Bli med i møter og møteopplevelse

 • Når du deler ett enkelt program med andre, er det delte innholdet noen ganger ikke synlig hvis vinduene i andre programmer er plassert over programmet som deles.

 • Hvis personene i møtet valgte innstillingen Ikke koble til lyd før de ble med i møte, ble lyden koblet til møtet.

  Hvordan omgå dette: Velg innstillingen Bruk datamaskin for lyd , klikk på Demp og bli med i møtet.


  Vi jobber med en løsning på dette problemet og forventer at det snart skal løses.

 • Når du slipper personer inn i et møte fra lobbyen i Webex, kommer du til personlisten i hovedvinduet i Teams i stedet for popup-vinduet for møtet.

 • Hvis du prøver å tilordne vertsrollen på nytt i et møte i Webex, kommer du til personlisten i hovedvinduet i Teams i stedet for popup-vinduet for møtet.

 • Bare de første 25 personene som blir med i et møte i Webex, kan vente i lobbyen, uansett hvordan de ble med i møtet. Andre vil få se en melding om at møtet er fullt.

 • Når de første 25 personene blir med i et Webex-møte fra Webex-appen, vil ikke andre som blir med fra Webex-appen, være synlige i Personlisten i Webex, på et Webex-rom, en skrivebordsenhet eller på en Webex-tavle. Som et resultat kan det oppstå flere problemer:

  • Alle kan høre de andre deltakerne snakke under møtet, men navnene deres vises ikke på skjermen.

  • Hvis møteverten blir med fra Webex, kan ikke vedkommende dempe, oppheve demping, slippe inn eller fjerne noen av de ekstra Webex-deltakerne.

 • Hvis en Webex- eller Webex-møteinvitasjon inneholder en gruppe-e-postliste eller gruppeutsendelse som mottaker, vil ikke personene i gruppens e-postliste se møtet i møtelisten, og vil ikke motta møtevarsler for det, selv når de har Cisco Webex Hybrid Calendar Service aktivert.

  Hvordan omgå dette: Inviterte som er en del av gruppens e-postliste eller gruppeutsendelse, kan godta møteinvitasjonen og sende godkjennelse tilbake til møtearrangøren eller verten. Eller arrangøren kan utvide gruppens e-postliste eller gruppeutsendelse før invitasjonen sendes.

 • Hvis du blir med i et møte ved å skrive inn videoadressen i et Polycom RealPresence-videokonferansesystem, kan det oppstå problemer med å vise innhold som deles av personer som bruker Webex. Det kan hende du ser lavoppløsningsversjoner av det som er delt eller ikke noe innhold i det hele tatt.

 • Hvis du avslo et møte, men ikke sendte svaret til møtearrangøren eller verten, vises møtet fremdeles i møtelisten, og du vil fortsatt motta et møtevarsel.

 • Personer som starter eller blir med i ett enkelt møte fra både Webex og Webex-appen, vises to ganger i deltakerlisten i Webex-appen.

 • Når du slipper personer inn i et møte fra lobbyen, kommer du til personlisten i hovedvinduet i Webex i stedet for popup-vinduet for møtet.

 • Hvis du prøver å tilordne vertsrollen på nytt i et møte, kommer du til personlisten i hovedvinduet for Webex i stedet for popup-vinduet for møtet.

 • Planlagte møtevarsler og Bli med-knapper som vises øverst i møte- og meldingslistene før starttidspunktet, støttes ikke for følgende situasjoner:

  • Møter knyttet til områder med mer enn 75 personer.

  • Møter der brødteksten i invitasjonen inneholder mer enn én kobling for å bli med i møtet.

  • Møter som har en videoadresse i formatet sip:username@domain.com eller sip:number@domain.com i møtets områdefelt, men som ikke er Webex- eller Webex-teammøter. Deltakere mottar et melding om å bli med hvis disse videoadresseformatene vises i møteteksten.

 • Når du kobler Webex til en Webex-tavle, et Webex-rom eller en skrivebordsenhet for å bli med i et møte i Webex:

  • Du blir ikke varslet på enheten om at det er personer i lobbyen som venter på å bli med i møtet. Du blir varslet i Webex.

  • Du kan ikke dempe eller oppheve dempingen av personer eller fjerne personer på enheten. Dette kan du gjøre i Webex.

  • Når møtet er låst, vises ikke låseindikatoren på enheten. Du kan vise låseindikatoren i Webex.

  • Personer som venter på å bli med i møtet, vises ikke i Personlisten på enheten. Du kan se personer som venter på å bli med i Webex.

  • Personlisten viser ikke hvem som snakker aktivt.

 • Hvis du er i et møte på et Webex-rom eller en skrivebordsenhet, eller paret med en, blir ikke dempingen din opphevet hvis møteverten eller en møtedeltaker velger Opphev demping av alle.

 • Hvis du er dempet mens du er paret med en lokal enhet og deretter mister tilkoblingen, gjenspeiler ikke Webex-skrivebordsappen dempetilstanden på enheten.

 • Problemer med å bruke G Suite for Google Kalender:

  • Hvis du inviterer noen til et møte som ikke bruker G Suite for Google Kalender, ser vedkommende en omdirigeringsside når vedkommende klikker på koblingen for å bli med i møtet fra kalenderinvitasjonen, og deretter må de klikke på en annen kobling for å bli med i møtet.

  • Hvis du avslo et møte, vises møtet fremdeles i møtelisten, og du vil fortsatt motta et møtevarsel.

  • Førstegangsbrukere som nylig ble aktivert for hybridkalendertjenesten, kan oppleve en forsinkelse i å se møtene sine i Webex-møtelisten.

  • Hvis du konverterer ett enkelt møte til et regelmessig møte, ser du to forekomster av møtet i møtelisten, og du ser også to møtevarsler.

  • Møter som sendes fra møtearrangører som bruker G Suite Google Kalender og som ikke er aktivert for hybridkalendertjenesten, vises ikke i Webex-møtelisten, og deltakerne mottar ikke varsler om å bli med.

 • For Webex på iPhone og iPad, Android og Web er anrops- og møteaktivitetene på aktivitetsmenyen ennå ikke aktivert for områder med 26 til 75 personer. For områder med mer enn 75 personer ser du anrops- og møteaktivitetene på aktivitetsmenyen, men du kan ikke bruke dem.

 • For Webex på nett:

  • Under et møte kan tilkoblingen bli frakoblet hvis du har problemer med nettverket.

   Hvordan omgå dette: Oppdater nettleseren, og gjør et nytt anrop.

  • Du kan for øyeblikket ikke dele innhold under møtet når du bruker Safari.