Nie wszystkie funkcje planowania spotkań w witrynie Webex są dostępne w aplikacji klasycznej Cisco Webex Meetings. Integracja z programem Microsoft Outlook nie obsługuje wszystkich opcji cykliczności, które są dostępne w programie Microsoft Outlook. Więcej informacji można znaleźć w poniższych tabelach.

We wszystkich zaproszeniach na spotkania wysyłanych z programu Microsoft Outlook godzina rozpoczęcia spotkania jest wyświetlana według strefy czasowej ustawionej na komputerze i może nie być zgodna z preferencjami strefy czasowej ustawionymi w witrynie Webex.

1

Ze wstążki Strona główna w programie Microsoft Outlook wybierz opcję Zaplanuj spotkanie.

2

Z listy rozwijanej wybierz jedną z następujących opcji:

  • Zaplanuj spotkanie Webex — spotkania Webex to spotkania standardowe.
  • Zaplanuj spotkanie w pokoju osobistym — pokoje osobiste to Twoja własna wirtualna sala konferencyjna. Jest zawsze dostępna i nie musisz jej rezerwować.
  • Zaplanuj spotkanie typu konferencja osobista — spotkania typu konferencja osobista są przeznaczone do spotkań z wykorzystaniem dźwięku dostawcy usług telefonicznych (TSP).
3

Wybierz opcję Do i wskaż, kogo chcesz zaprosić na spotkanie.


 

Tylko osoby, które otrzymają zaproszenie na spotkanie bezpośrednio od prowadzącego, będą mogły zobaczyć spotkanie w swojej witrynie Webex lub w kalendarzach aplikacji mobilnej Webex Meetings. Przekazane zaproszenia lub szczegóły spotkania skopiowane i wklejone oraz wysłane w wiadomościach e-mail nie będą wyświetlane w kalendarzach odbiorców.

4

Dodaj TematLokalizację.

5

Wybierz Godzinę rozpoczęciaGodzinę zakończenia swojego spotkania.

Obejmuje to datę, godzinę i czas trwania spotkania.

6

Wprowadź wszelkie inne niezbędne informacje w zaproszeniu e-mail i wybierz Wyślij.

Po zaplanowaniu spotkania przy użyciu integracji z programem Microsoft Outlook, można je edytować w dowolnym momencie w programie Microsoft Outlook. Możesz zmienić godzinę rozpoczęcia, określić nowe hasło, wybrać inną opcję połączenia audio i nie tylko.

Po zakończeniu edycji zaplanowanego spotkania do zaproszonych osób wysyłane jest zaktualizowane zaproszenie e-mail, a informacje o spotkaniu w witrynie Webex są aktualizowane.

1

W kalendarzu programu Microsoft Outlook otwórz zaplanowane spotkanie.

2

Zmień dowolne z następujących ustawień:

  • Zmień ustawienia — zmień ustawienia spotkania Webex.
  • Cykliczność — dodaj lub zmień wzorzec cykliczności.
  • Aby edytować tekst zaproszenia e-mail, zacznij pisać w oknie Spotkanie.
3

Wybierz opcję Wyślij aktualizację.

Jeśli planujesz spotkanie przy użyciu integracji z programem Microsoft Outlook, możesz anulować spotkanie w programie Microsoft Outlook w dowolnym momencie.


  • Jeśli anulujesz spotkanie Webex w swojej witrynie Webex, zmiany nie będą widoczne w programie Microsoft Outlook.

  • Jeśli anulujesz pojedyncze wystąpienie cyklicznego spotkania Webex w programie Microsoft Outlook, zmiany zostaną odzwierciedlone również w Twojej witrynie Webex.

  • Jeśli zapiszesz spotkanie lub termin po anulowaniu spotkania i nie dodasz kolejnego spotkania Webex, spotkania w pokoju osobistym ani spotkania typu konferencja osobista, stanie się ono zwykłym spotkaniem programu Microsoft Outlook bez informacji Webex.

1

W kalendarzu programu Microsoft Outlook otwórz zaplanowane spotkanie.

2

Wybierz Anuluj spotkanie.

3

Wybierz Tak w komunikacie potwierdzającym.

4

Wybierz Wyślij anulowanie.

Ograniczenia wzorca cykliczności

W poniższej tabeli przedstawiono różnice między wzorcami cykliczności w Webex i w programie Microsoft Outlook.

Tabela 1. Webex Meetings

Typ

Opcja programu Microsoft Outlook

Po konwersji na opcję Webex Meeting

Co tydzień

Co następującą liczbę tygodni: [X], w: [poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę, niedzielę]

Co tydzień w: [poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę, niedzielę]

Początek tygodnia zawsze wskazuje na domyślną wartość niedziela. Dostosowywanie nie jest obsługiwane, więc jeśli zmienisz początek tygodnia na inny dzień, początek tygodnia nie zostanie zsynchronizowany z witryną Webex.

Miesięcznie

[Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, ostatni] dzień każdego miesiąca nie jest obsługiwane

Nieobsługiwany

[Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, ostatni] dzień powszedni lub dzień weekendu

Nieobsługiwany

Co rok

[Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, ostatni] [dzień, dzień powszedni, dzień weekendu] [stycznia....grudnia]

Nieobsługiwany.

Tabela 2. Spotkania typu konferencja osobista Webex

Typ

Opcja programu Microsoft Outlook

Po konwersji na opcję spotkania typu konferencja osobista Webex

Miesięcznie

[X] dzień każdego miesiąca [y]

[X] dzień każdego miesiąca.

[Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, ostatni] dzień powszedni lub dzień weekendu

Nieobsługiwany

Co rok

Każdy [1,....31] [stycznia....grudnia]

Nieobsługiwany

[Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, ostatni] [dzień, dzień powszedni, dzień weekendu] [stycznia....grudnia]

Nieobsługiwany

[Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, ostatnia] [niedziela, nieobsługiwane. poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota] [stycznia....grudnia]

Nieobsługiwany

Data zakończenia

Brak daty zakończenia.

Jeśli okres jest dłuższy niż jeden rok, jest konwertowany na jeden rok.

Zakończ po [x] wystąpieniach.

Jeśli okres jest dłuższy niż jeden rok, jest konwertowany na jeden rok.

Zakończ do [wprowadź datę]

Jeśli okres jest dłuższy niż jeden rok, jest konwertowany na jeden rok.