Gå till och välj var du vill vidarebefordra dina telefonsamtal, till exempel till röstbrevlåda, en annan arbetslinje om du har flera linjer (endast Unified CM) eller ett nummer som du Inställningar för telefon och vidarekoppling har ställt in tidigare. Eller, för att lägga till ett annat nummer, gå till och välj Öppna samtalsinställningar.

Inställningarna för telefon och vidare vidarebefordran blir gröna och förblir de så tills du ändrar inställningen tillbaka till Vidarebefordra intesamtal.


 

Om du har ställt in din status som Stör ej (Stör ej) under dina avancerade samtalsinställningar (endast Webex Calling och samtal som endast har en tjänsteleverantör)) vidarebefordras dina samtal fortfarande till det nummer du har angett.

Tryck på profilbild , gå till Samtal och välj sedan var du vill vidarebefordra dina telefonsamtal, till exempel till röstbrevlåda eller ett nummer som du har angett tidigare. Du kan även lägga till ett annat nummer.

När du är klar ändras samtalsikonen längst ner i appen till utseendet och du ser en banderoll längst upp i samtalslistan som visar var dina samtal vidarebefordras.


 

Om du har ställt in din status som Stör ej (Stör ej) under dina avancerade samtalsinställningar (endast Webex Calling och samtal som endast har en tjänsteleverantör)) vidarebefordras dina samtal fortfarande till det nummer du har angett.