'Błąd:Użytkownik już istnieje w innej organizacji” podczas dodawania użytkownika w Control Hub

'Błąd:Użytkownik już istnieje w innej organizacji” podczas dodawania użytkownika w Control Hub.

Podczas próby dodania użytkownika w Control Hub może zostać wyświetlony następujący błąd:„Użytkownik istnieje już w innej organizacji”.
Najczęstszą przyczyną tego błędu jest to, że użytkownik, którego dotyczy problem, ma bezpłatne konto klienta w usłudze Webex lub Webex Meetings.

Aby rozwiązać ten problem, usuń bezpłatne konto próbne dla klientów indywidualnych: Usuń organizację klienta w Cisco Webex Control Hub

Po usunięciu bezpłatnego konta użytkownika spróbuj ponownie dodać użytkownika w Control Hub.
Notatka:Użytkownik nie może istnieć w wielu organizacjach z tym samym adresem e-mail.

Czy ten artykuł był pomocny?