Cache en cookies wissen in Google Chrome

Het wissen van de cache en cookies kan helpen bij Webex-problemen, zoals het starten van/deelnemen aan vergaderingen, het aanmelden bij uw Webex-site of het niet correct laden van uw Webex-sitegegevens. Lees verder om te leren hoe u de cache en cookies kunt wissen in uw Google Chrome-browser.

  1. Klik op het menupictogram in de rechterbovenhoek.
  2. Selecteer Meer tools > Browsegegevens wissen...
    GCCache.png
  3. Stel het tijdbereik in op Alle tijd.
  4. Schakel de selectievakjes in voor Cookies en andere sitegegevens en In cache opgeslagen afbeeldingen en bestanden.
  5. Klik op Gegevens wissen.
  6. Start uw Chrome-browser opnieuw op.

Vond u dit artikel nuttig?