Zalecamy dodawanie użytkowników, wprowadzając ich adresy e-mail, aby mogli dołączyć do Webex Meetings i korzystać z aplikacji Webex. Zachęć ich do korzystania ze świadczonych usług i przekazywania opinii. W każdej chwili możesz dodać więcej użytkowników.

Zalecamy korzystanie z najnowszej wersji klasycznej przeglądarki Google Chrome, Microsoft Edge lub Mozilla Firefox w celu uzyskania dostępu do Control Hub.* Inne przeglądarki mogą przynieść nieoczekiwane wyniki.


 

Usługa Control Hub nie obsługuje przeglądarki Internet Explorer.


 

Usługa Control Hub nie jest przeznaczona dla urządzeń przenośnych.

* Control Hub obsługuje przeglądarkę Microsoft Edge w wersji 79.0.309.71 (wersja oficjalna) (64-bitowa) lub nowszej.

Rozpocznij

Narzędzia Control Hub można używać do zarządzania użytkownikami, usługami i urządzeniami. Po utworzeniu organizacji otrzymasz wiadomość e-mail, aby rozpocząć korzystanie z funkcji administracyjnych w Control Hub.

Niezależnie od tego, czy rozpoczynasz okres próbny, czy płatną subskrypcję, kliknij opcję Rozpocznij, aby skonfigurować swoje konto administratora i uzyskać dostęp do usługi Control Hub. Adres e-mail służący do aktywacji jest używany również do logowania, a w momencie konieczności utworzenia hasła administratora pojawi się odpowiedni monit.

Kreator pierwszej konfiguracji dla wersji próbnych

Jeśli korzystasz z wersji próbnej, po zalogowaniu się zostanie automatycznie uruchomiony kreator konfiguracji. Po zaakceptowaniu umowy o warunkach i usługach możesz skonfigurować swoje usługi Webex (Meetings, Messaging i Calling).

Sprawdź, jak przebiega wprowadzanie Webex i uczyń środowisko bezpieczniejszym

Po skonfigurowaniu środowiska możesz sprawdzić, jak przebiega wprowadzanie Webex. Control Hub może również pomóc w zwiększeniu bezpieczeństwa środowiska. Zobacz konfigurowanie organizacji w Control Hub.

Ustawienia Control Hub znajdują się na stronie Przegląd. Możesz wyświetlać licencje we wszystkich usługach, administrować licencjami dla użytkowników i wyświetlać powiadomienia, aby być na bieżąco z nowymi funkcjami.

Skonfiguruj swoją sieć , aby aplikacja Webex mogła uzyskać dostęp do wszystkich niezbędnych ruchu. Zapewnia to optymalizację usług Webex dla użytkowników i ułatwia rozwiązywanie problemów z siecią, które mogą się pojawić.

Jeśli dla organizacji skonfigurowano obsługę wiadomości, spotkań lub połączeń Webex, można skonfigurować ustawienia dla każdej usługi.

 1. Zaloguj się do Centrum sterowania .
 2. Przejdź do usług, a następnie wybierz usługę.
 3. Wybierz opcję Ustawienia, a następnie skonfiguruj usługę.

Aby skonfigurować usługę Webex Calling, zobacz następujące przewodniki:

 • Webex Calling — ta usługa zapewnia połączenia w chmurze. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przewodnik konfiguracyjny.

 • Nawiązywanie połączeń w aplikacji Webex (Unified CM) — ta usługa jest opartą na kliencie integracją między środowiskiem Unified CM a chmurą. Zobacz przewodnik wdrażania.

 • Zobacz Obsługiwane opcje połączeń dla obsługiwanych funkcji połączeń dla wszystkich usług połączeń opartych na Webex.

Aby skonfigurować określoną witrynę Webex Meetings:

 1. Przejdź do Services, a następnie wybierz Meeting (Spotkanie).
 2. Wybierz witrynę do skonfigurowania, a następnie kliknij Ustawienia i wybierz obszar, który chcesz skonfigurować.

Zarządzaj swoimi domenami w Control Hub, aby zwiększyć bezpieczeństwo i wiarygodność swojej organizacji. W zarządzaniu użytkownikami przydatne są również domeny.

Zgłoś do swojej organizacji użytkowników , którzy zarejestrowali się w usłudze Webex z domeną e-mail Twojej firmy. Gwarantuje to, że wszyscy użytkownicy w Twojej firmie są w jednej organizacji, dzięki czemu możesz zarządzać nimi i zapewniać im potrzebne usługi i wsparcie Webex.

Teraz, gdy skonfigurowałeś swoje usługi, możesz dodać osoby z firmowego katalogu.

1

Zaloguj się do Centrum sterowania .

2

Przejdź do Zarządzanie > Użytkownicy, a następnie kliknij przycisk Zarządzaj użytkownikami.

3

Wybierz jedną z dostępnych metod dodawania użytkowników, w zależności od liczby użytkowników, których chcesz dodać.

Użytkownicy w organizacji mogą przypisywać różne role administratora. Użytkownicy mogą stać się pełnymi administratorami lub kombinacją administratorów pomocy technicznej, administratorów użytkowników i urządzeń, administratorów lokalizacji, administratorów urządzeń, administratorów tylko do odczytu lub funkcjonariuszy ds. zgodności. W Control Hub można również zobaczyć listę wszystkich lub określonych administratorów, w tym administratorów urządzeń i funkcjonariuszy ds. zgodności.

Po dodaniu użytkowników możesz przypisać do nich różne usługi Webex.

Chociaż można edytować usługi dla poszczególnych użytkowników, bardziej efektywne może być jednoczesne edytowanie usług wielu użytkowników przy użyciu masowego szablonu CSV.

1

Zaloguj się do Centrum sterowania .

2

Przejdź do Zarządzanie > Użytkownicy, a następnie kliknij przycisk Zarządzaj użytkownikami.

3

Wybierz Eksportuj i zaimportuj użytkowników za pomocą pliku CSV, a następnie kliknij opcję Eksportuj.

4

W pobranym pliku dodaj True dla usług, które chcesz przypisać każdemu z użytkowników.

Aplikacja Webex korzysta z uwierzytelniania podstawowego. Możesz skonfigurować logowanie SSO tak, aby ludzie uwierzytelniali się tylko raz.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Integracja z jednokrotnym logowaniem w Control Hub.
1

Zaloguj się do Centrum sterowania .

2

Przejdź do Zarządzanie > Ustawienia organizacji.

3

W sekcji Uwierzytelnianie w obszarze Jednokrotne logowanie i wielu dostawców tożsamości kliknij Aktywuj logowanie SSO.

4

Wybierz dostawcę tożsamości, a następnie kliknij Dalej.

5

Wybierz certyfikat, a następnie kliknij opcję Pobierz metadane.

6

Kliknij przycisk Dalej.

7

Wybierz sposób połączenia dostawcy tożsamości (IdP) z chmurą Webex, klikając opcję Prześlij metadane dostawcy tożsamości lub Wypełnij formularz konfiguracyjny.

8

Kliknij przycisk Dalej.

9

Kliknij opcję Zapisz.

Możesz dodawać urządzenia do swojej organizacji i przypisywać je do poszczególnych użytkowników lub współdzielonych obszarów roboczych. Aby ułatwić późniejsze porządkowanie i wyszukiwanie urządzeń, możesz pogrupować urządzenia za pomocą tagów.

Po dodaniu urządzenia usługa Control Hub generuje kod aktywacyjny, który należy wprowadzić na urządzeniu, aby powiązać je z Control Hub.

Jeśli w Twojej organizacji jest wiele urządzeń, możesz także wyszukiwać urządzenia.

Dodaj swoje logo

 1. Zaloguj się do Centrum sterowania .
 2. Przejdź do Zarządzanie > Ustawienia organizacji.
 3. Przewiń do Branding, a następnie wybierz Użyj własnego logo.
 4. Wybierz logo i kliknij przycisk Prześlij.

Można również skonfigurować zaawansowane modyfikacje brandingu.

Informacje o pomocy i wsparciu

Wykonaj poniższe czynności, aby zapewnić użytkownikom informacje dotyczące pomocy technicznej. Jest ona wyświetlana w witrynie Webex, aplikacji Webex i otwartych narzędziach Cisco Technical Assistance Center (TAC).

 1. Zaloguj się do Centrum sterowania .
 2. Przejdź do Zarządzanie > Ustawienia organizacji, a następnie przewiń do informacji pomocy i wsparcia.
 3. Aby zapewnić bezpośrednie wsparcie użytkownikom za pośrednictwem zespołu wsparcia Twojej organizacji, włącz opcję Przekieruj wsparcie użytkownika.
  • Po włączeniu tej opcji użytkownicy są przekierowywani na podane adresy URL Contact Support and Help Site (pomocy technicznej i pomocy) i widzą skonfigurowany opis. Użytkownicy nie mogą otwierać spraw pomocy technicznej przy użyciu programu Cisco TAC za pośrednictwem programu Support Case Manager, Webex Chat Assistant lub nawiązywania połączenia telefonicznego. To ustawienie nie ma zastosowania do administratorów organizacji Webex, jak określono w sekcji Przypisz role kont organizacji w Control Hub.
  • Po wyłączeniu żądania pomocy technicznej użytkowników nie są przekierowywane; mogą one otwierać przypadki za pomocą Cisco TAC.

   Nadal można skonfigurować adresy URL pomocy technicznej i witryny pomocy . Są one wyświetlane w aplikacji Webex w menu Pomoc oraz w witrynie Webex w sekcji Wsparcie.

 4. W sekcji Skontaktuj się z pomocą techniczną wprowadź następujące informacje, które są wyświetlane w opcji Wsparcie w witrynie Webex:
  • Adres URL pomocy technicznej — adres URL, pod którym użytkownicy organizacji otwierają przypadki pomocy technicznej.
  • Opis— określ szczegóły, które należy przedstawić użytkownikowi na temat pomocy technicznej organizacji Webex, takie jak godziny pracy, numer telefonu do pilnej pomocy technicznej itp.
 5. W sekcji Witryna pomocy wprowadź adres URL do bazy wiedzy swojej firmy, gdzie użytkownicy mogą uzyskać dostęp do zasobów samopomocy.

   
  Jeśli Contact Support i/lub Help Site są skonfigurowane z adresem URL wewnętrznym organizacji, użytkownicy muszą być połączeni z siecią organizacji lub połączeni za pośrednictwem sieci VPN.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Aby uzyskać więcej ustawień, zobacz Konfiguracja organizacji w sekcji Rozpocznij.

Użyj analityki i raportów w Control Hub, aby sprawdzić, jak użytkownicy korzystają z witryny i usług Webex.

 1. Zaloguj się do Centrum sterowania .
 2. W obszarze Monitorowanie wybierz opcję:

Podczas korzystania z usług Webex z usługą monitorowania Webex można zbierać dane bazowe w sieci organizacji. Dane te mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów, które napotykają użytkownicy, na przykład w określaniu, czy przyczyną spotkania o niskiej jakości jest problem z siecią.

Jeśli pojawią się problemy z usługą Webex lub aby sprawdzić stan usług, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do Centrum sterowania .
 2. Przejdź do Monitorowanie > Rozwiązywanie problemów.