Desk Pro, Room Kit, Room Kit Mini och Room 55 har stöd för USB-ljudenheter, t.ex. mikrofoner och ljudgränssnitt. Samma rums- och skrivbordsenheter har även stöd för USB-headset.

USB-mikrofoner och ljudgränssnitt stöds för:

 • Webex-registrerade enheter

 • Webex Edge för Devices-länkade enheter med molnhanterad uppgradering av programvara

I allmänhet rekommenderar vi att du använder Cisco Webex Table Microphone eller Cisco Ceiling Microphone som externa mikrofoner. Dessa mikrofoner testas grundligt med våra enheter och ger ett enhetligt tyst-beteende. I vissa scenarier kan du dock behöva eller ha nytta av externa USB-mikrofoner eller USB-ljudgränssnitt:

 • Om din enhet inte har en särskild mikrofoningång, om ditt rum är något större än vad som rekommenderas eller har utmanande akustik kan en extra USB-mikrofon på bordet förbättra prestandan.

 • I situationer med särskilda krav för ljudhämtning, till exempel vid sändning, kan det vara bra att använda shotgun- eller lavalier-mikrofoner. Dessa kan vara USB-mikrofoner eller kräva ett USB-gränsnitt.

 • Ett USB-ljudgränssnitt möjliggör även fler mikrofoner och andra typer av mikrofoner


Desk Pro och Room Kit Mini har inga särskilda mikrofoningångar. Därför är USB det enda alternativet för att ansluta externa mikrofoner till dessa enheter.

Konfiguration

När du ansluter en USB-ljudenhet till rums- eller skrivbordsenhetens USB-A-anslutning är standardfunktionen anpassad för att använda ett USB-headset. Kanalerna för indata (mikrofon) och utdata (högtalare) ansluts och de inbyggda högtalarna och mikrofonerna inaktiveras. Allt ljud dirigeras till och från ditt headset.

När du vill använda USB-A-anslutningen för en extern mikrofon eller ett ljudgränssnitt måste du ändra inställningen för USB-ljudläget. Inställningen finns i Control Hub, det lokala webbgränssnittet och xAPI. Välj mellan följande inställningar:

 • Mikrofon : endast USB-mikrofonen används för ljud inspelning. Ljuduppspelningen går via de inbyggda högtalarna.

 • AdditionalMicrophone (endast rums Kit Mini): både USB-mikrofonen och den inbyggda mikrofonen används för ljud inspelning. Ljuduppspelningen går via de inbyggda högtalarna.

Om ljudingångsnivån från USB-mikrofonen inte är optimal måste du justera inställningen Audio Input USBMicrophone Level (finns i det lokala webbgränssnittet).

Tyst beteende

När du använder externa Cisco-mikrofoner är beteendet för tyst helt konsekvent. Tyst-indikatorerna på alla mikrofoner och aviseringen på skärmen är synkroniserade och visar aktuell tyst status. Om du trycker på tyst-knappen på en mikrofon tystas alla övriga mikrofoner.

Om du använder en mikrofon som inte är från Cisco, till exempel en USB-mikrofon, kan konsekvensen gå förlorad. Vi rekommenderar att mikrofonen om möjligt tystas från den enhet som den är ansluten till.


När du tystar från rums- eller skrivbordsenhetens användargränssnitt tystas alltid alla mikrofoner.

Rekommendationer och krav

Rums- och skrivbordsenheterna stöder inte alla typer av USB-mikrofoner eller USB-ljudgränssnitt. Kontrollera följande:

 • Mikrofonen eller ljudgränssnittet måste ha stöd för asynkront USB-ljud. Ett diagnostist meddelande, ”USB-mikrofon stöds inte. Asynkron typ krävs” skapas och visas under enhetens inställningar.

 • Mikrofonen eller ljudgränssnittet bör ha ett stabilt och linjärt frekvenssvar. ”Smart” signalbehandling, till exempel dynamisk kompandering, kan störa prestandan hos enhetens ekoreducering och försämra ljudkvaliteten.

 • Ett USB-ljudgränssnitt kan kräva mer ström än vad som tillhandahålls genom enhetens USB-A-port. I sådana fall måste du ansluta en extern strömkälla.

Vi har testat ljudhämtningskvaliteten och asynkront stöd för USB-ljud för följande USB-enheter.

Mikrofoner:

 • MXL AC-404

 • Røde NT-USB MINI

Ljudgränssnitt:

 • Focusrite Scarlett 2i4 (2:a generationen)

 • M-Audio M-TRACK SOLO

 • Roland Cakewalk UA-25 EX


Listorna är inte kompletta. Andra USB-ljudenheter kan även fungera med din rums- eller skrivbordsenhet.