Gå til Telefon- og viderekoblingsinnstillinger og velg hvor telefonsamtaler skal videresendes, for eksempel telefonsvarer, en annen arbeidslinje hvis du har flere linjer (bare Enhetlig CM), eller et nummer du har angitt tidligere. Hvis du vil legge til et annet nummer, går du til , velger Åpne samtaleinnstillinger.

Innstillinger for telefon og videresending blir grønne og forblir slik til du endrer innstillingen tilbake til Ikke viderekoble anrop.


 

Hvis du har satt statusen din til Ikke forstyrr (DND) i Selvpleieportalen (bare Webex-anrop og -anrop som driftes av en tjenesteleverandør), videresendes samtalene dine fortsatt til nummeret du har angitt.

Trykk profilbildet ditt , gå til Anrop , og velg deretter hvor du vil videresendetelefonsamtalene, for eksempel telefonsvareren eller et nummer du har angitt tidligere. Du kan også legge til et annet nummer.

Når du er ferdig, endres Anrop-ikonet nederst i appen, og du ser et banner øverst i anropslisten som viser deg hvor anropene dine blir videresendt.


 

Hvis du har satt statusen din til Ikke forstyrr (DND) i Selvpleieportalen (bare Webex-anrop og -anrop som driftes av en tjenesteleverandør), videresendes samtalene dine fortsatt til nummeret du har angitt.