'Greška: Korisnik već postoji u drugoj organizaciji' prilikom dodavanja korisnika u kontrolno čvorište

'Greška: Korisnik već postoji u drugoj organizaciji prilikom dodavanja korisnika u kontrolno čvorište.

Kada pokušavate da dodate korisnika u kontrolno čvorište možda ćete videti sledeću grešku: 'Korisnik već postoji u drugoj organizaciji'.
Najčešći uzrok ove greške je to što pogođeni korisnik ima besplatan nalog potrošača za Webex ili Webex sastanke.

Da biste rešili problem, izbrišite besplatan probni nalog potrošača: Izbrišite korisničku organizaciju u Cisco Webex kontrolnom

čvorištu Kada se izbriše besplatan korisnički nalog, pokušajte ponovo da dodate korisnika u kontrolno čvorište.
Napomena: Korisnik ne može da postoji u više org poruka sa istom e-poštom.

Da li je ovaj članak bio koristan?