Zmiana strony końcowej sesji dla usługi Webex Meetings

Ta procedura dotyczy tylko usługi Webex Meetings.

Możesz zmienić stronę początkową, która pojawia się po zakończeniu sesji Webex. W usłudze Webex strony wyświetlane dla prowadzących i dla uczestników nie są takie same; możesz użyć tej procedury do zmiany obu stron.

1

Zaloguj się do Administrowania witryną Webex i wybierz kolejno opcje Konfiguracja > Webex Meetings.

2

Przewiń do sekcji Opcje witryny > Domyślna strona początkowa prowadzącego: wybierz opcję Użyj dostosowanej strony.

3

W polu URL wprowadź adres URL strony, która ma być wyświetlana dla prowadzących po zakończeniu sesji.

4

W sekcji Domyślna strona uczestnika: wybierz opcję Użyj dostosowanej strony.

5

W polu Adres URL wprowadź adres URL strony, która ma być wyświetlana dla uczestników po zakończeniu sesji.

6

Kliknij opcję Aktualizuj.

Opcje witryny

Opcja

Opis

Domyślna strona początkowa prowadzącego

Określa stronę wyświetlaną dla prowadzących spotkanie po jego zakończeniu. Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Użyj domyślnej strony z elementami graficznymi Webex: Aby wyświetlić domyślną stronę Webex. Aby wyświetlić również treści promocyjne dotyczące bezpłatnych wersji próbnych Webex, wybierz opcję Pokaż treść promocyjną.

 • Użyj dostosowanej strony: Wprowadź adres URL innej strony, która będzie wyświetlana dla prowadzących po zakończeniu spotkań.


   

  Nie trzeba wpisywać „http://” w adresie URL.

Domyślna strona początkowa dla uczestnika

Określa stronę wyświetlaną dla uczestników spotkania po jego zakończeniu. Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Użyj domyślnej strony z elementami graficznymi Webex: Aby wyświetlić domyślną stronę Webex. Aby wyświetlić również treści promocyjne dotyczące bezpłatnych wersji próbnych Webex, wybierz opcję Pokaż treść promocyjną.

 • Użyj dostosowanej strony: Wprowadź adres URL innej strony, która będzie wyświetlana dla uczestników po zakończeniu spotkań.


   

  Nie trzeba wpisywać „http://” w adresie URL.

Dołącz – strona

Aby wyświetlać treści promocyjne dotyczące bezpłatnych wersji próbnych Webex na stronie używanej przez prowadzących i uczestników do dołączania do spotkań, wybierz opcję Pokaż treść promocyjną.

E-mail z zaproszeniem

Aby wyświetlać treści promocyjne dotyczące bezpłatnych wersji próbnych Webex w wiadomościach e-mail z zaproszeniami, wybierz opcję Pokaż treść promocyjną.

Karta Informacje podczas spotkania

Określa, czy chcesz wyświetlać „zielony” komunikat o treści „Dziękujemy za ekologiczne działanie poprzez udział w spotkaniu online”.

Nagrywaj automatycznie wszystkie sesje za pomocą rejestracji sieciowej

Określa, czy chcesz automatycznie rejestrować wszystkie sesje za pomocą rejestracji sieciowej (Network Based Recording, NBR).


 

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy opcja rejestrowania jest obsługiwana w Twojej witrynie.

Wyślij wiadomość e-mail z powiadomieniem do prowadzącego, gdy nagranie spotkania będzie gotowe

Określa, czy wysyłać wiadomość e-mail z powiadomieniem do prowadzącego, gdy nagranie spotkania będzie gotowe. Niezalecane, jeśli opcja Automatycznie nagrywaj wszystkie sesje jest włączona.

Włącz podtrzymywanie telekonferencji

Określa, czy chcesz zezwolić na kontynuację telekonferencji po zakończeniu spotkania przez prowadzącego.

Ustawienie domyślne

Włącz lub wyłącz wartość domyślną ustawienia podtrzymywania telekonferencji.

Zezwól prowadzącemu spotkanie na opuszczenie spotkania bez jego zakończenia

Określa, czy spotkania kończą się automatycznie, gdy prowadzący je opuszcza.

Informacje o korzystaniu z usługi Webex Meetings na urządzeniach przenośnych

Administratorzy witryn mogą korzystać z aplikacji Webex Meetings na urządzeniach przenośnych w taki sam sposób, jak na komputerze, aby wyświetlać spotkania, dołączać do nich lub je kończyć. Przeglądarka internetowa nie jest wymagana. Zamiast tego zainstaluj na urządzeniu przenośnym aplikację Webex Meetings, aby korzystać z większości funkcji spotkań.

Aplikacja Webex Meetings działa na iPhone’ach, BlackBerry oraz na urządzeniach z systemem Android i Windows Phone. Zobacz https://collaborationhelp.cisco.com/article/qadfrk, aby uzyskać informacje na temat korzystania z aplikacji mobilnych Webex Meetings, Webex Events i Webex Training.

Aktywowanie usługi Webex Meetings dla urządzeń przenośnych

Możesz włączyć obsługę integracji Webex Meetings na urządzeniach przenośnych. Gdy integracja jest włączona, każda wiadomość e-mail z zaproszeniem na spotkanie otrzymana przez osobę zaproszoną zawiera następujące informacje:

 • instrukcje dołączenia do spotkania;

 • łącze umożliwiające dołączanie do spotkania;

 • łącze do pobrania aplikacji Webex, jeśli zapraszana osoba jeszcze jej nie zainstalowała.

1

Zaloguj się na stronie administrowania witryną Webex i wybierz kolejno opcje Konfiguracja > Ustawienia wspólnych witryn > Opcje.

2

Przewiń w dół do pozycji Opcje witryny > Wsparcie dla urządzeń przenośnych i zaznacz urządzenia, które chcesz włączyć.

Konfigurowanie CMR Hybrid

Dotyczy tylko Webex Meetings

Jeśli w witrynie jest wdrożona funkcja Collaboration Meeting Rooms (CMR) Hybrid, nazywana wcześniej Webex Enabled TelePresence, lub Cisco Webex OneTouch, użytkownicy mogą planować i rozpoczynać spotkania łączące usługi Webex i TelePresence. Użytkownicy Webex mogą uczestniczyć w spotkaniach z użytkownikami TelePresence, jeśli lokalny sprzęt TelePresence został uaktualniony do najnowszych wersji. Użytkownicy Webex mogą wyświetlać i udostępniać treści użytkownikom TelePresence.

Oprócz określenia opcji CMR Hybrid należy:

 • Mieć włączoną integrację narzędzi zwiększających wydajność Webex z programem Microsoft Outlook. W przypadku CMR Hybrid jest to proces dwuetapowy:

  • Skonfiguruj ustawienia witryny dla narzędzi zwiększających wydajność.

  • Aby użytkownicy funkcji CMR Hybrid mogli planować spotkania tylko Webex w programie Microsoft Outlook przy użyciu narzędzi zwiększających wydajność Webex, w witrynie musi być wdrożone rozszerzenie Cisco TelePresence Management Suite dla Microsoft Exchange (TMSXE). Więcej informacji na temat konfigurowania rozszerzenia TMSXE znajdziesz w podręczniku konfigurowania Cisco Collaboration Meeting Rooms (CMR) Hybrid.


  Funkcja CMR Hybrid jest obsługiwana tylko w integracji z programem Microsoft Outlook dla systemu Windows. Żadne inne integracje narzędzi zwiększających wydajność nie obsługują obecnie funkcji CMR Hybrid.

  Funkcjonalność i wygląd integracji z programem Microsoft Outlook zmienia się po włączeniu funkcji CMR Hybrid. Więcej informacji znajdziesz w podręczniku użytkownika integracji Webex i TelePresence z programem Outlook, który jest dostępny na stronie z podręcznikami użytkownika Webex Meetings.

 • Typ sesji Webex Meetings TelePresence musi być włączony dla:

  • Twojej witryny.

  • Nowych użytkowników w Twojej witrynie.

   Ta opcja jest domyślnie włączona dla wszystkich nowych kont użytkowników, ale administratorzy mogą ją wyłączyć.

  • Każdego użytkownika, który prowadzi spotkania CMR Hybrid.

 • Podejmij odpowiednie środki, aby ograniczyć problemy z niską przepustowością podczas spotkań w Twojej witrynie:

 • Zezwól na używanie dźwięku dostawcy usług telefonicznych (TSP) podczas spotkań (jeśli skonfigurowano).

 • Zapoznaj się z szablonami spotkań używanymi dla funkcji CMR Hybrid.

 • Informacje o najnowszych znanych problemach i ograniczeniach funkcji CMR Hybrid znajdziesz w tych artykułach:

  WBS33 i nowsze:Przegląd aktualizacji Lockdown dla Cisco Webex Meetings

Określanie opcji CMR Hybrid

Zanim rozpoczniesz

Jeśli w witrynie są zarejestrowani zarówno użytkownicy korzystający z technologii CMR Hybrid, jak i tacy, którzy z niej nie korzystają, i chcesz zezwolić użytkownikom technologii CMR Hybrid na planowanie spotkań tylko w usłudze Webex z programem Microsoft Outlook przy użyciu narzędzi zwiększających wydajność Webex, w witrynie musi być wdrożone rozszerzenie Cisco TelePresence Management Suite dla Microsoft Exchange (TMSXE). Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania rozszerzenia TMSXE, zobacz podręcznik konfigurowania Cisco Collaboration Meeting Rooms (CMR) Hybrid.

Funkcja CMR Hybrid jest dostępna w witrynie tylko wtedy, gdy została włączona przez administratora.

1

Na lewym pasku nawigacyjnym wybierz kolejno opcje Konfiguracja > Ustawienia wspólnych witryn > OneTouch.

2

W sekcji Opcje spotkań TelePresence zaznacz opcję Zezwalaj na spotkania Cisco Webex w technologii OneTouch (tylko Meetings).

Jeśli nie wybierzesz tej opcji, pozostałe opcje CMR Hybrid (OneTouch TelePresence) będą wyszarzone.

3

W polu Adres URL usługi rezerwacji Cisco TMS wprowadź adres hosta, który autoryzuje połączenie między pakietem Cisco TelePresence Management Suite (TMS) a centrum danych Cisco Webex.

Ta opcja TMS wskazuje, że technologia CMR Hybrid (znana również jako OneTouch 2.0) jest obsługiwana w Twojej witrynie. Jeśli ta opcja odnosi się do CTSMAN, Twoja witryna nadal obsługuje technologię OneTouch 1.0. Aby poznać różnice między technologiami OneTouch 1.0 i OneTouch 2.0, zobacz uwagi dotyczące wydania Administrowania witryną dostępne w witrynie Meeting Center. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania usługi TMS, zobacz podręcznik konfigurowania Collaboration Meeting Rooms (CMR) Hybrid.

Usługa Cisco TMS odpowiada za planowanie spotkań Cisco TelePresence. Aby pomyślnie połączyć się z systemem TelePresence, należy wprowadzić poprawny adres hosta.

4

Wybierz, czy wysłać kopię wiadomości e-mail z zaproszeniem do prowadzącego spotkanie.

Gdy ta opcja jest zaznaczona, prowadzący otrzymuje dwie wiadomości e-mail: jedną, przeznaczoną dla prowadzącego, która zawiera kod dostępu prowadzącego, oraz drugą, przeznaczoną dla uczestników spotkania. Ta opcja domyślnie nie jest zaznaczona.

5

Wybierz, czy chcesz wyświetlać uczestnikom bezpłatne numery telefonów.

6

Zaznacz opcję Włącz kontrolę przepustowości TelePresence, aby zapewnić jak najlepszą jakość wszystkim użytkownikom podczas udostępniania lub wyświetlania obrazu wideo w trakcie spotkań CMR Hybrid. Nie usuwaj zaznaczenia tej opcji, chyba że zaleci to dział obsługi klienta Webex.

7

Upewnij się, że opcja Wyświetlaj ekran powitalny TelePresence nie jest zaznaczona. Po zaznaczeniu tej opcji na ekranie powitalnym może zmniejszyć się ilość miejsca do wyświetlania obrazu wideo na żywo (w porównaniu z udostępnieniem ekranu) na urządzeniach TelePresence. Tę opcję należy włączyć tylko wtedy, gdy ważne jest wyświetlanie pewnych szczegółów, takich jak informacje o spotkaniu, numery połączeń wdzwanianych czy klucz prowadzącego spotkanie.

8

W obszarze Telefonia VoIP i połączenie wideo Webex zaznacz opcję Automatycznie szyfrowane połączenie UDP/TCP SSL.

Umożliwia to usłudze Cisco TMS łączenie się z bramą TelePresence za pomocą protokołu UDP. Jeśli połączenie UDP nie jest dozwolone, usługa Cisco TMS powraca do połączenia TCP/SSL. Nie zaznaczaj opcji TCP SSL, chyba że zaleci to dział obsługi klienta Webex.

9

Zaznacz opcję Wyłącz Hybrid VoIP, jeśli nie chcesz zezwalać użytkownikom na łączenie się z częścią audio za pośrednictwem ich komputerów.

10

Kliknij opcję Aktualizuj.