Przed rozpoczęciem

Jeśli uzyskujesz dostęp do poczty głosowej po raz pierwszy, może być konieczne wprowadzenie kodu PIN. Aby skonfigurować kod PIN, zobacz: Konfigurowanie poczty głosowej.

1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

portalu dzwoniącego użytkownika kliknij pozycję Poczta głosowa.

3

Rozwiń wiadomość, którą chcesz odtworzyć.

4

Wybierz opcję Odtwórz, Oznacz jako odtworzone lub Pobierz.

5

Aby usunąć wiadomość, kliknij przycisk obok wiadomości, którą chcesz usunąć.

Co zrobić dalej

Można skonfigurować różne ustawienia poczty głosowej, takie jak transkrypcja poczty głosowej, powitania w poczcie głosowej i przechowywanie poczty głosowej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Konfigurowanie ustawień poczty głosowej.