Povolenia na odchádzajúce hovory

Môžete definovať predvolené povolenie na volanie pre každý typ hovoru na mieste. Môžete napríklad použiť povolenie na volanie Blokovať aby používatelia nerobili Národný hovory v lokalite San Jose.

Autorizačné kódy a čísla prenosu musia byť nastavené, aby ste ich mohli použiť.

  • Pre každý typ hovoru alebo hovory so vzorom číslic si môžete vybrať nasledovné:

    • Povoliť – volajúci na tomto mieste môžu uskutočňovať tieto typy hovorov.

    • Blokovať – volajúci na tomto mieste nemôžu uskutočňovať tieto typy hovorov.

    • Vyžadovať autorizačný kód – volajúci musia zadať autorizačný kód, ktorý ste nastavili pred uskutočnením odchádzajúceho hovoru. Pre plán odchádzajúceho volania nemôžete mať viac ako 100 autorizačných kódov.

    • Prepojiť na číslo 1, 2 alebo 3 – ak vyberiete túto možnosť, tieto typy hovorov sa automaticky prenesú na číslo, ktoré si vyberiete.

Predvolené hodnoty typu hovoru

Nižšie sú uvedené predvolené hodnoty typu hovoru.

Typ hovoru

Predvolené nastavenie

Transfer/Forwards Enabled

Interné

Povoliť

Áno

Národný

Povoliť

Áno

Bezplatné číslo

Povoliť

Áno

Medzinárodný hovor

Blokovať

Nie

Pomoc operátora

Povoliť

Áno

Spoplatnená pomoc s adresármi

Povoliť

Áno

Špeciálne služby I

Povoliť

Áno

Špeciálne služby II

Povoliť

Áno

Prémiové služby I

Blokovať

Nie

Prémiové služby II

Blokovať

Nie

Povolenia podľa typu hovoru

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, pod Zvládanie vyberte Miesta.

2

Vyberte miesto, pre ktoré chcete aktualizovať typ hovoru.

3

Vyberte Rozšírené nastavenia hovorov > Povolenia na volanie > Odchádzajúce hovory.

4

Vyberte typ hovoru, ktorý chcete aktualizovať, vykonajte aktualizácie a vyberte Uložiť.

Autorizačné kódy

Pridajte autorizačný kód

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, pod Zvládanie vyberte Miesta.

2

Vyberte umiestnenie, do ktorého chcete pridať autorizačný kód.

3

Vyberte Rozšírené nastavenia hovorov > Povolenia na volanie > Odchádzajúce hovory.

4

Vyberte Autorizačné kódya kliknite na tlačidlo Pridať kód.


 

Maximálny počet autorizačných kódov je 100.

Vymažte autorizačný kód

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, pod Zvládanie vyberte Miesta.

2

Vyberte umiestnenie, z ktorého chcete odstrániť autorizačný kód.

3

Vyberte Rozšírené nastavenia hovorov > Povolenia na volanie > Odchádzajúce hovory.

4

Vyberte Autorizačné kódy, kliknite na X vedľa autorizačného kódu, ktorý chcete vymazať, a kliknite na Odstrániť.

Číslo automatického prenosu

Pridajte číslo automatického prenosu

Môžete pridať až tri čísla automatického prenosu.

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, pod Zvládanie vyberte Miesta.

2

Vyberte miesto, do ktorého chcete pridať číslo automatického prenosu.

3

Vyberte Rozšírené nastavenia hovorov > Povolenia na volanie > Odchádzajúce hovory.

4

Vyberte Automatický prenos čísel, zadajte číslo prenosu a vyberte Uložiť.

Vymažte číslo automatického prenosu

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, pod Zvládanie vyberte Miesta.

2

Vyberte miesto, z ktorého chcete odstrániť číslo automatického prenosu.

3

Vyberte Rozšírené nastavenia hovorov > Povolenia na volanie > Odchádzajúce hovory.