Idite Podešavanja telefona i prosleđivanja poziva i izaberite gde želite da prosledite telefonske pozive, kao što su govorna pošta, drugi radni red ako imate više redova (samo objedinjeni CM) ili broj koji ste ranije podesili. Ili, da biste dodali još jedan broj, idite na opciju " Otvori željene postavke poziva" .

Postavke telefona i prosleđivanja pozelene i ostaju tako sve dok ne promenite postavku u "Ne prosleđivanjepoziva".


 

Ako ste podesili svoj status "Ne uznemiravaj (DND) na portalu za brigu o sebi (Webex pozivanje i pozivanje samo dobavljača usluga), vaši pozivi se i dalje proslećuju na broj koji ste naveli.

Dodirnite sliku profila, idite na stavku Pozivi , a zatim odaberite gde želite da prosledite telefonske pozive, kao što je govorna pošta ili broj koji ste ranije podesili. Ili možete dodati još jedan broj.

Kada završite, ikona "Pozivi" na dnu aplikacije se menja u izgledu i vidite reklamni natpis na vrhu liste "Pozivi" koji vam pokazuje gde se proslećuju pozivi.


 

Ako ste podesili svoj status "Ne uznemiravaj (DND) na portalu za brigu o sebi (Webex pozivanje i pozivanje samo dobavljača usluga), vaši pozivi se i dalje proslećuju na broj koji ste naveli.