Test Autosøk og representasjon for Microsoft Exchange

Test Autosøk og representasjon for Microsoft Exchange

Webex-kalendertjenesteabonnement for brukere mislykkes på grunn av Autosøk-problemer

Webex-kalendertjenesten venter på aktivering på grunn av problemer med autosøk

Merk: Hvis du vil ha hjelp til distribusjon og feilsøking av registerkobling, se:


Som et feilsøkingstrinn for hybridkalendertjeneste, bruk denne fremgangsmåten for å teste autosøk med Microsoft Exchange Server (eller Exchange Online) og for å kontrollere at tjenesten har de nødvendige tilgangstillatelsene.

Før du starter

 • Hvis du vil ha nøyaktige resultater, kjør disse testene fra en maskin som har lignende nettverksforhold som kontakten Expressway-C-node (DNS, ekstern tilkobling og så videre).
 • Last ned EWS editor (EwsEditor 1.20 – bin.zip) fra https://github.com/dseph/EwsEditor/files/1989889/EwsEditor.1.20.-.bin.zip, dobbeltklikk deretter på EWSEditor og pakk ut alle filene til ønsket sted.
 • EWSEditor kjører på Microsoft Windows. Se dokumentasjonen for andre krav.
Testtrinn:

Oppsett for EWSEditor.
 • Gjør følgende deltrinn for å bekrefte autosøk:
  1. Åpne EWSEditor.exe fra plasseringen der EWSEditor-filene ble pakket ut, velg Tools > Discovery > Autodiscover Viewer.
  2. I vinduet Autodiscover Viewer, klikk på Use Autodiscover to get Auto Discover service URL.
  3. Fjern merket i avkrysningsboksen for Default Windows Credentials. For User og Password, angi representasjonstjenestekontoens UPN (userPrincipalName) og passord, og la Domain-feltet være tomt.
  4. Angi e-postadressen til en bruker som skal testes, i feltet Mailbox SMTP.
  5. Hvis du vil simulere atferden til kalendertilkobling, velg Exchange2010_SP2 fra rullegardinlisten EWS Schema. Kalendertilkobling bruker denne EWS-skjemaversjonen uavhengig av hvilken versjon av Exchange den kommuniserer med.
  6. Du kan også merke av i avkrysningsboksen for Enable SCP record lookup dersom miljøet støtter autosøk via LDAP. Hvis den ikke støtter LDAP-oppslag, kan du fjerne merket for Enable SCP record lookup.  Hvis du ikke er sikker, test mens alternativet er krysset av og deretter mens merket er fjernet.
  7. Hvis Expressway-C som kjører Kalendertilkobling bruker en proxy til å koble til Cisco Collaboration Cloud, velg Specify Proxy Settings og angi serveren og porten for proxyen.
  8. Klikk på Run for å kjøre testen og kontrollere resultatene.
Hvis det er feil i kjøringen, kan du se i EWSEditor-loggen for mer informasjon. Standardplasseringen er C:\Users\<username>\Documents\ewseditor.log.
 • I EWSEditor, test applikasjonsrepresentasjon og autosøk av en bestemt brukers e-postadresse:
  1. Åpne EWSEditor.exe fra plasseringen der EWSEditor-filene ble pakket ut.
  2. Velg File > NewExchangeService.
  3. I vinduet Exchange Service Configuration klikker du på Autodiscover Email og angir e-postadressen til en bruker som skal representeres.
  4. Hvis du vil simulere atferden til Kalendertilkobling, velg Exchange 2010_SP2 fra rullegardinlisten EWS Schema Version. Kalendertilkobling bruker denne EWS-skjemaversjonen uavhengig av hvilken versjon av Exchange den kommuniserer med.
  5. Klikk på Use the following credentials instead of the default Windows credentials. For User Name og Password, angi representasjonstjenestekontoens UPN (userPrincipalName) og passord, og la Domain-feltet være tomt.
  6. Merk av i avkrysningsboksen Check if using EWS Impersonation. Velg SmtpAddress fra rullegardinlisten Id Type.
  7. Angi samme e-postadresse for Id som du skrev inn i feltet Autodiscover Email (brukeren som skal representeres).
  8. Klikk på OK for å kjøre testen og kontrollere resultatene.

Hvis testen fullføres uten feil, fungerer programrepresentasjon og autosøk, og du er klar til å konfigurere Kalenderkobling på Expressway-C-noden.

 • Hvis du finner konfigurasjonsfeil du ikke kan løse, gå til brukernavnet ditt fra kundevisningen i https://admin.webex.com og klikk på Tilbakemelding for å åpne en billett. Legg ved EWSEditor-loggen eller en generert HTML-rapport sammen med en beskrivelse av problemet i billettmerknadene.


Bruke Microsoft Remote Connectivity Analyzer

Som et feilsøkingstrinn for hybridkalendertjeneste kan du bruke Microsoft Remote Connectivity Analyzer til å teste tilkoblingen til Exchange Server-distribusjonen. HTML-rapporten inneholder informasjon om eventuelle tilkoblingsproblemer.

Før du starter

EWSEditor-verktøyet inneholder tester som i større grad kan etterligne driften av Kalendertilkobling, og krever ikke at Exchange-serveren er offentlig adresserbar fra Internett.

 1. Gå til https://testconnectivity.microsoft.com i nettleseren, og velg deretter fanen Office 365.
 2. Under Microsoft Exchange-webtjenester tilkoblingstester, velg Tjenestekontotilgang (utviklere), og velg deretter Neste.
 3. Følg denne fremgangsmåten før du kjører testen:
  1. Angi en e-postadresse for en postboks du vil teste.
  2. Angi legitimasjon for Microsoft-tjenestekontoen.
  3. Velg Bruk autosøk for å oppdage severinnstillinger.
  4. Velg Test forhåndsdefinert mappe, og velg Kalender fra rullegardinlisten.
  5. Merk av for Bruk Exchange-representasjon og tast inn e-postadressen til en bruker som skal representeres. Velg SMTP-adresse fra rullegardinlisten Representert brukeridentifikator.
  6. Fjern merket i avkrysningsboksen for Ignorer klarering for SSL.
 4. Merk av i boksen for bekreftelse, angi verifiseringstegnene, og velg deretter Verifiser.
 5. Når du har kjørt testen, laster du ned rapporten i HTML-format.
 6. Hvis du støter på problemer med konfigurasjonen, gå til brukernavnet ditt fra kundevisningen i https://admin.webex.com, klikk på Tilbakemelding for å åpne en billett, og legg deretter ved den genererte HTML-rapporten sammen med en beskrivelse av problemet i billettmerknadene

Var denne artikkelen nyttig?