Podczas rozmów i spotkań na urządzeniach Webex Boards, serii na biurka i do pokoi, szybko przekonasz się, że stabilne połączenie internetowe znacznie poprawia jakość obrazu i głosu.

Zalecamy korzystanie z przewodowego połączenia sieciowego, jeśli jest dostępne, w celu uzyskania większej stabilności. W środowisku domowym rozważ użycie karty sieciowej Ethernet, aby ustanowić dedykowane i bardziej niezawodne połączenie. Jeśli jednak połączenie przewodowe nie jest praktyczne, możesz zamiast tego użyć połączenia bezprzewodowego.

Ważne: podczas konfigurowania sieci Wi-Fi należy zainstalować urządzenia bezprzewodowe, takie jak punkty dostępu i routery, które mogą obsługiwać i rozprowadzać obciążenie na podłączonych urządzeniach. Prawdopodobnie podłączysz wiele urządzeń do sieci bezprzewodowej, a przepustowość jest ograniczona.

Najlepsze praktyki opisane w tym artykule mają na celu poprawę dwóch kluczowych wskaźników, a tym samym poprawę jakości obrazu i głosu na urządzeniach podłączonych do sieci Wi-Fi:

 • Szybkość utraty pakietów — Procent pakietów utraconych podczas przesyłania;

 • Wahania możliwości przejazdu — zmiany czasów przybycia pakietów odebranych w milisekundach

Aby zapewnić bezproblemową obsługę spotkań, podczas konfigurowania połączenia WiFi sdministratorzy sieci powinni przestrzegać następujących zasad:

 • Należy unikać rozmieszczania punktów dostępu przez różnych producentów, ponieważ może to przyczyniać się do ograniczenia poziomu spektrum radiowego

 • Należy traktować priorytetowo zasięg 5 GHz dla urządzeń Jeśli 5 GHz i 2,4 GHz współdzielą tę samą nazwę sieci (SSID), włącz sterowanie pasmem, aby mieć pewność, że 5 GHz ma priorytet.

 • Wykorzystanie kanału bezprzewodowego powinno być poniżej 50%.

 • Włączenie 802.11 d , aby dodać element informacji o kraju do sygnałów nawigacyjnych, żądań sondy i odpowiedzi sondy. Jeśli Twój sprzęt bezprzewodowy nie obsługuje tego, użyj bezpiecznych kanałów 36, 40, 44 lub 48.

 • Sprawdź, czy urządzenie widzi punkt dostępowy na poziomie -60 dBm lub lepszym (bliżej zera, tym lepiej).

 • Sprawdź, czy punkt dostępowy widzi urządzenie przy -60 dBm lub lepszym (bliżej zera, tym lepiej).

 • „Stosunek sygnału do szumu” powinien zawsze wynosić 25 dB lub więcej.

 • Włącz funkcję „Uczciwość czasu antenowego”, aby upewnić się, że współistniejący klienci mają równy dostęp do czasu antenowego.

 • Włącz QoS, jeśli jest dostępne. Oznaczenie urządzeń AF41 dla wideo i EF dla głosu.


Konfiguracje biura domowego wykorzystujące sprzęt od dostawcy usług internetowych mogą nie obsługiwać wszystkich konfiguracji z powyższej listy.