Greška:Korisnik već postoji u drugoj organizaciji' kada se dodaje korisnik u kontrolnom centru

Greška:Korisnik već postoji u drugoj organizaciji prilikom dodavanja korisnika u Kontrolni centar.

Kada pokušavate da dodate korisnika u Kontrolni centar, možda ćete videti sledeću grešku:'Korisnik već postoji u drugoj organizaciji'.
Najčešći uzrok ove greške je da pogođeni korisnik ima besplatan korisnički nalog za Webex ili Webex sastanke.

Da biste rešili problem, izbrišite probni nalog besplatnog potrošača: Izbrišite organizaciju korisnika u kontrolnom centru Cisco Webex

Kada izbrišete besplatan korisnički nalog, pokušajte ponovo da dodate korisnika u kontrolnom centru.
Napomena:Korisnik ne može da postoji u više organa sa istom adresom e-pošte.

Da li je ovaj članak bio koristan?