Başlamadan önce

Sesli mesaja ilk kez erişiyorsanız PIN girmeniz gerekebilir. PIN’i ayarlamak için bkz. Sesli mesajınızı ayarlama.

1

https://settings.webex.com öğesine gidip Webex Calling'i seçin.

2

Çağrı Kullanıcı Portalı’ndan Sesli mesaj’a tıklayın.

3

Oynatmak istediğiniz mesajı genişletin.

4

Oynat ,Oynatıldı olarak işaretle veya İndir seçeneğini belirleyin.

5

Bir mesajı silmek için silmek istediğiniz mesajın yanındaki simgesine tıklayın.

Sonraki işlemler

Sesli mesaj dökümü, sesli mesaj selamlamaları ve sesli mesaj depolama gibi çeşitli sesli mesaj ayarlarını yapılandırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Sesli mesaj ayarlarınızı yapılandırın.