Så här hämtar du en dumpfil med felsökningsverktyget för Windows

Windows Debugging Tools är en multipurpose debugger för Windows operativsystem och låter dig fånga loggar (dumpfiler) under programkraschar. Dessa loggar kan användas för att felsöka Webex-programmets krascher.

Följ dessa steg för att installera felsökningsverktygen för Windows:

  1. Hämta felsökningsverktygen för Windows
  2. När hämtningen är klar installerar du Windows-felsökning.
  3. När installationen är klar går du tillStart > Kör.
  4. I fältet ”Kör” skriver du in följande kommande exakt som det visas och klickar sedan på Retur:
"C:\Programfiler\Felsökningsverktyg för Windows\windbg.exe" -I

Obs! Det kan vara lättare att kopiera hela kommandot och klistra in det i fältet Kör.  Det här kommandot förutsätter att du har installerat Windows-felsökningsfunktionen på standardplatsen.
  1. När du har skickat kommandot ska du säkerställa att du får meddelandet "WinDbg was successfully installed as the default postmortem debugger."
  2. Duplicera problemet.
  3. När kraschen inträffar visas felsökningsfönstret.
  4. Ange följande i fönstret ”Kommando” som visas:  .dump /ma c:\crash.dmp

Var den här artikeln användbar?