1

Přejděte https://settings.webex.com na a vyberte Webex Volání.

2

Na uživatelském portálu volání klikněte napoložku Hlasová schránka.

3

Rozbalte zprávu, kterou chcete přehrát.

4

Vyberte možnost Přehrát, Označit jakopřehrané nebo Stáhnout.

5

Chcete-li zprávu odstranit, klikněte na ikonu Koš vedle zprávy, kterou chcete odstranit.