'Greška:Korisnik već postoji u drugoj organizaciji' kada se dodaje korisnik u Kontrolno čvorište

'Greška:Korisnik već postoji u drugoj organizaciji' prilikom dodavanja korisnika u Kontrolni centar.

Pri pokušaju dodavanja korisnika u Kontrolno središte možda ćete vidjeti sljedeću pogrešku:'Korisnik već postoji u drugoj organizaciji'.
Najčešći uzrok ove pogreške je da pogođeni korisnik ima besplatan korisnički račun za Webex ili Webex sastanke.

Da biste riješili problem, izbrišite probni račun besplatnog potrošača: Izbriši organizaciju korisnika u kontrolnom centru Cisco Webex

Nakon brisanja besplatnog korisničkog računa, pokušaj ponovno dodati korisnika u kontrolnom centru.
Napomena:Korisnik ne može postojati u više org s istom e-poštom.

Je li taj članak bio koristan?