'Chyba: Používateľ už existuje v inej organizácii pri pridávaní používateľa v Control Hub

'Chyba: Pri pridávaní používateľa v Control Hub už používateľ existuje v inej organizácii.

Pri pokuse o pridanie používateľa do Control Hub sa môže zobraziť nasledujúca chyba: „Používateľ už existuje v inej organizácii“.
Najčastejšou príčinou tejto chyby je, že dotknutý používateľ má bezplatný spotrebiteľský účet pre Webex alebo Webex Meetings.

Ak chcete problém vyriešiť, odstráňte bezplatný skúšobný účet pre spotrebiteľov: Odstráňte organizáciu zákazníka v Cisco Webex Control Hub

Po odstránení bezplatného používateľského účtu skúste používateľa znova pridať v Control Hub.
Poznámka: Používateľ nemôže existovať vo viacerých organizáciách s rovnakým e-mailom.

Bol tento článok užitočný?