Desk Pro, Room Kit, Room Kit Mini og Room 55 støtter USB-lydenheter, for eksempel mikrofoner og lydgrensesnitt. De samme Room- og Desk-enhetene støtter også USB-hodetelefoner.

USB-mikrofoner og lydgrensesnitt støttes for:

 • Webex-registrerte enheter

 • Webex Edge for enheter som er knyttet til enheter med programvareoppgraderinger som administreres i skyen

Generelt anbefaler vi bruk av Cisco Webex-bordmikrofon eller Cisco-takmikrofon som eksterne mikrofoner. Disse mikrofonene testes grundig sammen med enhetene våre og har konsistent demping. Enkelte scenarioer krever imidlertid eller drar nytte av bruk av eksterne USB-mikrofoner eller USB-lydgrensesnitt:

 • Hvis enheten din ikke har en dedikert mikrofoninngang, hvis rommet litt større enn anbefalt, eller hvis det har utfordrende akustikk, kan en ekstra USB-mikrofon muligens gi bedre resultater.

 • I situasjoner der det er spesielle krav til oppfanging av lyd, for eksempel i kringkastingsscenarioer, kan shotgun- eller lavalier-mikrofoner foretrekkes. De kan være USB-mikrofoner, eller det kan være nødvendig med et USB-lydgrensesnitt mellom dem.

 • Med et USB-lydgrensesnitt er det også mulig å bruke flere mikrofoner og andre mikrofontyper.


Desk Pro og Room Kit Mini har ikke dedikerte mikrofoninnganger. Derfor er USB det eneste alternativet for å koble eksterne mikrofoner til disse enhetene.

Konfigurasjon

Når du kobler en USB-lydenhet til USB-A-kontakten på en Room- eller Desk-enhet, er standard virkemåte tilpasset for bruk av USB-hodetelefoner. Både inngangen (mikrofon) og utgangen (høyttaler) blir tilkoblet, og de innebygde høyttalerne og mikrofonene blir deaktivert. All lyd rutes til og fra hodetelefonene.

Når du vil bruke USB-A-kontakten for en ekstern mikrofon eller et lydgrensesnitt, må du endre innstillingen for USB-modus for lyd. Denne innstillingen er tilgjengelig i Control Hub, det lokale webgrensesnittet og xAPI. Velg mellom følgende verdier:

 • Mikrofon: Kun USB-mikrofonen brukes til lydinndata. Lydavspilling foregår via de innebygde høyttalerne.

 • Ekstra mikrofon (kun Room Kit Mini): Både USB-mikrofonen og den innebygde mikrofonen brukes til lydinndata. Lydavspilling foregår via de innebygde høyttalerne.

Hvis lydsignalnivået fra USB-mikrofonen ikke er optimalt, må du justere innstillingen for lydsignalnivå for USB-mikrofoner (tilgjengelig i det lokale webgrensesnittet).

Dempingsvirkemåte

Når du bruker eksterne Cisco-mikrofoner, er dempingsvirkemåten konsekvent. LED-lampene for demping på alle mikrofoner og varselet på skjermen er synkronisert og gjenspeiler den gjeldende dempingsstatusen. Hvis du trykker på dempingsknappen på én mikrofon, blir også alle andre mikrofoner dempet.

Hvis du bruker en ikke-Cisco-mikrofon, for eksempel en USB-mikrofon, kan det hende at virkemåten ikke lenger er konsekvent. Vi anbefaler at mikrofonen blir dempet fra enheten den er koblet til, der dette er mulig.


Når du demper fra brukergrensesnittet eller fra en Room- eller Desk-enhet, blir alle mikrofoner alltid dempet.

Anbefalinger og krav

Room og Desk-enheter støtter ikke alle typer USB-mikrofoner og USB-lydgrensesnitt. Dette er ting du kan se etter:

 • Mikrofonen eller lydgrensesnittet må støtte asynkron USB-lyd. En diagnostikkmelding, "USB-mikrofon støttes ikke. Asynkron type kreves", vises under Innstillinger på enheten.

 • Mikrofonen eller lydgrensesnittet må ha stabil og lineær frekvensrespons. "Smart" signalbehandling, for eksempel dynamisk kompandering, kan påvirke fjerningen av ekko på enheten og redusere lydkvaliteten.

 • Et USB-lydgrensesnitt kan kreve mer strøm enn det som er tilgjengelig på enhetens USB-port. I slike tilfeller må du koble til en ekstern strømforsyning.

Vi har testet lydoppfangingskvaliteten og støtte for asynkron USB-lyd for følgende USB-enheter.

Mikrofoner:

 • MXL AC-404

 • Blue Yeti NANO

 • Røde NT-USB MINI

Lydgrensesnitt:

 • Focusrite Scarlett 2i4 (2. generasjon)

 • M-Audio M-TRACK SOLO

 • Roland Cakewalk UA-25 EX


De oppgitte listene er ikke fullstendige. Andre USB-lydenheter kan også fungere med Room- eller Desk-enheten din.