Jak przechwytywać plik Dump z narzędziem do debugowania systemu Windows

Narzędzia do debugowania systemu Windows to wielofunkcyjny debugger dla systemu operacyjnego Windows, który umożliwia przechwytywanie dzienników (plików zrzutu) podczas awarii aplikacji. Te dzienniki mogą być używane do rozwiązywania problemów z awariami aplikacji Webex.

Aby zainstalować narzędzia do debugowania systemu Windows, wykonaj następujące czynności:

  1. Pobierz narzędzia do debugowania systemu Windows
  2. Po zakończeniu pobierania zainstaluj debugowanie systemu Windows.
  3. Po zakończeniu instalacji przejdź do Start > Run.
  4. W polu „Uruchom” wprowadź następujące polecenie dokładnie tak, jak pokazano, a następnie naciśnij przycisk Enter:
"C:\Pliki programu\Narzędzia do debugowania dla systemu Windows\windbg.exe" -I

Uwaga: Najłatwiej jest skopiować całe polecenie i wkleić je w pole Run.  To polecenie zakłada zainstalowanie programu Windows Debugger w lokalizacji domyślnej.
  1. Po złożeniu polecenia upewnij się, że mówi "WinDbg został pomyślnie zainstalowany jako domyślny debugger postmortem."
  2. Zduplikuj problem.
  3. Gdy nastąpi awaria, pojawi się okno debugera.
  4. W wyświetlonym oknie „Polecenie” wprowadź następujące informacje:  .dump /ma c:\crash.dmp

Czy ten artykuł był pomocny?