Než začnete

Pokud přistupujete k hlasové schránce poprvé, možná budete muset zadat PIN. Informace o nastavení kódu PIN naleznete v tématu Nastavení nebo resetování kódu PIN hlasové schránky.

1

Přejděte https://settings.webex.com a vyberte Volání Webex.

2

Z Volání portálu uživatele , klikněte Hlasová schránka .

3

Rozbalte zprávu, kterou chcete přehrát.

4

Zvolte možnost Přehrát , Označit jako přehrané , nebo Stáhnout .

5

Chcete-li zprávu odstranit, klikněte na možnost vedle zprávy, kterou chcete odstranit.

Přístup k hlasovým zprávám ve skupině doručené hlasové pošty naleznete v tématu Přístup ke zprávám hlasové pošty ve skupině doručené pošty.

Hlasovou zprávu můžete přenést na jiné telefonní číslo pomocí hlasového portálu. Další informace najdete na stránce Přepojte zprávu hlasové schránky na jinou telefonní linku.

Co dělat dál

Můžete nakonfigurovat různá nastavení hlasové schránky, například přepis hlasové schránky, pozdravy hlasové schránky a úložiště hlasové schránky. Další informace najdete v tématu Konfigurace nastavení hlasové schránky.

Než začnete

Pokud přistupujete k hlasové schránce poprvé, možná budete muset zadat PIN. Informace o nastavení kódu PIN naleznete v tématu Nastavení nebo resetování kódu PIN hlasové schránky.

1

Přihlaste se do uživatelského centra a klikněte na tlačítko Nastavení > Volání > Hlasová schránka.

2

Přejděte do složky Doručená pošta hlasové pošty a klikněte na možnost Spravovat hlasové zprávy.

Pokud jsou přítomny nějaké neslyšené zprávy, zobrazí se zpráva.

3

Klikněte na hlasovou zprávu a poté na ikonu Přehrát si zprávu vyslechněte.

Chcete-li stáhnout nebo odstranit jednu hlasovou zprávu, klikněte na ikonu a zvolte možnost Stáhnout nebo Odstranit.

Chcete-li stáhnout nebo odstranit více hlasových zpráv – zaškrtněte políčka hlasových zpráv, klikněte na rozevírací nabídku Spravovat a poté zvolte možnost Stáhnout nebo Odstranit.

Hlasové zprávy můžete také označit jako přehrané a nepřehrané kliknutím na možnosti Označit jako přehrané a Označit jako nepřehrané.

Přístup k hlasovým zprávám ve skupině doručené hlasové pošty naleznete v tématu Přístup ke zprávám hlasové pošty ve skupině doručené pošty.

Hlasovou zprávu můžete přenést na jiné telefonní číslo pomocí hlasového portálu. Další informace najdete na stránce Přepojte zprávu hlasové schránky na jinou telefonní linku.

Co dělat dál

Můžete nakonfigurovat různá nastavení hlasové schránky, například přepis hlasové schránky, pozdravy hlasové schránky a úložiště hlasové schránky. Další informace najdete v tématu Konfigurace nastavení hlasové schránky.