רוחב פס וידאו מרבי'. פעולה זו מגדירה את קצב מסגרות הווידאו המרבי עבור וידאו בפגישה. הגדרת ברירת המחדל היא 15 fps.

  • תחת "אפשרויות OneTouch TelePresence", הקפד להפעיל ולסמן את פקד רוחב הפס TelePresenceמלבד במקרה שתמיכת Webex ממליצה לשנותה.

  • תחת "אפשרויות פגישה", ודא שהפעלת וידאו בהבחנה גבוהה מופעלת כך שניתן לשלוח רזולוציות גבוהות יותר מ-360 p.

  לקבלת מידע נוסף אודות הגדרות תצורה מומלצות לגבי רוחב פס עבור פגישות היברידיות CMR, ראה "דרישות מוקדמות" במדריך התצורה ההיברידית Cisco Collaboration Meeting Rooms (CMR) Hybrid הנמצאת בדף מדריכי הגדרת התצורה Cisco TelePresence Management Suite (TMS) .

 • מנהלי אתרים צריכים גם לוודא שסוג ההפעלה של Webex Meetings PRO TelePresence מופעל עבור האתר שלך:

  • סוג ההפעלה של Webex Meetings PRO TelePresence יעניק למשתמשים ממשק משתמש אחר בשילוב של כלי פרודוקטיביות של Webex ל-Microsoft Outlook השונה מהשילוב הרגיל של Webex עם Outlook.

  • אם אתה מעוניין שמשתמשים קיימים באתר שלך ישתמשו ב-CMR Hybrid, עליך להפעיל אותם באצווה לצורך הפעלת Webex Meetings Pro TelePresence type-הוא לא מופעל באופן אוטומטי.

  • כאשר האתר שלך מופעל לCMR היברידית, תיבת הסימון ברירת מחדל עבור משתמשים חדשים מסומנת באופן אוטומטי לצד האפשרות לניהול אתר מסוג Webex Meetings PRO TelePresence. אם אינך מעוניין שהמשתמשים החדשים יהיו זמינים עבור CMR היברידית באופן אוטומטי, עליך לבטל את הסימון של ברירת המחדל עבור משתמשים חדשים.

  • ניתן גם ליצור סוגי הפעלות מותאמים אישית נוספים המבוססים על סוג Webex Meetings TelePresence הפעלה.

 • למנהלי אתרים אין אפשרות לבצע שינויים בממשק המשתמש של CMR היברידי עבור כלי פרודוקטיביות של Webex. לדוגמה, למנהלי מערכת אין אפשרות לשנות את המיתוג עבור החלונית ' אפשרויות פגישה היברידית ' CMR ' בתוך השילוב של Outlook, אין אפשרות להסתיר מידע בחלונית ' אפשרויות פגישה ' או בתיבות הדו TelePresence או Webex הגדרות מתקדמות, ואין אפשרות להגביל את מספר משתתפי שיחת הווידאו שהמשתמש יכול להזין.

 • למרות ששיתוף מסך (שנקרא לשעבר "שיתוף שולחן העבודה" ושיתוף יישומים נתמכים בפגישות היברידיות CMR, תכונות שיתוף רגילות מסוימות, כגון שיתוף קבצים, ביאור ושיתוף לוח ציור, אינן נתמכות בפגישות היברידיות CMR.

 • הקלטה נתמכת עבור פגישות היברידית CMR; עם זאת, יש לו את הבעיות והמגבלות המוכרות הבאות:

  • הקלטות פגישה היברידית CMR יהיה בפורמט MP4. וידאו יירשמו ב 360 p.

  • כאשר משתמשים ממלאים את ההקלטה, הם יכולים לראות שיתוף במסך, שיתוף יישומים, הזנות של מצלמת וידאו פעילה, המשתתף, הרשימה, הצ'אט והתשאול. עם זאת, אם משתמשים מורידים את ההקלטות, שיתוף המסך, שיתוף היישומים וחלק השמע נמצאים בקובץ MP4 אחד, ואינו מכיל הזנות של מצלמת וידאו פעילה של רמקולים, רשימת המשתתפים, הצ והתשאול.

  לקבלת מידע נוסף אודות הקלטה של פגישות היברידיות CMR, ראהשאלות נפוצות על הקלטה והשמעה בפרק שאלות נפוצות לגבי Webex Meetings.
 • אם אין לך רוחב פס מספיק, המצגת ושיתוף הנתונים ב-Webex ועידת וידאו וCMR היברידית יכולים לפגוע ב-XGA (רזולוציה של 1024 x 768) ו-5 fps. במערכות TelePresence, משתמשים רואים בתבנית "דואר". הרזולוציה של עד 720 עמ' נתמכת Webex כל עוד למשתתפים יש לפחות 2 Mbps ושיתוף הנתונים יכול לכסות את TelePresence מסך המערכת כולו במערכות 4:3 ו-16:9 TelePresence מבלי לחתוך. עם TelePresence שרת 4.1 ו מנצח XC 3.0, הרזולוציה 1080 p נתמך כל עוד המשתתפים Webex יש לפחות 3 Mbps. אם למשתתפים בפגישה אין רוחב פס מינימלי, כל המשתתפים יבטלו את רמת הרזולוציה הנמוכה הבאה של שיתוף הנתונים. לדוגמה, אם נעשה שימוש ברזולוציה של 720 p, אך למשתתף אחד יש רוחב פס שמתחת לסף, רזולוציית הפגישה יורדת ל-720 p עבור כל המשתתפים. לחלופין, אם TelePresence שרת 4.1 ו-מנצח XC 3.0 משמשים, 1080 p היה נתמך בדרך כלל, אבל אם משתתף אחד לא יש לפחות 3 Mbps, את הרזולוציה שיתוף נתונים טיפות ל-720 p עבור כל המשתתפים. המצגת ואיכות שיתוף הנתונים ממערכת TelePresence לTelePresence מערכת אינה משתנה, והרזולוציה מבוססת על הגדרות TelePresence שרת או Cisco TelePresence MCU סדרות. המצגת ואיכות שיתוף הנתונים מיישום Webex ליישום Webex הינם באיכות טובה. מגבלות איכות אלה של מצגות ושיתוף נתונים אינן חלות על פגישות Webex בלבד, העושות שימוש בתבנית עיבוד נתונים קניינית.

  לקבלת רשימה של מערכות וידאו תואמות ויישומים ראה Webex Meetings תאימות ווידאו ותמיכה

 • שיתוף מסך (שנקרא לשעבר "שיתוף שולחן העבודה") ושיתוף יישומים נתמכים בפגישות היברידיות CMR, אך תכונות מסוימות של שיתוף תוכן סטנדרטי, כגון שיתוף קובץ, ביאור ושיתוף לוח-ציור, אינן נתמכות.

 • התחלה עם Cisco TelePresence Management Suite (Cisco TMS) גירסה 14.4, מנהלים יכולים להגדיר את cisco TMS כדי לאפשר למשתתפים TelePresence להצטרף לפגישה היברידית CMR עד 5 דקות לפני שעת ההתחלה המתוזמנת. TelePresence לא מצטרף לפגישה עד שהמשתתף הראשון TelePresence מחייג לפגישה. Cisco TMS אינו מחייג לWebex עד לשעת ההתחלה המתוזמנת של הפגישה. לקבלת מידע נוסף, עיינו ב'הגדרת התצורה של 'אפשר הצטרפות מוקדמת ' ב-'קביעת התצורה של הגדרות הוועידה ב-cisco TMS בסעיף מדריך התצורה ההיברידית של cisco ' (CMR) של מדריך לקביעת תצורה היברידית של הCisco TelePresence Management Suite (TMS).

 • פגישות היברידית CMR אינן תומכות ב-"VoIP רק" שמע.

 • תזמון CMR גדולים של פגישות היברידיות דורש שמנהלי מערכת יגדירו מגבלות קיבולת. כדי להשתיק את כולם חוץ מהרמקול, יש להשתיק את המשתתפים הן בWebex והן בTelePresence:

  • מיישום הWebex, המחשב המארח יכול להשתיק Webex משתתפים.

  • במערכות TelePresence מסוימות, המחשב המארח יכול להשתיק משתתפים אחרים TelePresence; אחרת, מנהל המערכת יכול להשתיק משתתפים TelePresence באמצעות TelePresence שרת.

מגבלות מוכרות ב-Webex Meetings for Google

 • אם משתמש שיש לו יותר מחשבון Webex אחד נכנס לחשבון Webex אחד (כגון companyA.webex.com) בדפדפן Chrome, ואז נכנס להרחבת Cisco Webex Meetings for Google עם חשבון Google של המשתמש, ומשתמש בחשבון Webex אחר (companyb.webex.com) עם שם משתמש וסיסמה שונים, המשתמש הזה לא יוכל להיכנס אל Cisco Webex Meetings for Google. אם בעיה זו מתרחשת, על המשתמש להתנתק מהדפדפן Chrome ולנקות קבצי cookie ולאחר מכן לנסות להיכנס שוב אל Cisco Webex Meetings for Google.

 • אם משתמש נכנס ללוח השנה של Google עם חשבון Google אחד, ולאחר מכן נכנס אל Cisco Webex Meetings for Google עם חשבון Google אחר, כאשר המשתמש בוחר בתזמון פגישה בחלון Cisco Webex Meetings for Google, לוח השנה לא נפתח ולא מציג את הפגישה המתוזמנת, למרות שניתן לתזמן את הפגישה בהצלחה.

 • אם הגדרות הפגישה של 'חדר אישי' של המשתמש משתנות, השינויים האלה לא ישתקפו ב-Cisco Webex Meetings for Google באופן אוטומטי. Cisco Webex Meetings for Googleכרנים כאשר המשתמש מפעיל מחדש את דפדפן ה-Chrome, או נכנס שוב אל Cisco Webex Meetings for Google, או נכנס לחשבון Webex שלו באמצעות Cisco Webex Meetings for Google.

 • כאשר המחשב המארח מוסיף פגישה Webex אישית לפגישה בלוח השנה של Google שלהם, מופיע אישור הכולל את כתובת הווידיאו, אך המוזמנים לא רואים את כתובת הווידאו. עם זאת, למוזמנים יש אפשרות לראות את כתובת הווידיאו ואת קישור הפגישה בהזמנה.

 • לפעמים החלון של Cisco Webex Meetings for Google לא מוצג במלואו. אם זה קורה, המשתמש יכול לנסות ללחוץ פעמיים על הסמל Cisco Webex Meetings for Google בדפדפן Chrome.