1

Ga naar https://settings.webex.com en selecteer Webex Calling.

2

Klik in de gebruikersportalvoor bellen op voicemail .

3

Vouw het bericht dat u wilt afspelen uit.

4

Kies of u wiltafspelen, markeren als afgespeeld , of Downloaden.

5

Als u een bericht wilt verwijderen, klikt u op het pictogram Prullenbak naast het bericht dat u wilt verwijderen.