sprawdzanie aktualizacji aplikacji

Obsługujemy tylko najnowszą wersję aplikacji Webex, a jeśli występują jakiekolwiek problemy, upewnij się, że uaktualniłeś ją do najnowszej wersji przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną.

Aby uzyskać najnowsze informacje o wersji, zobacz Uwagi dotyczące wydania.

Możesz samodzielnie sprawdzić dostępność aktualizacji, zamiast czekać na następną zaplanowaną aktualizację.

1

Kliknij Pomoca następnie kliknij przycisk Sprawdź aktualizacje.


 

Możesz również kliknąć swoje zdjęcie profilowe, wybierz Pomoc > Informacje > Sprawdź dostępność aktualizacji.

2

Gdy aktualizacja jest dostępna, kliknij przycisk Pobierz aktualizację, aby pobrać aktualizację.

Po zakończeniu aktualizacji wybierz:

  • Uruchom ponownie teraz — aby zainstalować nową wersję.

  • Zrobię to później— aby zainstalować aktualizację później.

    Ikona odświeżania będzie widoczna w panelu nawigacyjnym i Aktualizacja będzie gotowa w menu Pomoc , aby poinformować Cię, że czekasz na aktualizację.

Jeśli aktualizacja nie jest dostępna, pojawi się komunikat w wyskakującym okienku informujący, że Jesteś na bieżąco i jakiej wersji używasz.


 

Gdy nie zaznaczyłeś aktualizacji, ale widzisz ikonę odświeżania, masz zaplanowaną aktualizację oczekującą na Ciebie.

Jeśli używasz starszej wersji aplikacji, otrzymasz monit o uaktualnienie.

Jeśli nie masz skonfigurowanego urządzenia iPhone lub iPad do automatycznego pobierania aplikacji (Ustawienia > Automatyczne pobieranie > Aplikacje), musisz sprawdzić App Store pod kątem najnowszej wersji.

W App Store dotknij opcji Aktualizacje. Jeśli nie ma opcji Aktualizuj, aplikacja jest aktualizowana.

1

W Sklepie Play dotknij, a następnie dotknij opcji Moje aplikacje.

2

Znajdź aplikację Webex i dotknij opcji Aktualizuj.

  • Jeśli nie ma opcji Aktualizuj, aplikacja jest aktualizowana.

  • Jeśli pojawi się ekran Otwórz aplikację, wróć do listy aktualizacji i dotknij opcji Aktualizuj ponownie.

Po zalogowaniu korzystasz z najnowszej wersji aplikacji Webex.

Jeśli masz otwarty na chwilę widok WWW aplikacji Webex, odśwież kartę przeglądarki, aby zaktualizować widok.