1

Otvorite https://settings.webex.com i odaberite Webex pozivi.

2

Na korisničkom portalu za pozivekliknite Govorna pošta.

3

Proširite poruku koju želite reproducirati.

4

Odaberite reprodukciju, označavanje kao reproduciranoili preuzimanje .

5

Da biste izbrisali poruku, kliknite ikonu Smeće pokraj poruke koju želite izbrisati.