1

עבור אל https://settings.webex.com ובחר Webex Calling.

2

מפורטל המשתמשים המתקשרים, לחץ על דואר קולי.

3

הרחב את ההודעה שברצונך להפעיל.

4

בחר לנגן, לסמן כמופעל או להוריד.

5

כדי למחוק הודעה, לחץ על סמל האשפה שליד ההודעה שברצונך למחוק.