Upravljač sastanka se zamrzava prilikom pristupanja postavkama zvuka računara ili audio testu zvučnika/mikrofona

Upravljač sastanka se zamrzava kada pristupate računarskim audio postavkama ili audio testu zvučnika/mikrofona.

Dell desktop sistem se zamrzavam kada se pridružujete VoIP-u ili pristupate testu zvučnika/mikrofona.

Softver za sastanke se zaključava nakon pridruživanja VoIP sesiji.

Uzrok:Do ovog problema može doći ako su upravljački programi zvuka na računaru zastareli.


Rešenje:

Obratite se prodavcu sistema za pomoć u vezi sa ažuriranjem audio upravljačkih programa.Ako upravljački programi koje je obezbedio prodavac sistema ne reše problem, preuzmite i instalirajte najnovije upravljačke programe sa Web lokacije proizvođača zvučnih kartica.

Napomena:Tehnička podrška za Webex ne može da pruži pomoć pri nabavci odgovarajućih upravljačkih programa zvuka za računar.

Da li je ovaj članak bio koristan?