Pogreška: 'Ne mogu se povezati sa zvukom' tijekom uključivanja u Webex audiokonferencijsku konferenciju.


Pogreška: 'Ne mogu se povezati sa zvukom' tijekom uključivanja u Webex audio konferenciju.

Pogreška: Povezivanje sa zvukom nije moguće

Ne možete uspostaviti zvučni prijenos jer imamo problema s povezivanjem na uslugu Webex Meetings. Dat ćemo vam do znanja kad budete mogli ponovno uspostaviti zvučni prijenos.

 

Tijekom uključivanja u audiokonferenciju Webex korisnici mogu naići na sljedeću pogrešku ako se na stranici s informacijama o statusu dogodi otvoreni incident:

Slika dodana korisniku

Provjerite na stranici Informacije o statusu Webexa za sve otvorene incidente, pokušajte zaobilazno rješenje ako je dostupno na stranici stanja, a zatim ponovno pokušajte.

Je li taj članak bio koristan?