Narzędzie do debugowania systemu Windows

Narzędzie do debugowania systemu Windows

Co to jest narzędzie do debugowania systemu Windows?

Jak zebrać dzienniki systemu Windows generowane podczas awarii aplikacji?

Opis
To narzędzie firmy Microsoft służy do zbierania dzienników systemu Windows generowanych podczas awarii aplikacji.
 
Obsługiwana wersja produktu Cisco
Webex Wszystkie wersje usługi cisco Webex

Instrukcje dotyczące obsługi spotkań (jak przechwytywać dzienniki)

  1. Przejdź do https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/debugger/debugger-download-tools narzędzia debugowania systemu Windows i pobierz je.
  2. Po zakończeniu pobierania zainstaluj debugowanie systemu Windows.
  3. Po zakończeniu instalacji przejdź do menu Start > Uruchom .
  4. W polu "Uruchom" wprowadź następujące polecenie dokładnie tak, jak pokazano, a następnie naciśnij Enter:
"c: \\ Program Files \\ Debugging Tools for Windows \\ windbg.exe" -I

Uwaga: Najłatwiej jest skopiować całe polecenie i wkleić je w polu Uruchom.  Zakłada się również, że debuger systemu Windows został zainstalowany w lokalizacji domyślnej.
  1. Po przesłaniu polecenia upewnij się, że jest napisane "WinDbg został pomyślnie zainstalowany jako domyślny debuger pośmiertny".
  2. Teraz spróbuj powielić problem.
  3. Gdy wystąpi awaria, pojawi się okno debuggera.
  4. Wprowadź następujące informacje w wyświetlonym oknie "Polecenie":  .dump /ma c:\crash.dmp

Czy ten artykuł był pomocny?