"Błąd: Użytkownik już istnieje w innej organizacji" podczas dodawania użytkownika w centrum sterowania

"Błąd: Użytkownik już istnieje w innej organizacji" podczas dodawania użytkownika w centrum sterowania.

Podczas próby dodania użytkownika w centrum sterowania może zostać wyświetlony następujący błąd: "Użytkownik już istnieje w innej organizacji".
Najczęstszą przyczyną tego błędu jest to, że użytkownik, którego dotyczy problem, ma bezpłatne konto konsumenckie dla Webex lub Webex Meetings.

Aby rozwiązać ten problem, usuń bezpłatne konto próbne konsumenta: Usuń organizację klienta w Cisco Webex Control Hub

Po usunięciu bezpłatnego konta użytkownika spróbuj ponownie dodać użytkownika w Control Hub.
Uwaga: Użytkownik nie może istnieć w wielu organizacjach z tym samym adresem e-mail.

Czy ten artykuł był pomocny?