Jeśli jesteś pełnoprawnym administratorem klienta, administratorem klienta tylko do odczytu lub administratorem obsługi klienta, możesz użyć informacji o rozwiązywaniu problemów, które są prezentowane w Centrum sterowania, aby ułatwić określenie głównej przyczyny problemów związanych ze spotkaniami, z którymi borykają się użytkownicy. Dodajemy również potężną sekcję Diagnostyka, w której można jeszcze bardziej przejść do konkretnych spotkań, które są w toku lub które miały miejsce w ciągu ostatnich 21 dni. Wyszukaj spotkania według numeru spotkania, adresu e-mail hosta lub uczestników, identyfikatora konferencji lub nazwy urządzeń zarejestrowanych w chmurze. Następnie można przejść do szczegółów uczestnika, jakości wideo, jakości dźwięku i innych informacji.

Jeśli masz również rolę Zaawansowane rozwiązywanie problemów zdostępem do problemów, możesz przełączyć się do widoku Aktywne spotkanie, który umożliwia wyświetlanie wszystkich spotkań, które są w toku w witrynie webex. Do tych spotkań można również dołączyć za pomocą jednego kliknięcia w widoku spotkania.

Jeśli proces łączenia witryny Webex został ukończony,możesz uzyskać dostęp do strony Rozwiązywanie problemów za pośrednictwem administracji witryną.


Spotkania w toku pojawiają się na górze listy ze stanem W progess.

Są to minimalne wersje wymagane dla usług Webex, które są potrzebne do wyświetlenia bogatych danych dotyczących rozwiązywania problemów dla spotkań Webex. Jeśli urządzenia nie spełniają tych wymagań, dostępne są tylko dane dotyczące utraty pakietów i opóźnienia.


Zaawansowane dane dotyczące rozwiązywania problemów dla zdarzeń Webex są dostępne dla uczestników, którzy dołączają za pośrednictwem aplikacji klasycznej, w przeciwnym razie dostępne są tylko dane dotyczące utraty pakietów i opóźnienia.

Tylko dane dotyczące utraty pakietów i opóźnienia są dostępne dla sesji szkoleniowych webex.

Klient

Aplikacja internetowa

Aplikacja klasyczna

Urządzenia mobilne (iOS)

Urządzenia mobilne (Android)

Minimalna wersja

39.11

39.6.5

39.11

39.11

Metryki

Obsługiwane

Utrata pakietów (%)

Odbieranie dźwięku

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie dźwięku

Tak

Tak

Tak

Tak

Odbieranie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie odbierania

Nie

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie wysyłania

Tak

Tak

Nie

Nie

Opóźnienie (ms)

Dźwięk

Nie

Tak

Tak

Tak

Wideo

Nie

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie

Nie

Tak

Tak

Tak

Jitter (ms)

Odbieranie dźwięku

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie dźwięku

Nie

Tak

Tak

Tak

Odbieranie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie wideo

Nie

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie odbierania

Nie

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie wysyłania

Nie

Nie

Nie

Nie

Szybkość transmisji bitów nośnika (kb/s)

Odbieranie dźwięku

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie dźwięku

Tak

Tak

Tak

Tak

Odbieranie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie odbierania

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie wysyłania

Nie

Nie

Nie

Nie

Rozdzielczość

Odbieranie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie odbierania

Nie

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie wysyłania

Nie

Nie

Nie

Nie

Częstotliwość odświeżania

Odbieranie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie odbierania

Nie

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie wysyłania

Nie

Nie

Nie

Nie

Procesor (%)

Średnia aplikacji

Nie

Tak

Tak

Nie

Maksymalna liczba aplikacji

Nie

Tak

Tak

Nie

Średnia systemowa

Nie

Tak

Tak

Nie

Maksymalny system

Nie

Tak

Tak

Nie

Połączenie sieciowe

Ethernet/Wi-Fi

Nie

Tak

Tak

Tak

Transport (UDP/TCP)

Transport audio

Tak

Tak

Tak

Tak

Transport wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie transportu

Tak

Tak

Tak

Tak

Kodek

Odbieranie dźwięku

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie dźwięku

Tak

Tak

Tak

Tak

Odbieranie wideo

Nie

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie odbierania

Nie

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie wysyłania

Tak

Nie

Nie

Nie

Platforma

System operacyjny

Tak

Tak

Tak

Tak

Wersja systemu operacyjnego

Tak

Tak

Tak

Tak

Klient

Typ klienta

Tak

Tak

Tak

Tak

Wersja klienta

Tak

Tak

Tak

Tak

Przeglądarka

Typ przeglądarki

Tak

Tak

Nie

Nie

Wersja przeglądarki

Tak

Tak

Nie

Nie

Różne

Sprzęt

Tak

Nie

Nie

Nie

Węzeł multimediów

Tak

Tak

Nie

Nie

Lokalny adres IP

Nie

Tak

Nie

Tak

Publiczny adres IP

Tak

Tak

Nie

Nie

Kamera

Tak

Tak

Nie

Nie

Mikrofon

Tak

Tak

Nie

Nie

Głośnik

Tak

Tak

Nie

Nie

Klient

Aplikacja internetowa

Aplikacja klasyczna (Windows)

Aplikacja komputerowa (Mac)

Urządzenia mobilne (iOS)

Urządzenia mobilne (Android)

Minimalna wersja

ND.

3.0.12427.0

3.0.12427.0

4.3

4.1.6

Metryki

Obsługiwane

Utrata pakietów (%)

Odbieranie dźwięku

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie dźwięku

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Odbieranie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie odbierania

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie wysyłania

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Opóźnienie (ms)

Dźwięk

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Jitter (ms)

Odbieranie dźwięku

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie dźwięku

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Odbieranie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie wideo

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie odbierania

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie wysyłania

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Szybkość transmisji bitów nośnika (kb/s)

Odbieranie dźwięku

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie dźwięku

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Odbieranie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie odbierania

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie wysyłania

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Rozdzielczość

Odbieranie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie odbierania

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie wysyłania

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Częstotliwość odświeżania

Odbieranie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie odbierania

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie wysyłania

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Procesor (%)

Średnia aplikacji

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Maksymalna liczba aplikacji

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Średnia systemowa

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Maksymalny system

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Połączenie sieciowe

Ethernet/Wi-Fi

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Transport (UDP/TCP)

Transport audio

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Transport wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie transportu

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Kodek

Odbieranie dźwięku

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie dźwięku

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Odbieranie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie odbierania

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie wysyłania

Tak

Nie

Nie

Tak

Tak

Platforma

System operacyjny

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Wersja systemu operacyjnego

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Klient

Typ klienta

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Wersja klienta

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Przeglądarka

Typ przeglądarki

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Wersja przeglądarki

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Różne

Sprzęt

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Węzeł multimediów

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Lokalny adres IP

Nie

Tak

Tak

Nie

Nie

Publiczny adres IP

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Kamera

Nie

Tak

Tak

Nie

Tak

Mikrofon

Nie

Tak

Tak

Nie

Nie

Głośnik

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Klient

Punkty końcowe SIP innych firm

Monitorowanie urządzeń WMS

Webex Edge for Devices

Urządzenia zarejestrowane w chmurze

Minimalna wersja

Wszystko

Wszystko

Wszystko

ROOMOS 2019-08-16 3DAC3CFA60C

Metryki

Obsługiwane

Utrata pakietów (%)

Odbieranie dźwięku

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie dźwięku

Tak

Tak

Tak

Tak

Odbieranie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie odbierania

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie wysyłania

Tak

Tak

Tak

Tak

Opóźnienie (ms)

Dźwięk

Tak

Nie

Tak

Tak

Wideo

Tak

Nie

Tak

Tak

Udostępnianie

Tak

Nie

Tak

Tak

Jitter (ms)

Odbieranie dźwięku

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie dźwięku

Tak

Tak

Tak

Tak

Odbieranie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie odbierania

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie wysyłania

Tak

Tak

Tak

Tak

Szybkość transmisji bitów nośnika (kb/s)

Odbieranie dźwięku

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie dźwięku

Tak

Tak

Tak

Tak

Odbieranie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie odbierania

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie wysyłania

Tak

Tak

Tak

Tak

Rozdzielczość

Odbieranie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie odbierania

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie wysyłania

Tak

Tak

Tak

Tak

Częstotliwość odświeżania

Odbieranie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie odbierania

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie wysyłania

Tak

Tak

Tak

Tak

Procesor (%)

Średnia aplikacji

Nie

Nie

Nie

Nie

Maksymalna liczba aplikacji

Nie

Nie

Nie

Nie

Średnia systemowa

Nie

Nie

Nie

Nie

Maksymalny system

Nie

Nie

Nie

Nie

Połączenie sieciowe

Ethernet/Wi-Fi

Tak

Tak

Tak

Tak

Transport (UDP/TCP)

Transport audio

Tak

Tak

Tak

Tak

Transport wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie transportu

Tak

Tak

Tak

Tak

Kodek

Odbieranie dźwięku

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie dźwięku

Tak

Tak

Tak

Tak

Odbieranie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie odbierania

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie wysyłania

Nie

Nie

Nie

Nie

Platforma

System operacyjny

Nie

Nie

Nie

Nie

Wersja systemu operacyjnego

Nie

Nie

Nie

Nie

Klient

Typ klienta

Tak

Tak

Tak

Tak

Wersja klienta

Tak

Tak

Tak

Tak

Przeglądarka

Typ przeglądarki

Nie

Nie

Nie

Nie

Wersja przeglądarki

Nie

Nie

Nie

Nie

Różne

Sprzęt

Nie

Tak

Tak

Tak

Węzeł multimediów

Nie

Nie

Tak

Tak

Lokalny adres IP

Nie

Tak

Tak

Tak

Publiczny adres IP

Nie

Nie

Tak

Tak

Kamera

Nie

Nie

Nie

Nie

Mikrofon

Nie

Nie

Nie

Nie

Głośnik

Nie

Nie

Nie

Nie

Wyszukiwanie spotkania

1

Aby wyświetlić dane dotyczące rozwiązywania problemów:

 • W przypadku witryn webex zarządzanych w Centrum sterowania , z widoku klienta w kliknij pozycjęhttps://admin.webex.comRozwiązywanie problemów.
 • W przypadku witryn sieci Web zarządzanych w witrynie Cisco Webex Site Administration zaloguj się do administracji witryną Webex i kliknij przycisk Rozwiązywanie problemów.
 • W przypadku administratorów partnerów, którzy chcą wyświetlać własne dane, z widoku partnera w https://admin.webex.comobszarze Przejdź do strony Klienci , wybierz organizację klienta zetykietą Moja organizacja , kliknij pozycję Wyświetl moją organizację , a następnie kliknij pozycjęRozwiązywanie problemów.
2

Za pomocą paska wyszukiwania można wyszukiwać spotkanie według wiadomości e-mail hosta, adresu e-mail uczestnika, numeru spotkania lub identyfikatora konferencji.

Domyślnie możesz wyświetlać raporty z ostatnich 7 dni, ale możesz kliknąć ikonę kalendarza, aby określić określoną datę raportu. Możesz wyszukiwać spotkania, które miały miejsce do 21 dni temu.

Strefa czasowa jest ustawiona zgodnie z twoim profilem w prawym górnym rogu, ale możesz zmienić strefę czasową w dowolnym momencie z menu rozwijanego. Jeśli na przykład gospodarz spotkania przychodzi do Ciebie z problemem ze spotkania, które miało miejsce w innej strefie czasowej, możesz przełączyć się do tej strefy czasowej, aby nie trzeba było przeliczać czasu.

3

W wynikach wyszukiwania wybierz spotkanie, o których chcesz uzyskać więcej informacji.

Wyświetlanie spotkań na żywo

Jeśli jesteś pełnoprawnym administratorem, administratorem tylko do odczytu lub administratorem pomocy technicznej z rolą Zaawansowanemu dostępowi do rozwiązywania problemów, możesz wyświetlić wszystkie spotkania, które są w toku witryny Webex.

1

W widoku klienta w https://admin.webex.comkliknij pozycję Rozwiązywanie problemów.

2

Kliknij listę rozwijaną i wybierz pozycję Aktywne spotkanie , a następnie wybierzwitrynę sieci Web, dla której chcesz wyświetlić spotkania na żywo.

Jeśli ktoś zgłosi problem ze spotkaniem, możesz wyszukać wiadomość e-mail hosta lub uczestników, 9-cyfrowy numer spotkania (znany również jako kod dostępu do spotkania) lub identyfikator konferencji. Masz dostęp do informacji, takich jak to, co ludzie byli do podczas spotkania (jak hosting lub udostępnianie), kiedy ludzie dołączyli audio i wideo, i jak długo trwało spotkanie. Rozwiązywanie problemów związanych ze spotkaniami stało się łatwiejsze dzięki tego typu informacjom w zasięgu ręki.


Jeśli klikniesz spotkanie, a następnie użyjesz przycisku Wstecz, aby wrócić do widoku wyszukiwania, ostatnie wyświetlone spotkanie zostanie wyróżnione na żółto.

Strefa czasowa jest ustawiona zgodnie z ustawieniem profilu, ale możesz ją zmienić w prawym górnym rogu.

Szukaj przez e-mail

Wprowadź czyjś adres e-mail, w tym domenę, aby dowiedzieć się więcej o spotkaniach, w których uczestniczyli. Sprawdź, czy byli gospodarzami spotkań lub którzy uczestniczyli w spotkaniach, w których się uczestniczyli. Można również wyświetlić informacje o spotkaniach na żywo, które są nadal w toku.

Zostanie wyświetlona lista spotkań, które zostały hostowane lub w których uczestniczyła określona osoba. Na wpis wyświetlane jest jedno podsumowanie spotkania. Spotkania, które są w toku, są wyświetlane na górze listy i są oznaczone stanem W toku. Trwające spotkania, które rozpoczęły się w ciągu ostatnich 10 minut, uznaje się za trwające.

Szukaj według numeru spotkania

Numery spotkań są również znane jako 9-cyfrowy kod dostępu. Liczba ta może nie być unikatowa podczas spotkań. Na przykład kod dostępu cisco Webex Personal Room nie zmienia się ze spotkania na spotkanie.

Wprowadź 9-cyfrowy numer bez spacji lub kresek. Wyświetlana jest lista spotkań spełniających kryteria wyszukiwania.

Wyszukiwanie według nazwy urządzenia zarejestrowanego w chmurze

Wprowadź nazwę urządzenia zarejestrowanego w chmurze, aby dowiedzieć się więcej o spotkaniach przyłączonych z określonego urządzenia. Jeśli szukasz częściowej nazwy urządzenia, takiej jak Przykład, lista rozwijana pokazuje najbliższe dopasowanie, które można wybrać. Jeśli szukasz pełnej nazwy urządzenia, na liście spotkań są wyświetlane wszystkie spotkania połączone z urządzenia.

Szukaj według identyfikatora konferencji

Każde spotkanie ma unikalny identyfikator konferencji na spotkanie. Identyfikator konferencji to wewnętrzny identyfikator, który nie jest powszechnie dostępny dla użytkowników. Możesz zlokalizować ten identyfikator za pośrednictwem Analytics.

Wprowadź identyfikator konferencji w polu wyszukiwania. Identyfikatory konferencji mają długość od 9 do 18 znaków i mogą być alfanumeryczne. Szczegóły spotkania dotyczące identyfikatora konferencji, którego szukasz.

Ograniczenia

Wyszukiwanie symboli wieloznacznych, takie jak wyszukiwania, które używają znaków specjalnych, nie jest obsługiwane.

Dane nie są dostępne dla spotkań tylko audio, gdzie każdy uczestnik spotkania (w tym host) wybierany do spotkania i nikt nie dołączył za pośrednictwem klienta lub urządzenia.

Dane mogą nie być dostępne dla spotkań jeden na jeden w aplikacji Webex.

Jeśli spotkanie zostało zaplanowane w przestrzeni, użyj numeru spotkania, aby znaleźć spotkanie, jeśli nie możesz znaleźć spotkania przy użyciu adresu e-mail hosta. Numer spotkania można znaleźć, przechodząc do miejsca, wybierając menu aktywności i wybierając pozycjęSpotkania, a następnie informacje o spotkaniu wprzestrzeni.

Po wybraniu spotkania z widoku wyszukiwania zostanie wyświetlony widok spotkania.

Widok szczegółów spotkania zawiera listę wszystkich uczestników po lewej stronie, informacje o użytkowaniu i jakości uczestników w środku oraz przesuwany prawy panel z określonymi szczegółami spotkania.


W toku spotkania są wyświetlane z ikoną. W toku spotkania nie odświeżają się automatycznie. Kliknij przycisk odświeżania, aby zaktualizować informacje o spotkaniu wyświetlane na stronie.

Dołączanie do spotkań w toku

Jeśli jesteś pełnoprawnym administratorem z rolą Zaawansowane rozwiązywanie problemów, możesz dołączyć do spotkania, które jest w toku, aby upewnić się, że spotkanie przebiega sprawnie. Kliknij pozycję Dołącz w widoku spotkania, a dołączysz do spotkania jako gość.

Lista uczestników

Po lewej stronie pojawi się nazwa uczestnika lub urządzenia oraz ikona urządzenia użytego do dołączenia do spotkania. Jeśli ktoś dołącza do spotkania przy użyciu klienta Webex i łączy dźwięk z oddzwonienia za pośrednictwem sieci PSTN, zostaną wyświetlone dwa wpisy. Na przykład podczas wywoływania spotkania, a aplikacja Webex jest sparowana z urządzeniem Cisco Webex Room Device, istnieją dwa wpisy: Aplikacja Webex i urządzenie pokojowe.

Wyszukiwanie konkretnych uczestników

Wprowadź nazwę uczestnika, dla którego chcesz sprawdzić metryki. Możesz dodać do listy, wyszukując innego uczestnika.

Lista uczestników filtru

Kliknij pasek wyszukiwania, aby wyświetlić listę filtrów, według których możesz filtrować uczestników. Dostępne filtry to:

 • Platforma— filtruje uczestników według systemu operacyjnego urządzenia użytego do dołączenia do spotkania.

 • Klient— filtruje uczestników według typu aplikacji używanej do dołączenia do spotkania.

 • Uczestnik— filtruje uczestników według przypisanej roli, takiej jak gość lub host.

 • Jakość— filtruje uczestników, którzy doświadczyli niskich lub uczciwych progów jakości.

 • Lokalizacja— filtruje uczestników według określonej lokalizacji.

 • Regionnośnika — filtruje uczestników według centrum danych lub klastra lokalnego, z który są nawiązywać połączenie.

Reorganizacja listy uczestników

Użyj menu drop-drop, aby posortować uczestników według kolejności alfabetycznej, najpierw według najsłabiejszej jakości dźwięku, wideo lub udostępniania lub według lokalizacji.

Wyświetlanie uczestnika sparowanego z urządzeniem

Gdy uczestnik korzysta z urządzenia lub łączy się za pośrednictwem nazwy PSTN, aby dołączyć do spotkania, nazwa uczestnika pojawia się pod urządzeniem. Dzięki temu zobaczysz, którzy uczestnicy sparowali z którym urządzeniem, ułatwiając dotarcie do właściwego uczestnika, aby im pomóc.

Umieść wskaźnik myszy na uczestniku, aby wyświetlić krótkie podsumowanie dotyczące uczestnika, takie jak typ klienta użyty do dołączenia do spotkania. Gdy ktoś dzwoni na spotkanie, możesz zobaczyć, o której godzinie dołączył do spotkania i ile czasu było na spotkaniu.

Dołącz do czasu spotkania (JMT)

JMT dla każdego klienta jest przechwytywany z wyjątkiem wywołań przy użyciu sieci PSTN. JMT jest obliczana w sekundach jako (czas od kliknięcia łącza spotkania do ładowania okna podglądu) + (czas od kliknięcia przycisku Dołącz teraz w oknie podglądu do łączenia się ze spotkaniem).

JMT nie liczy czasu, przez który użytkownik przegląda menu, dokonywania wyborów w oknie podglądu lub oczekiwania w lobby.

JMT mniej niż 10 sekund jest wyświetlany na zielono, między 10 i 20 sekund jest wyświetlany w kolorze żółtym, a ponad 20 sekund jest wyświetlany na czerwono. Umieść wskaźnik myszy na kolorowej krocie, aby wyświetlić jmt uczestnika.


Czas spotkania dołączania uczestnika zawsze pokaże, że uczestnik dołączył do spotkania, nawet jeśli uczestnik opuści spotkanie i ponownie dołączy do spotkania wiele razy.

Szczegóły spotkania

Szczegóły spotkania są wyświetlane na prawym panelu przesuwnym po prawej stronie i mogą być zwinięte za pomocą przycisku.

Szczegóły spotkania obejmują podsumowanie spotkania, takie jak numer spotkania, identyfikator konferencji, nazwa witryny Webex, data i godzina spotkania, typ spotkania, które odbyło się, liczba uczestników oraz imię i nazwisko gospodarza oraz adres e-mail. Szczegóły spotkania wskazują również, czy użyto dźwięku, wideo i nagrania oraz czy ekran został udostępniony, jak długo trwał udział ekranu.

Nazwa hosta i wiadomość e-mail wskazują użytkownika, który zaplanował spotkanie Webex lub osobę, która utworzyła spotkanie w webex.

Legenda znajduje się pod panelem. Umieść wskaźnik myszy na ikonie informacji, aby zobaczyć, jak zdefiniowano progi.

Karta Audio, Wideo i Udostępnianie

Możesz przełączać się między kartami Audio, Wideo i Udostępnianie, aby wyświetlić szczegółowe widoki spotkania, które obejmują JMT, użycie i metrykę jakości.

Jak przechwytywane są dane o jakości

Dane o jakości są przechwytywane co minutę i wizualizowane za pomocą zielonego (dobrego), żółtego (sprawiedliwego) lub czerwonego (słabego). Kolory te są oparte tylko na utracie pakietów end-to-end i średnim opóźnieniu.

Wysyłanie utraty pakietów (serwer Webex do klienta) i odbieranie utraty pakietów (klient do serwera Webex) jest przechwytywane przed odzyskiem pakietów. Kompleksowa utrata pakietów jest obliczana od prezentera lub prelegenta do uczestnika i jest przechwytywany po odzyskaniu pakietów.

Jeśli widzisz szarą linię kropkowana, oznacza to, że dźwięk, wideo lub udostępnianie urządzenia jest wyłączone. Jeśli widzisz stałą szarą linię, która wskazuje, że dostępne są tylko minimalne dane, takie jak użycie i JMT. Szare linie oznaczają, że użytkownik dołączył do spotkania z aplikacją lub urządzeniem starszym niż minimalna obsługiwana wersja lub urządzenie lokalne Cisco.

Możesz najechać kursorem na linię, aby wyświetlić podsumowanie metryki jakości jako wyskakujące okienko.

Wskaźnik hosta i udostępniania

Ikona H wskazuje, kiedy uczestnik staje się gospodarzem spotkania, a niebieska linia pokazuje, kto udostępnia ekran.

Wskaźnik zmiany sprzętu i sieci

Fioletowa ikona diamentu wskazuje, kiedy uczestnik zmienia połączenie sieciowe, zestaw słuchawkowy, mikrofon lub kamerę podczas spotkania. Umieść wskaźnik myszy na ikonie, aby wyświetlić szczegóły zmiany.

Linia kropkowana pokazuje, jak długo uczestnik został wyciszony, i można najechać kursorem na ikonę, aby sprawdzić, czy uczestnik wyciszony i nie wyciszony wiele razy w tym czasie.

Wskaźnik zakończenia spotkania

Jeśli uczestnik dołączył do spotkania przy użyciu usługi VoIP za pomocą aplikacji Spotkania Webex, aplikacji Webex lub urządzenia, możesz zobaczyć, jak spotkanie zakończyło się dla tego uczestnika. Zielona ikona linii wskazuje, kiedy uczestnik opuścił spotkanie normalnie, podczas gdy ikona czerwonej linii wskazuje, kiedy uczestnik opuścił spotkanie nieoczekiwanie, na przykład po usunięciu ze spotkania z powodu problemu z systemem lub siecią.

Wyświetlanie pojedynczych sesji breakout

Niebieska linia reprezentuje, jeśli sesja breakout została uruchomiona w ramach spotkania. Możesz kliknąć niebieską linię, aby zobaczyć, którzy uczestnicy dołączyli do sesji breakout i jak długo tam byli. Te informacje ułatwią wyizolowanie problemów w ramach określonej sesji breakout.

Karta Szczegóły

Karta Szczegóły zawiera widok tabeli uczestników. Możesz zobaczyć, jak długo byli na spotkaniu, klient i platforma, których używali do dołączenia do spotkania, ich adresy IP, informacje o sprzęcie, jak zakończyli spotkanie, lokalizację, z której dołączyli i czy byli gospodarzem. Za pomocą paska przewijania można wyświetlić dodatkowe informacje, takie jak wybrany numer , audio, wideo i udostępnienie transportu uczestnika oraz kodek, mikrofon, głośnik i kamera. Tę tabelę można wyeksportować do pliku CSV za pomocą przycisku Eksportuj rekord w prawym górnym rogu.


Szczegóły spotkania pokazuje wartości, które są istotne dla spotkania. Jeśli funkcja lub funkcja nie została użyta, na przykład jeśli nikt nie udostępnił ekranu podczas spotkania, wartość pozostaje pusta.

Oto dane szczegółowe, które są dostępne.

Tytuł

Opis

Godzina dołączenia

Gdy uczestnik dołączył do spotkania pokazanego w wybranej strefie czasowej.

Czas trwania

Czas trwania spotkania.

Aktywność

Jeśli uczestnik był gospodarzem, został przeniesiony rolę hosta lub udostępnionej zawartości podczas spotkania.

Klient

Typ i wersja aplikacji używane do przyłączenia się do spotkania.

Platforma

System operacyjny i wersja urządzenia użytego do dołączenia do spotkania. Możliwe wartości mogą to być "windows", "mac", "android", "ios" i "linux"

Dołącz z

Jeśli uczestnik dołączył do spotkania przez przeglądarkę, pokazuje typ przeglądarki i wersję używaną do przyłączenia się do spotkania.

Sprzęt

Ta specyfikacja sprzętu i model urządzenia używanego do dołączenia do spotkania. W przypadku komputerów może to być "Lenovo Thinkpad p60". W przypadku telefonów może to być "Samsung Galaxy S7". W przypadku urządzeń pomieszczeń może to być "Cisco Webex Room Kit".

Połączenie

Typ połączenia sieciowego używanego przez klienta do wymiany nośników. Możliwe wartości mogą być "wifi", "ethernet", "komórkowy" lub "nieznany".


 

To nie jest śledzone dla typu nośnika. Możliwe jest (i stosunkowo powszechne), że zmienia się to w trakcie spotkania.

Lokalny adres IP

Lokalny adres IP klienta dla interfejsu sieciowego, który jest używany do przesyłania multimediów.

Publiczny adres IP

Jest to publiczny adres IP klienta widziany przez serwery multimediów.

Lokalizacja

Wyszukiwanie geograficzne publicznego adresu IP.

Węzeł multimediów

Centrum danych lub region węzła nośnika, z którymi jest połączony klient. W przypadku węzłów multimedialnych opartych na chmurze będzie to ogólna nazwa regionu, taka jak "San Jose, USA".

W przypadku węzłów nośników opartych na sieci wideo będzie to miało bardziej szczegółową nazwę, która będzie zgodna z nazwą klastra siatki wideo, która została zainicjowana przez klienta.

Kod systemu

Co się stało z uczestnikiem podczas spotkania. Dostępne kody systemowe to:

 • Host Hung Up- Gospodarz zakończył spotkanie dla wszystkich.

 • Użytkownik rozwiesził się— uczestnik opuścił spotkanie wcześniej.

 • Limit czasu— uczestnik odłączony od spotkania z powodu błędu połączenia sieciowego.

 • Zostaw poczekalnię- Uczestnik czekał w holu przed rozpoczęciem spotkania przez gospodarza.

 • Powrót do sieci PSTN— wywołanie zwrotne z dźwiękiem brzegowym nie powiodło się, więc wywołanie zwrotne przechodzi przez połączenie PSTN.

Telefon

Numer telefonu uczestnika.

Wybrany numer

Numer PSTN mostu konferencyjnego.

Transport audio

Typ sieci używany do transportu dźwięku. Prawidłowe wartości mogą to być "UDP", "TCP", "xTLS".


 

Może się to zmienić w trakcie spotkania, jednak zgłaszany jest tylko początkowy używany transport.

Transport wideo

Typ sieci używany do transportu wideo. Prawidłowe wartości mogą to być "UDP", "TCP", "xTLS".


 

Może się to zmienić w trakcie spotkania, jednak zgłaszany jest tylko początkowy używany transport.

Transport udostępniania

Typ sieci używany do transportu udziału ekranu lub aplikacji. Prawidłowe wartości mogą to być "UDP", "TCP", "xTLS".


 

Może się to zmienić w trakcie spotkania, jednak zgłaszany jest tylko początkowy używany transport.

Kodek audio

(Wyślij) Format kodowania i dekodowania nośników używany dla nośnika przesyłanego przez klienta. Należy zauważyć, że może to zmienić się w czasie podczas połączenia.

(Odbiór) Format kodowania i dekodowania nośników używanych przez nośnika odebranego przez klienta.


 

Może się to zmienić w trakcie spotkania, jednak zgłaszany jest tylko początkowy kodek.

Kodek wideo

(Wyślij) Format kodowania i dekodowania nośników używany dla nośnika przesyłanego przez klienta. Należy zauważyć, że może to zmienić się w czasie podczas połączenia.

(Odbiór) Format kodowania i dekodowania nośników używanych przez nośnika odebranego przez klienta.


 

Może się to zmienić w trakcie spotkania, jednak zgłaszany jest tylko początkowy kodek.

Kodek udostępniania

(Odbiór) Format kodowania i dekodowania nośników używanych przez nośnika odebranego przez klienta.


 

Może się to zmienić w trakcie spotkania, jednak zgłaszany jest tylko początkowy kodek.

Mikrofon

Nazwa marki i informacje o modelu mikrofonu, który był używany podczas spotkania.


 

Może się to zmienić w trakcie spotkania, jednak zgłaszany jest tylko początkowy mikrofon.

Głośnik

Nazwa marki i informacje o modelu dla głośnika, który był używany podczas spotkania.


 

Może się to zmienić w trakcie spotkania, jednak zgłaszany jest tylko początkowy głośnik.

Kamera

Nazwa marki i informacje o modelu kamery, która została użyta podczas spotkania.


 

Może się to zmienić w trakcie spotkania, jednak zgłaszana jest tylko początkowa kamera.

Eksportuj

Z widoku spotkania lub uczestnika można wyeksportować informacje o spotkaniu w pliku JSON. Można również wyeksportować listę uczestników i szczegóły do pliku CSV.


Informacje o prezenterze i hoście na karcie danych nie są uwzględniane w pliku JSON.

Karta Mapa

Widok mapy umożliwia wizualizację lokalizacji, z których uczestnicy dołączyli do spotkania, oraz centrów danych, z którymi się połączyli. Za pomocą tych informacji można określić, czy istnieje wzorzec dla uczestników, którzy doświadczają problemów z jakością multimediów. Czy niektóre obszary mają uczestników o niskiej jakości mediów, czy też było to konkretne centrum danych? Czy uczestnicy łączą się z najbardziej optymalnym centrum danych najbliżej ich obszaru? Czy uczestnik miał niską jakość multimediów, ponieważ był podłączony do centrum danych, które znajduje się dalej od niego? Ten widok mapy może pomóc w znalezieniu możliwych odpowiedzi na te pytania, dzięki czemu można zawęzić problemy i proaktywnie dowiedzieć się, czy występuje problem, zanim wystąpi więcej użytkowników.


Widok mapy obsługuje do 500 uczestników.

Uczestnicy widoku mapy rozwiązywania problemów

Liczba w okręgu pokazuje, ilu uczestników dołączyło z tego obszaru. Umieść wskaźnik myszy na lokalizacji, aby zobaczyć nazwy uczestników w tym obszarze, jakość ich multimediów i centrum danych, z którym się połączyli.

Najechanie kursorem na lokalizację w widoku mapy rozwiązywania problemów

Uczestnicy o złej jakości mediów

Jeśli uczestnik osiągnie jeden z progów niskiej jakości nośnika przez trzy minuty w sposób ciągły lub przez łącznie pięć minut, okrąg staje się czerwony. Progi jakości nośnika są obliczane jako:

 • Dobry— odbieranie utraty pakietów < 3% and latency < 300ms.

 • Słabe— odbieranie utraty pakietów > 5% i opóźnienia > 400ms.

 • Fair— żadna z powyższych.

Możesz kliknąć nazwę uczestnika, aby zobaczyć jego szczegóły jakości mediów podczas spotkania.

Uczestnicy z nieznaną lokalizacją

Uczestnicy, których lokalizacje są nieznane, są umieszczane na placu w lewym dolnym rogu mapy.


Obecnie uczestnicy, którzy dołączą do spotkania z klastrów siatki wideo, są mijają się nieznanymi.

Lokalizacja nieznanych uczestników w widoku mapy rozwiązywania problemów

Kliknij nazwę uczestnika, aby wyświetlić szczegółowe dane jego klienta i urządzenia. Wszystkie informacje są aktualizowane co minutę. Dodatkowe informacje na temat sprzętu i sieci uczestnika można znaleźć po prawej stronie.

Szczegóły uczestnika

Możesz kliknąć strzałkę w dół na dowolnym wykresie, aby je zwinąć, filtrować między wyświetlaniem szczegółów Wszystkie, Wysyłanie, Odbieranie lub Koniec do końca z menu rozwijanym w prawym rogu i odfiltrować średnie lub maksymalne opóźnienie każdego wykresu, klikając ikony dla nich.

Jakość dźwięku, jakość wideo, jakość udziału, użycie procesora CPU i użycie pamięci są aktualizowane co minutę dla spotkań, które są w toku.


Możesz kliknąć czerwone lub żółte segmenty linii, aby podświetlić zaznaczenie pionowym paskiem. Następnie umieść wskaźnik myszy na każdej linii, aby wyświetlić pop-up z rzeczywistą wartością i sygnaturą czasową każdego wykresu.

 • Jakość dźwięku— jakość dźwięku, jakiej doświadczył ten uczestnik podczas spotkania.

 • Jakość wideo— jakość wideo, jakiej doświadczył ten uczestnik podczas spotkania.

 • Udostępnij jakość— jakość każdej zawartości udostępnionej podczas spotkania. Jakość udziału obejmuje informacje o sposobie wysyłania i odno one treści.

 • Użycieprocesora CPU — procent procesora CPU, który był używany przez komputer, z którego uczestnik dołączył do spotkania.

 • Użycie pamięci— procent pamięci, który był używany przez komputer uczestnika podczas spotkania.

Wskaźnik wyciszenia

Ikona wyciszenia wskazuje, kiedy uczestnik został wyciszony podczas spotkania. Wskaźnik wyciszenia jest wyświetlany dla uczestników, którzy kliknął przycisk wyciszenia w aplikacji webex meetings i mobile, aplikacji webex na komputery i urządzenia mobilne oraz urządzeniach zarejestrowanych w chmurze. Jeśli uczestnik został wyciszony przez zewnętrzny sprzęt, taki jak mikrofon, wskaźnik wyciszenia nie jest pokazywał się.


Wyciszenie przy wejściu jest wyświetlane tylko dla uczestników, którzy dołączą do nich z aplikacji webex i aplikacji mobilnej.

Oto dostępne wskaźniki jakości.

Tytuł

Opis

Opóźnienie(ms)

Opóźnienie to opóźnienie w dostarczaniu dźwięku lub wideo podczas spotkania.

Utrata pakietów (%)

Utrata pakietów występuje, gdy występuje problem z przesyłaniem pakietów danych, a niektóre pakiety są odrzucane przed ich odebraniem przez adresata.


 

Wysyłanie utraty pakietów (serwer Webex do klienta) i odbieranie utraty pakietów (klient do serwera Webex) jest przechwytywane przed odzyskiem pakietów. Kompleksowa utrata pakietów jest obliczana od prezentera lub prelegenta do uczestnika i jest przechwytywany po odzyskaniu pakietów.

Jitter(ms)

Jitter jest różnicą w opóźnieniu pakietów, które są odbierane.

Szybkość transmisji bitów nośnika(kb/s)

Szybkość transmisji bitów to liczba bitów przetwarzanych na sekundę.

Liczba klatek na sekundę(fps)

Liczba klatek na sekundę to liczba klatek wyświetlanych co sekundę spotkania.

Rozdzielczość(p)

Rozdzielczość to liczba pikseli wyświetlanych na ekranie użytkownika w danym czasie.

Procesor systemu(%)

Całkowity procent procesora CPU, który jest używany przez wszystkie aplikacje. W systemie wielordzeniowym użycie procesora jest mierzone we wszystkich rdzeniach.

Procesor aplikacji Webex(%)

Procent procesora CPU, który jest pobierany przez Spotkania Webex lub aplikacji Webex podczas spotkania. W systemie wielordzeniowym użycie procesora jest mierzone we wszystkich rdzeniach.

Pamięć systemowa(%)

Całkowity procent pamięci używanej przez wszystkie aplikacje.

Pamięć aplikacji Webex(%)

Całkowity procent pamięci pobieranej przez spotkania Webex lub aplikację Webex podczas spotkania.

Szczegóły dotyczące sprzętu i sieci

Na panelu Sprzęt i sieci wyświetlane są informacje o konfiguracji uczestnika. Za pomocą przycisku można zwinąć panel.

Podobne informacje są dostępne dla aplikacji Webex Meeting Desktop, aplikacji Webex Desktop, Webex dla systemu Android, Webex dla iPhone'a i iPada oraz urządzeń obsługujących chmurę. Spotkania Webex dla urządzeń mobilnych, urządzeń lokalnych i urządzeń SIP innych firm będą obsługiwane w najbliższej przyszłości.


Szczegóły platformy, mikrofonu, głośnika i kamery nie są dostępne dla urządzeń obsługujących chmurę.

Tylko informacje o numerach telefonów i mostku konferencyjnym są dostępne dla użytkowników połączeń telefonicznych i oddzwaniania zwrotnego.

Dla PSTN: Zadzwoń i oddzwaniaj, dostępne są tylko numery telefonów lub informacje o mostku konferencyjnym.

Oto sprzęt i dane sieciowe, które są dostępne.

Tytuł

Opis

Klient

Typ i wersja aplikacji używane do przyłączenia się do spotkania.

Platforma

System operacyjny i wersja urządzenia użytego do dołączenia do spotkania. Możliwe wartości mogą to być "windows", "mac", "android", "ios" i "linux"

Dołącz z

Jeśli użytkownik dołączył do spotkania przez przeglądarkę, pokazuje typ przeglądarki i wersję używaną do przyłączenia się do spotkania.

Sprzęt

Ta specyfikacja sprzętu i model urządzenia używanego do dołączenia do spotkania. W przypadku komputerów może to być "Lenovo Thinkpad p60". W przypadku telefonów może to być "Samsung Galaxy S7". W przypadku urządzeń pomieszczeń może to być "Cisco Webex Room Kit".

Połączenie

Typ połączenia sieciowego używanego przez klienta do wymiany nośników. Możliwe wartości mogą być "wifi", "ethernet", "komórkowy" lub "nieznany".


 

To nie jest śledzone dla typu nośnika. Możliwe jest (i stosunkowo powszechne), że zmienia się to w trakcie spotkania.

Lokalny adres IP

Lokalny adres IP klienta dla interfejsu sieciowego, który jest używany do przesyłania multimediów.

Publiczny adres IP

Jest to publiczny adres IP klienta widziany przez serwery multimediów.

Lokalizacja

Wyszukiwanie geograficzne publicznego adresu IP.

Węzeł multimediów

Centrum danych lub region węzła nośnika, z którymi jest połączony klient. W przypadku węzłów multimedialnych opartych na chmurze będzie to ogólna nazwa regionu, taka jak "San Jose, USA".

W przypadku węzłów nośników opartych na sieci wideo będzie to miało bardziej szczegółową nazwę, która będzie zgodna z nazwą klastra siatki wideo, która została zainicjowana przez klienta.

Transport audio

Typ sieci używany do transportu dźwięku. Prawidłowe wartości mogą to być "UDP", "TCP", "xTLS".


 

Może się to zmienić w trakcie spotkania, jednak zgłaszany jest tylko początkowy używany transport.

Transport wideo

Typ sieci używany do transportu wideo. Prawidłowe wartości mogą to być "UDP", "TCP", "xTLS".


 

Może się to zmienić w trakcie spotkania, jednak zgłaszany jest tylko początkowy używany transport.

Transport udostępniania

Typ sieci używany do transportu udziału ekranu lub aplikacji. Prawidłowe wartości mogą to być "UDP", "TCP", "xTLS".


 

Może się to zmienić w trakcie spotkania, jednak zgłaszany jest tylko początkowy używany transport.

Kodek audio

(Wyślij) Format kodowania i dekodowania nośników używany dla nośnika przesyłanego przez klienta. Należy zauważyć, że może to zmienić się w czasie podczas połączenia.

(Odbiór) Format kodowania i dekodowania nośników używanych przez nośnika odebranego przez klienta.


 

Może się to zmienić w trakcie spotkania, jednak zgłaszany jest tylko początkowy kodek.

Kodek wideo

(Wyślij) Format kodowania i dekodowania nośników używany dla nośnika przesyłanego przez klienta. Należy zauważyć, że może to zmienić się w czasie podczas połączenia.

(Odbiór) Format kodowania i dekodowania nośników używanych przez nośnika odebranego przez klienta.


 

Może się to zmienić w trakcie spotkania, jednak zgłaszany jest tylko początkowy kodek.

Kodek udostępniania

(Odbiór) Format kodowania i dekodowania nośników używanych przez nośnika odebranego przez klienta.


 

Może się to zmienić w trakcie spotkania, jednak zgłaszany jest tylko początkowy kodek.

Mikrofon

Nazwa marki i informacje o modelu mikrofonu, który był używany podczas spotkania.


 

Może się to zmienić w trakcie spotkania, jednak zgłaszany jest tylko początkowy mikrofon.

Głośnik

Nazwa marki i informacje o modelu dla głośnika, który był używany podczas spotkania.


 

Może się to zmienić w trakcie spotkania, jednak zgłaszany jest tylko początkowy głośnik.

Kamera

Nazwa marki i informacje o modelu kamery, która została użyta podczas spotkania.


 

Może się to zmienić w trakcie spotkania, jednak zgłaszana jest tylko początkowa kamera.

Typ

Typ na wykonanego połączenia. Wartości mogą to być Edge Audio, numer płatny lub numer bezpłatny

Telefon

Numer telefonu Uczestnika.

Wybrany numer

Numer PSTN mostu konferencyjnego.

Godzina dołączenia

Gdy uczestnik dołączył do spotkania pokazanego w wybranej strefie czasowej.

Czas trwania

Czas trwania spotkania.