Innan du börjar

Om du använder röstbrevlådan för första gången kan du behöva ange PIN-koden. För att konfigurera din PIN-kod, se Ställ in eller återställ PIN-kod till röstbrevlåda.

1

Gå till https://settings.webex.com och välj Webex Calling.

2

Från Ringa upp användarportalen , klicka Röstbrevlåda .

3

Expandera meddelandet som du vill spela upp.

4

Välj att Spela upp , Markera som uppspelad , eller Hämta .

5

För att ta bort ett meddelande klickar du på bredvid meddelandet som du vill ta bort.

För att komma åt röstmeddelanden i en inkorg för röstbrevlåda, se Få åtkomst till röstmeddelanden i en gruppinkorg.

Du kan överföra ditt röstmeddelande till ett annat telefonnummer via röstportalen. För mer information, se: Överför ett röstmeddelande till en annan telefonanknytning.

Nästa steg

Du kan konfigurera olika inställningar för röstbrevlåda, till exempel transkription av röstbrevlåda, hälsningsfraser för röstbrevlåda och lagring av röstbrevlåda. Mer information finns i Konfigurera dina röstbrevlådeinställningar.

Innan du börjar

Om du använder röstbrevlådan för första gången kan du behöva ange PIN-koden. För att konfigurera din PIN-kod, se Ställ in eller återställ PIN-kod till röstbrevlåda.

1

Logga in på User Hub och klicka sedan Inställningar > Samtal > Röstbrevlåda.

2

Gå till Inkorg för röstbrevlåda och klicka på Hantera röstmeddelanden.

Ett meddelande visas om det finns några ohörda meddelanden.

3

Klicka på röstmeddelandet och klicka sedan på ikonen Spela upp för att höra meddelandet.

Om du vill hämta eller ta bort ett enda röstmeddelande – klicka på ikonen och välj Hämta eller Ta bort.

För att hämta eller ta bort flera röstmeddelanden – markera kryssrutorna för röstmeddelanden, klicka på rullgardinsmenyn Hantera och välj sedan Hämta eller Ta bort.

Du kan även markera dina röstmeddelanden som spelas upp och ej spelas upp genom att klicka på Markera som spelas upp och Markera som ouppspelat alternativ.

För att komma åt röstmeddelanden i en inkorg för röstbrevlåda, se Få åtkomst till röstmeddelanden i en gruppinkorg.

Du kan överföra ditt röstmeddelande till ett annat telefonnummer via röstportalen. För mer information, se: Överför ett röstmeddelande till en annan telefonanknytning.

Nästa steg

Du kan konfigurera olika inställningar för röstbrevlåda, till exempel transkription av röstbrevlåda, hälsningsfraser för röstbrevlåda och lagring av röstbrevlåda. Mer information finns i Konfigurera dina röstbrevlådeinställningar.