Podržavamo samo najnoviju verziju web-aplikacije Webex, a ako nailazite na probleme, prije nego što se obratite podršci, provjerite jeste li nadogradili na najnoviju verziju.

Najnovije informacije o izdanju potražite u izdanju Bilježaka.

Na lijevoj ploči aplikacije kliknite , a zatim Ponovno pokreni. Ako ne vidite ikonu osvježavanja, trenutno vas ne čeka ažuriranje.


 

Kada koristite stariju verziju aplikacije, primit ćete upit za nadogradnju.

Ako nemate postavljen iPhone ili iPad za automatsko preuzimanje aplikacija (Postavke > Automatska preuzimanja > aplikacije ),morat ćete provjeriti app store za najnoviju verziju.

U trgovini App Store dodirnite Ažuriranja. Ako ne postoji mogućnost Ažuriranja, aplikacija se ažurira.

1

U Trgovini Playdodirnite , a zatim Moje aplikacije.

2

Pronađite web-aplikaciju, a zatim dodirnite Ažuriraj.

  • Ako ne postoji mogućnost Ažuriranja, aplikacija se ažurira.

  • Ako se pojavi zaslon Otvori aplikaciju, vratite se na popis ažuriranja i ponovno dodirnite Ažuriraj.

Kada se prijavite, koristite najnoviju verziju web-aplikacije WebexApp.

Ako ste već neko vrijeme otvorili web-prikaz web-aplikacije Webex App, osvježite karticu preglednika da biste ažurirali prikaz.