Windows-verktyget för felsökning

Windows-verktyget för felsökning

Vad är Windows-verktyget för felsökning?

Hur gör jag för att samla in Windows-loggar som genereras när ett program kraschar?

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information eller för fel eller skador som uppstår till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.

Beskrivning
Detta Microsoft-verktyg används för att samla in Windows-loggar som genereras när ett program kraschar.
 
Cisco Webex-produktversion som stöds
Alla versioner av Cisco Webex-mötestjänster
 
Instruktioner (så att samla in loggar)

  1. Gå till https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/debugger/debugger-download-tools och hämta Windows Debugging Tools (Windows-verktyget för felsökning).
  2. När hämtningen är slutförd installerar du Windows-verktyget för felsökning.
  3. När installationen är klar går du tillStart > Kör.
  4. I fältet ”Kör” skriver du in följande kommande exakt som det visas och klickar sedan på Retur:
"c:\Program Files\Debugging Tools for Windows\windbg.exe" -I

OBS! Den enklaste metoden kan vara att kopiera hela kommandot och klistra in det i Kör-fältet.  Observera även att detta förutsätter att du installerade felsökningsverktyget för Windows på standardplatsen.
  1. När du har skickat kommandot ska du säkerställa att du får meddelandet "WinDbg was successfully installed as the default postmortem debugger."
  2. Försök nu att duplicera problemet.
  3. När kraschen inträffar kommer felsökningsfönstret att öppnas.
  4. Skriv in följande i fönstret ”Kommando” som visas: .dump /ma c:\crash.dmp

Var den här artikeln användbar?